Egy vidéki főiskola sikertörténete

A gazdasági élet szereplői és a felsőoktatás szorosabb együttműködését, a kutatási eredmények gyorsabb gazdasági hasznosulását és a kutatók szellemi termékeinek védelmét tűzte ki célul az az uniós projekt, amelyre a Szegedi Tudományegyetem és a Kecskeméti Főiskola közösen nyert közel 500 millió forintos támogatást a Társadalmi Megújulás Operatív Programból.


A 2009 őszén kezdődött és rövidesen befejeződő pályázat (TÁ­MOP­- ­4.2.1-08/1-2008-0002) fő célkitűzése az volt, hogy a Kecskeméti Főiskola és a regionális gazdaság közötti tudományos és gazdasági együttműködés megerősítése érdekében a gépipari, automatizálási, műanyagipari, logisztikai, járműipari, agrárinnovációs és humán ágazatokban alkalmazható technológiatranszfer szolgáltatásokat megalapozó módszertani fejlesztést hajtsunk végre – hangsúlyozza dr. Tóth Ákos, a technológiatranszfer iroda vezetője.

Gyakorlati képzés egy fóliafúvó extruderen

A szellemi tulajdon védelmében

Az új technológiatranszfer szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása révén a szellemi tulajdon kutatóhelytől vállalkozásig való eljutása szabályozott, megbízható, a felsőoktatási és vállalkozó félnek egyaránt kedvező keretek között valósulhat meg. A Kecskeméti Fő­iskola technológiatranszfer gyakorlatának megerősítése céljából az alkalmazott szokványokat módszertani kézikönyvekben, eljárási szokványokban és típusszerződésekben rögzítettük.

A főiskola profiljához legjobban illő technológiatranszfer megoldások installációja érdekében elmélyült tapasztalatcserét folytattunk a technológiai szolgáltatások nyújtása terén sikeres szervezetekkel, valamint a helyi, regionális igényekre épülő szolgáltatási kínálatot alakítottunk ki Kecskeméten és vonzás­körzetében.

TA DSC Q200 mikro-kalorimetriai mérőberendezés mérőcellája

Együttműködés az innovációért

A Kecskeméti Főiskola innovációs potenciáljának hatékony megjelenítése érdekében kollaborációs és koordinációs tevékenységeket valósítottunk meg az érdekelt vállalkozások körében.
A főiskola vállalkozási partneri körét e program révén kiszélesítettük, az innovációs együttműködésekben érdekelt vállalkozásoknak tartalommenedzsment és technológiatranszfer szolgáltatásokat nyújtottunk térítésmentesen. Az ipari kapcsolatok fejlesztése mellett a Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer szervezetének személyi és technikai feltételeit egyaránt fejlesztettük, az ipari kapcsolatok intézményes formáit a technológiatranszfer szervezet napi gyakorlatává tettük.

A Kecskeméti Főiskola kezelésében lévő kutatási eredmények hasznosítása érdekében a kutatási, iparjogvédelmi és üzleti hasznosítási feladatokat integráló pilot projekteket hajtottunk végre. A technológiatranszfer pilot projektek révén előálló szellemi tulajdon menedzsment tapasztalatokat a régió vállalkozásainak érdekében is felhasználtuk, ezért a Kecskeméti Főiskola e vállalkozások részére kisvállalkozási innovációs mentor programot hirdetett, melynek keretében a szellemi tulajdon létrehozásától az üzleti hasznosításig technológiatranszfer tanácsadást nyújtottunk.

A szellemi tulajdon hasznosításának egyik legeredményesebb formája a spin-off vállalkozás, ezért a hasznosító vállalkozások létrehozásának és menedzselésének folyamatában a Kecskeméti Főiskola kezdeményező szerepet kíván vállalni. A pályázati program fontos célkitűzése volt a helyi, regionális és országos szakágazati potenciál egyesítése révén technológia­transzfer hálózat kialakítása, ezért széles körű, az érintett intézmények és vállalkozások részvételére alapozott partnerprogramot valósítottunk meg.

Mérésvizsgálat a hosszmérőlaborban

Sikeres szabadalmi mérleg

A pályázat keretében egy új szabadalom elnyerésére, négy magyarországi és egy nemzetközi új szabadalmi bejelentés benyújtására került sor. Olyan új kreatív megoldások születtek, mint a Megameter csodaautó (2661 km/1 liter üzemanyag), egy speciális fröccsöntő szerszám és egy mágneses őrlőmalom.

Fizikai kísérlet szakmai rendezvényen

Kutatóink több mint száz partnervállalatot látogattak meg, hogy megismertessék velük kutatási tevékenységüket és eredményeiket, valamint a főiskola laboratóriumainak eszközparkját. A látogatások a főiskola kutatólaboratóriumai számára 20 millió forint ipari megbízást generáltak a pályázat második évében.
A pályázat nélkül e tevékenységek sokkal kisebb mértékben valósulhattak volna meg. A pályázatban vállalt célkitűzések megvalósításával a kutatócsoportjaink egymással és az ipari szereplőkkel egyaránt szorosabb együttműködést alakítottak ki.

Új szemlélettel és lendülettel a Kecskeméti Főiskola a kreatív megoldások regionális központja.

 


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka