Járműipari kutatóbázis jött létre Nyugat-Magyarországon a győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem bázisán

A magyar felsőoktatásban egyedülálló együttműködés alakult ki a győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi szék­helyű Pannon Egyetem között. A két intézmény olyan professzionális kutatóbázist épített ki, amelynek járműipari, energetikai és környezeti kutatásai elengedhetetlenek a közép- és nyugat-dunántúli régiók verseny­képességének növeléséhez, tőkevonzó és munkahelyteremtő képességük fokozásához.


A magyar ipar húzóágazata a járműipar, mely a GDP közel 20 százalékát adja, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon pedig az országos átlagot is meghaladó súlyt képvisel. Az itt működő cégek elérték azt a fejlettségi szintet, ami a regionális kutatási potenciál növelését igényli. Erre ad választ a győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú projektje, amelyet az Európai Unió és a magyar állam 3 milliárd 19 millió forinttal támogat.

A két egyetem kutatói a környezetkímélő és energiahatékony közlekedés feltételeinek megteremtésére, járműipari termékek, technológiák és üzemanyagok fejlesztésére irányuló alapkutatásokat végeztek. A komplex szemléletű járműipari kutatások olyan korszerű anyagok, gyártási technológiák és innovatív műszaki megoldások fejlesztésére irányultak, amelyek növelik a járműipar eredményességét, a járművek hatékonyságát, csökkentik a károsanyag-kibocsátást, mechatronikai és jármű-informatikai újításokkal javítják a közlekedés biztonságát. A projekt során vizsgálták az alternatív hajtások, a hajtásrendszerek, a kenő- és üzemanyagok továbbfejlesztésének lehetőségeit.

A kutatók vizsgálták azt is, hogyan lehet a hagyományos belső égésű motorok hatékonyságát tovább növelni a belső súrlódás csökkentésével, továbbá foglalkoztak azzal, hogyan lehet a motor üzemét befolyásoló fogyasztókat – a különböző szivattyúkat, pumpákat – leválasztani a motorról, és azokat önálló villanymotorokkal meghajtani. A szakemberek olyan kenő- és üzemanyagokat állítottak elő, amelyek kisebb mértékben terhelik a környezetet, és elemezték, hogy miként viselkednek különféle közlekedési szituációkban.

A projekt keretében a Széchenyi István Egyetem korszerű motortesztelő fékpadot szerzett be, a Pannon Egyetem üzemanyagok vizsgálatára szolgáló berendezéseket vásárolt. Ezekkel képessé váltak a legkorszerűbb eszközök használatának oktatására és versenyképes K+F szolgáltatások nyújtására.

A projektnek köszönhetően a magyar felsőoktatásban egyedülálló együttműködés alakult ki. Ennek keretében mind a kutatási infrastruktúra, mind pedig az emberi erőforrás, szellemi potenciál fejlesztéseit összehangolva használta ki a szinergiákat a két intézmény.
A két egyetem jelen kutatási együttműködésének stratégiai célja, hogy a járműipart érintő alap- és alkalmazott kutatások területén a közép-európai régióban is meghatározóvá váljanak, egyenrangú partnerei legyenek a velük együttműködni kívánó hazai és külföldi iparvállalatoknak, egyetemeknek és kutatóintézeteknek.

„A magyar tudományos élet és a felsőoktatás fejlődése szempontjából példaértékű projekt, amelynek köszönhetően a diákok a legkorszerűbb eszközök alkalmazását tanulhatják meg, az egyetemek pedig versenyképes kutatási szolgáltatásokat tudnak nyújtani.”
Prof. Dr. Bokor József, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja

„Mérföldkövet jelent a kutatóbázis létrejötte a magyarországi járműipar történetében. Amellett, hogy a példamutató egyetemi együttműködés méltó módon ki tudja szolgálni a térségben letelepült cégeket, még új partnereket is vonzhat Nyugat-Magyarországra.”
Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója

„Örömteli, hogy a folyamatosan fejlődő járműipar mellett létrejött Nyugat-Magyarországon egy olyan kutatóbázis, amelynek kutatásai további tőkét vonzanak a térségbe, és új munkahelyeket teremtenek.”
Simon Róbert Balázs, Győr pénzügyekért felelős alpolgármestere


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka