2012. január 3.

Szerzők:
Bokor Zoltán
Kotrik László
Mézes Miklós

Szakkollégiumok a tehetséggondozás és az innovációs képesség fejlesztésének küszöbén

A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen elnevezéssel, az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott pályázati forráshoz (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011) jutott az agrárképzés egyik jelentős felsőoktatási intézménye, a Szent István Egyetem.


A Szent István Egyetem és annak jogelődei több évtizedes, sőt egyes karai több évszázados hagyománnyal rendelkeznek az agrár- és állatorvos-tudományi oktatás és kutatóképzés területén. Kialakultak azok a tudományos műhelyek, amelyek a graduális és posztgraduális képzés mellett a tehetséggondozás és a kutató­képzés alapját is megteremtették. A projekt támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy a tehetséggondozás intézményi rendszerét ­a kor színvonalának és elvárásainak megfelelően to­vább­fej­lesz­szük és a lehetőségekhez mérten bővítsük. A felsőoktatás intézményrendszerének és szervezetének átalakulásával a hallgatói létszám jelentősen megnőtt, ami a tehetséges hallgatók kiválasztását, majd a tehetséggondozást különösen fontossá teszi.

A projekt három nagyobb, egymásra épülő részterületre osztható, vagyis támogatja az önképző szakkollégiumokat, a tudományos munkák alapjait jelentő tudományos diákköröket, valamint az agrárkutatás utánpótlását jelentő doktoranduszokat.

Ez a komplex rendszer négy szakkollégium: Halászati és Horgászati, Környezetvédelmi (Zöld), Vadászati és Vidékfejlesztési, továbbá tíz egyetemi egység tudományos diákköri tevékenységét, valamint hat doktori iskola oktatási, kutatási munkáját támogatja dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, akadémikus szakmai irányítása mellett.

A szakkollégiumok jelentősége az utóbbi években felértékelődött, ugyanis elsősorban azok a hallgatók látogatják önszántukból programjaikat, akik a hagyományos egyetemi képzésen túlmenő ismeretekhez is szeretnének jutni. Kiemelten fontos az innovatív magatartáshoz a komplex rendszerben történő gondolkodás elsajátítása, amelyhez szükséges számos más tudományterület kellő ismerete is.

A projekt sajtótájékoztatójával egybekötött nyitórendezvénye (Fotó: Balázs Gusztáv)

Ennek tükrében a szakkollégiumok dr. Bujáki Gábor kollégiumi főigazgató szakmai vezetésével rendszeresen szerveznek tagjaiknak üzemlátogatással egybekötött tanulmányutakat, hogy a hallgatók gyakorlati ismeretekre is szert tegyenek. Heti rend­szerességgel egyetemi és külső előadókat hívnak meg szakestjeik­re annak érdekében, hogy a szakemberek esettanulmányaikkal, illetve ismereteikkel erősítsék a Szent István Egyetem kétoldalú technológiatranszfer folyamatait.

A szakkollégiumok tagjai sikeresen szerepelnek a különböző tudományos és szakmai rendezvényeken, és képesek lesznek olyan megvilágításba helyezni saját tudományterületüket, amely sokrétű, szerteágazó ismeretanyagra épül. A sikeres jövő tervezéséhez szükséges, hogy megtalálják a szakemberek a közös hangot. Fontos, hogy egy asztalnál tudjon gondolkodni a vadgazdálkodásban jártas hallgató a halgazdálkodás ismerőjével, értse őket a „zöld” szakkollégista, és megvalósítható jövőképet alakítsanak ki a vidékfejlesztési szakemberrel. Sok esetben a hallgató tacit (rejtett, passzív) tudásából építkezik egy másik társa és viszont. Az interakcióknak fontos szerepük van az innovatív gondolatok kialakulásában.

Szükség van tehát olyan képzésekre, amelyek megteremtik annak lehetőségét, hogy a gondolatból projekt, a projektből eredmény, az eredményből pedig nem csak a résztvevők számára hasznos javak keletkezzenek. Az egymás megértésén és az új gondolatok kialakításán túl ezért is van nagy jelentőségük a pályázat által nyújtott képzési lehetőségeknek, mint amilyenek a Projektciklus menedzsment, Innovációmenedzsment és Vállalkozási ismeretek kurzusok.

Bízunk abban, hogy a Szent István Egyetem ezzel a támogatással olyan lehetőséghez jutott, mely hosszú távon fenntartja és tovább emeli egyetemünk magas színvonalú agrárutánpótlását biztosító oktatási és innovációs potenciálját.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka