2012. április 5.

Szerző:
Bencze Áron

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. • aipa.hu

Egységes járműipari képzés Magyarországon

Az egyre bővülő piaci igényeknek megfelelően egy egységes és minőségi járműipari tananyag létrehozását tűzte ki célul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Kecskeméti Főiskola és az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Az új struktúra elemeiről és a járműipar helyzetéről az érintett felsőoktatási intézmények vezetőivel beszélgettünk.


A Mercedes-Benz és beszállító rendszereik Magyarországra településével folyamatosan növekvő munkaerő-piaci igények merültek fel a térségben. Alkalmazkodva az elvárásokhoz, 2010-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara beindította a Járműmérnöki BSc képzését, a Kecskeméti Főiskola pedig egy önálló Járműtechnológia Tanszék létrehozását tűzte ki célul.

A BME-n régóta, körülbelül azóta működik a gépjárműképzés, amióta a motorizáció elindult hazánkban – mutat rá az intézmény súlyára Kulcsár Béla professzor, a kar dékánja. A hasonlat nem túlzás, hiszen innen indult világhódító útjára Bánki Donát és Csonka János vagy Jendrassik György, a világhírű motorvonatok motorjainak megalkotója.

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar mindig is a legnépszerűbb karok közé tartozott, és ezt a tendenciát tovább erősíti a hazai ipari struktúra átalakulása is. „Jelentős az eltolódás, jelenleg a hazai ipar mintegy 20-25 százalékát a járműipar teszi ki” – hangsúlyozza Kulcsár professzor. A 2005/2006-ban beve­zetett kétlépcsős képzés nem támogatta a járműmérnö­kök képzését. A kar azonban felismerte a járműiparban bekövetkező változásokat, a dékán ezért első körben személyesen kereste fel a járműipari és a közlekedési nagyvállalatok, valamint a jár­műipari beszállítók vezetőit a járműmérnöki alapszak létesí­tésének és indításának támogatására, később pedig konferen­ciát is rendeztek az ügy érdekében, ahol lefektették az alapvető célo­kat, majd a folyamatos munkának köszönhetően 2010-ben meg­kezdődhetett ismét az önálló járműmérnöki képzés a Műegyetemen. Az akkreditációs csúszás miatt az első év még visszafogottan indult, azonban tavaly már 240 fő volt az évfolyamon.

Új tervekben azóta sincs hiány. A Kecskeméti Főiskolával jelenleg az egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztése kidolgozásában vesznek részt. „A több mint 70 elektronikus tankönyv elkészítésével nemcsak a minőséget, de az egységet is szeretnénk biztosítani” – hangsúlyozza a BME professzora. Mint mondja, ez a képzési standard elsősorban a hallgatók intézmények közötti áramlását segíti elő. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán 24 tanár felkészítése és oktatása történt meg az új tananyag felhasználására, míg a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán 14 oktatóé.

„A tananyag összeállítása 2010-ben kezdődött” – mondja Beli­na Károly, a Kecskeméti Főiskola GAMF karának dékánja. Az alapos előkészület indokolt, hiszen csak a Mercedes-Benznek renge­teg szakemberre van szükségese, s az is világos, hogy nincs elegendő járműipari szakmunkás, így az ipari szektorból szükséges ilyeneket átképezni. A jövő azonban biztosítottnak látszik, a jelentkezés már elkezdődött, és a tervek szerint szeptemberben 30-50 fővel indulhat meg a járműmérnökképzés Kecskeméten. „Ez a szám a későbbiekben tovább emelkedhet, de az első szemeszterben nem szerettük volna túlvállalni magunkat” – magyarázza Belina Károly. A dékán a képzés részleteiről szólva úgy fogalmaz, hogy a gyakorlatorientáltságra helyezik a hangsúlyt, azaz az új struktúrát hosszabb vállalati gyakorlat, valamint a cégek és a hallgatók közötti jóval szorosabb kapcsolat jellemzi majd. Az elméleti képzést követően a gyakorlati foglalkozásokba már bekapcsolódnak a cégek, és a szorgalmi időszakot követően a vállalatoknál szerzik meg a modern gyakorlati ismereteket, megismerhetik a vállalat működését és részesei lehetnek a mindennapjainak. Valódi problémákkal és megoldásokkal találkozhatnak, tehát már friss diplomásként olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek kiváló lehetőséget biztosíthatnak a munkaerőpiacon.

A Kecskeméti Főiskola partnerei a Mercedes-Benz és a Knorr-Bremse. „A járműmérnöki alapszakra felvételt nyert hallgatók új épületben kezdhetik meg tanulmányaikat” – tájékoztat a további fejleményekről Belina Károly, aki végül arra is kitért, hogy a gyakorlatorientált típusú képzésre jelentkezőknek két szű­rőn is át kell jutniuk. Részt kell venniük az adott cégek kiválasztási folyamatában, majd felvételt kell nyerniük a Kecskeméti Főiskolára is.
„Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tan­anyagfejlesztés” TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka