<
2011. szeptember – Vízgazdálkodási különszám: vízgazdálkodás
2011. szeptember 13.

Szerző:
Bencze Áron

Nagyobb szerepet a vízgazdálkodásnak!

A vízgazdálkodási társulatok az elmúlt évtizedek során megszerzett tapasztalataikkal meghatározó szerepet töltenek be a helyi és térségi szintű vízgazdálkodási feladatok ellátásában — állítja Décse Sándor, a KEVITERV AKVA Kft. ügyvezető igazgatója, valamint László Zsuzsanna, a társaság projektmenedzsere, aki korábbi vízi társulatosként igazolt át a mérnökirodához. A KEVITERV AKVA Kft. gyakran működik együtt sikeresen a különböző vízi társulatokkal.


Az elmúlt évek ár- és belvizei sok témát adtak a médiának. A súlyos károk után nagyobb hangsúlyt és figyelmet kapott ez a terület?
– Sajnos nem kellőképpen. Amikor baj van, akkor minden fontos és sürgős, s persze ígéretekben sincs hiány. Ám ahogy apad a vízszint, úgy felejtkeznek meg az ígéretekről. Ez a legtöbb településen tapasztalható volt az elmúlt időszakban. Jó példa erre a nemrégiben megjelent régiós pályázatokra való jelentkezések aránya is. Míg az útfelújítási pályázatokra a legtöbb települési önkormányzat szeretne támogatási igényt benyújtani, addig a belvízrendezési pályázatokra csak néhány település vezetőjétől érkezett visszajelzés, hogy szeretné támogatással megvalósítani a települési belvízrendezést. Még azok sem mindig érzik a feladatok jelentőségét, akik belvízzel leginkább veszélyeztetettek, pedig Magyarországon minimális a települések felkészültsége ezen a téren. Alapvetően nem a szemlélettel van a probléma, hanem a hozzáértés hiányával. Miután nem vízügyi szakemberek ülnek az önkormányzati testületekben és hivatalokban, nem is érzik át a problémát. Szerencsére vannak üdítő kivételek, ahol kiváló az együttműködés.

A KEVITERV AKVA Kft. sok-sok éve dolgozik együtt vízgazdálkodási társulatokkal. Mi a társaság sikerének titka, és az önök szemszögéből mi a vízi társulatok legfőbb erénye?
– 1990 szeptemberében az egykori Kelet-magyarországi Vízügyi Tervező Vállalatból alakult a KEVITERV AKVA Kft. Társaságunk azon dolgozik, hogy a megfelelő műszaki előkészítés, a különböző szakmai tervezés, a bonyolítás és a műszaki ellenőrzés terén is elismerést szerezve álljon a megrendelők szolgálatára. Mindig megújulni képes társaságunk magas színvonalú mérnöki szolgáltatásokkal áll az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, a mezőgazdasági és az ipari termelők, a vízi társulatok és a vízügyi igazgatóságok vagy akár a magánszemélyek rendelkezésére. Megbízható tervezői és szakértői tevékenységünket munkatársaink sokéves tapasztalata, illetve a KEVITERV AKVA Kft. összehangolt munkaszervezése és a társaság tagjainak magas fokú szakképzettsége szavatolja.
Mérnökirodánk nemcsak tervezési, hanem műszaki ellenőrzési feladatok ellátása terén is régóta jó kapcsolatokat ápol a vízgazdálkodási társulatokkal, amelyek az elmúlt évtizedek során megszerzett tapasztalataikkal fontos és meghatározó szerepet töltenek be a helyi és térségi szintű vízgazdálkodási feladatok megoldásában. A megszerzett tudással egyaránt javítják a mezőgazdaságban dolgozók, valamint a városokban, falvakban élők életkörülményeit, továbbá hozzájárulnak létbiztonságukhoz. Ha vízgazdálkodási vagy vízrendezési feladat elé kerülünk, nem tudjuk és nem is akarjuk megkerülni a társulatokat. Miért is tennénk? Hiszen olyan információkkal rendelkeznek a területükről, amit máshol nem lelhetünk fel. Az általuk végzett feladat nem kicsi és nem is könnyű, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a lehetőségeikhez mérten minden egyes társulat hozzáteszi a magáét ahhoz, hogy minél rendezettebb vízfolyások vegyenek bennünket körül.

Önök például hol dolgoztak közösen az egyes vízi társulatokkal korábban?
– Számos szálon kötődünk a vízi társulatokhoz, és nagyon sok közös munkában dolgoztunk együtt, de lássuk a nagyobbakat: 1994 óta folyamatosan részt veszünk a Jászsági Térség Többcélú Vízgazdálkodási Rendszerének tervezésében. 2003-ban a Duna–Tisza közi hátság vízviszonyainak javításának koncepciótervét készítettük el, amely igen sok vízgazdálkodási társulatot, sőt négy vízügyi igazgatóságot is érintett. A közelmúltban ugyanakkor a mi részvételünkkel valósult meg a Millér belvízfőcsatorna mederfejlesztése.•

A KEVITERV AKVA Kft. legfontosabb tevékenységei
  • megvalósíthatósági tanulmányok és pályázati tervek készítése;
  • projektkoordinátori és projektmenedzseri feladatok ellátása;
  • engedélyezési, ajánlati és kiviteli tervek készítése;
  • tervellenőri feladatok ellátása;
  • környezeti hatástanulmányok és Natura 2000 hatásbecslések készítése;
  • környezetvédelmi programok és környezeti fenntarthatósági tervek készítése;
  • kivitelezések során felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;
  • műszaki ellenőri és beruházáslebonyolítói feladatok ellátása;
  • szakértői, szaktanácsadói feladatok elvégzése.
 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka