Új, nagy hatékonyságú videotömörítési eljárás

Az ALPOK-line Innovációs és Szolgáltató Kft. tesztfázisban lévő kutatásának célja a legelterjedtebb videotömörítési szabványok, eljárások hatásfokának javítása.


Két évvel ezelőtt, ötletgazdaként felismerve, hogy matematikai és programozói kutatói háttérkapacitásra, valamint üzletviteli szaktudásra is szükség van ahhoz, hogy a projekt – befektetők, „üzleti angyalok” érdeklődésére is számot tartó – piacképes terméket eredményezzen; az ötlet továbbfejlesztése a nyugat-dunántúli spin-off cégek támogatásával foglalkozó Pannon Projekt Regionális Gazdaságfejlesztési Kft.-vel együttműködésben folytatódott.

A Baross Gábor Program által támogatott spin-off mentor program keretében adózási, jogi, iparjogvédelmi, szervezetfejlesztési és pénzügyi szakértők segítették a projekt továbbfejlesztését.
Az információtechnológiai fejlesztésre, programozásra, kutatás-fejlesztésre szakosodott, egyszemélyes ALPOK-line Innovációs és Szolgáltató Kft. ettől kezdve kizárólag az új típusú videotömörítési eljárás kifejlesztésére koncentrált. Tekintve, hogy az ötletgazdának nem volt irodai infrastruktúrája, teljes körű inkubációs szolgáltatást is igénybe vett.
A kezdeti fázisban lévő kutatási és üzletviteli tevékenység innovációs mentorálásában a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség működött közre.

A projekt- és cégspecifikus szakmai tanácsadások, konzul­tációk segítségével 2011 végére a kutatás elérte a végső fázisát, az eljárás tesztelése sikeresen megtörtént, ezzel párhuzamosan pedig az eredményes üzletviteli mentorálás következtében befektetői ajánlatok is érkeztek.
A spin-off program fontos eredménye a mikrovállalkozás számára, hogy a kutatásokhoz további forrásokat is sikerült szerezni.
Projektgazdaként a mentor programban való részvétel azért volt különösen hasznos, mert szervezetten, egyetlen információs csatornán keresztül elérhetővé vált minden releváns információ és szaktudás, illetve infrastruktúra, ami egy innovatív és piacképes termék eléréséhez vezethet.

A projekt eredményeképpen egy új, a Gábor–Kingsbury waveleten alapuló videotömörítési codecet fejlesztettünk ki, amely magas tömörítési arányt tesz lehetővé. Az új tömörítési eljárás segítségével nagyságrendekkel gazdaságosabbá válik a mozgóképek IP platformon történő átvitele, ezért a termék nemcsak újdonságértékű, de valószínűleg piacképes is lesz.

A mozgó- és állókép-tömörítési eljárásoknak számos nagy gazdasági jelentőségű ipari alkalmazásuk van, kezdve az adatátviteli csatornák optimális kihasználásának igényétől a szórakoztató­elektronikáig és mobiltelefóniáig. Ennek következtében a képtömörítési eljárások hatékonyságának növelése vélhetően számottevő keresleti igényű, nagy gazdasági potenciálú innovációnak számít.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka