Oktatás és kutatás

Magyarországon a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke már több mint harminc éve oktatja a logisztikát. Napjaink gazdasági és társadalmi változásai szükségszerűen tükröződnek a felsőoktatásban is. Meghatározott szakok, szakirányok megszűnnek, és a gazdaság igényeinek meg­felelően újak jönnek létre. Az elmúlt időszakban a globalizáció jelentős hatást gyakorolt a termelésre, a szolgáltatásokra. Ezek a változások kibővítették a logisztikai feladatok körét, átalakítják a logisztika oktatási struktúráját és szakmai tartalmát.


Logisztikai ismeretekre a gazdaság minden területén szükség van. Ezek a területek a következők: ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági vállalatok; szállító, szállítmányozó és egyéb szolgáltató vállalatok; logisztikai szolgáltató központok; logisztikai folyamatokat, rendszereket tervező-fejlesztő és működtető cégek; logisztikai gépeket és berendezéseket tervező-fejlesztő, gyártó, forgalmazó és szervizelő cégek.

A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke igyekszik megfelelni a logisztikai képzésekkel a kor kihívásainak. Jelenleg az egyetem öt karán, a BSC és MSC képzési szinteken, a nappali és levelezős képzési formában, továbbá a Gépészmérnöki és Informatikai Kar két Doktori Iskolájában folytat oktatási tevékenységet.

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon a logisztikaimérnök-képzési szak szakfelelősi teendőit az MSC és a BSC képzésben is tanszéki professzor látja el. A Gazdaságtudományi Karon folyó logisztikai menedzsment MSC képzési szak szakmai felelőse szintén tanszéki professzor. Ezenkívül a tanszék más karokon is oktat különböző logisztikai tantárgyakat.

Az oktatásnak a gazdaság igényeihez való alakítása elképzelhetetlen kutatás-fejlesztés nélkül. A tanszék hosszú ideje aktívan részt vesz ipari kutatási projektek kidolgozásában. Megbízói közé jelenleg is számos hazai és nemzetközi közepes és nagyvállalat tartozik. Emellett közreműködik az egyetemen folyó különböző TÁMOP pályázatok kidolgozásában is.

A logisztika oktatása, kutatása-fejlesztése területén meghatározóak a nemzetközi kapcsolatok. Ezek Kubától Thaiföldig terjednek, de meghatározóak a német egyetemekkel (elsősorban a TU Dortmund és az Otto von Guericke Egyetem Magdeburg), valamint a Fraunhofer Intézet kutatóegységeivel kialakított kapcsolatok, amelyek révén éves szinten több oktató és hallgató vesz részt külföldi részképzéseken.

A nemzetközileg is elismert elméleti oktatás mellett korszerűen berendezett laborok biztosítják a gyakorlati képzés színvonalát. Jelenleg működő laborok: high-tech automatizált logisztikai labor, termékazonosítási labor, robotlabor, virtuális logisztikai tervezőlabor.
A magyarországi logisztikai képzésben a párizsi CNAM logisztikai képzési struktúrája is létezik. Ennek hazai szakmai felelőse szintén tanszéki professzor. Előkészületben van egy magyar–német logisztikai mérnökképzés is, amely kettős diplomával zárulna.

Az oktatás és kutatás kapcsolatának felismerése, a gazdaság igényeinek folyamatos követése és értékelése, valamint az erős nemzetközi szakmai kapcsolatok, a közös nemzetközi szerzős szakmai könyvek képezik az alapját annak, hogy a Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke már több mint harminc esztendeje európai szintű logisztikai oktatási tevékenységet végez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka