Fejlesztések a biotechnológia területén

Hatóanyag-fejlesztések, gyógyszerfejlesztési vizsgálatok és őssejtkutatások képezik a CellPharma Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. kutatási területeit. Liliom Károllyal, a cég ügyvezető igazgatójával az elmúlt években végzett fejlesztések részleteiről és a szöveti őssejtek első magyarországi, klinikailag ellenőrzött terápiás alkalmazásának eredményeiről beszélgettünk.


A CellPharma Orvosi Bio­tech­nológiai és Gyógy­szer­­­kutató-Fejlesztő Kft. a Magyar Tudományos Akadémia, valamint kutatás-fejlesztésben érdekelt kisvállalkozások és magánszemélyek által alapított spin-off cég, amely elsősorban a targetorientált hatóanyag-fejlesztés, valamint az innovatív humán diagnosztikai és terápiás fejlesztések területén tevékenykedik. Liliom Károly, a cég ügyvezető igazgatója szerint a cég elsődleges feladata az Akadémia Enzimológiai Intézetében korábban alapított Biotechnológiai Kooperációs Kutató Központ (KKK) működtetése, továbbfejlesztése.

Inhibítortervezés

Egy 660 millió forintos támogatású uniós projekt keretében a hazai gyógyszeripar részére vállaltak kutatás-fejlesztési feladatokat, elsősorban új gyógyszercélpont fehérjék azonosítását, azok DNS- és fehérjeszinten történő előállítását, validálását és kezdeti gyógyszerfejlesztési feladatokhoz hatóanyagjelölt vegyületek tesztelését – tudtuk meg Liliom Károlytól. A 2008-ban induló projektnek természetesen vannak előzményei, a CellPharma háttérintézménye legalább 20-25 éve kapcsolatban áll a legnagyobb hazai gyógyszergyártó cégekkel, köztük a Richter Gedeonnal. A projekt megvalósítására létrehozták a CellPharma Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kooperációs Központot, amely három koráb­bi KKK szakmai tevékenységét viszi tovább. Kutatási tapasztalataik alapján innovatív fehérjetermelési metodikákat honosítanak meg vagy dolgoznak ki, valamint ligandkötési és funkcionális esszéfejlesztéseket is vállalnak. Ezekre elsősorban azért van szükség, mert a gyógyszergyártó cégek nem rendelkeznek ehhez megfelelő kapacitással. A cég tipikus feladatai között a sejtmembrán G-fehérjékhez kapcsolt receptorainak kutatása, illetve terápiás antitestkészítmények fejlesztése található. „Ezeken a területeken több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk, immunfehérjék analitikai munkáiban segítünk, erre alkalmas minőség-ellenőrzési eljárásokat fejlesztünk a megrendelők számára” – fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.

Receptorvizsgálatok

A CellPharma másik nagy kutatás-fejlesztési témája az emberi őssejtek humán gyógyászati alkalmazhatóságához kapcsolódik. Ennek keretében a humán embrionális őssejtvonalak differenciáltathatóságát vizsgálják azért, hogy egyes szöveteket alkotó sejteket nyerhessenek ki belőlük. Emellett esszéfejlesztésekhez való gyógyszeripari felhasználásuk kidolgozását, orvosi diagnosztikai és immunológiai eljárások fejlesztését vállalják, továbbá részt vesznek humán szöveti őssejtekkel végzett engedélyezett klinikai vizsgálatokban is. „Az őssejtek emberi gyógyászatban történő felhasználásához pontosan érteni kell működésüket és differenciáltathatóságukat az alkalmazás kockázatai miatt” – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató, aki szerint ez rendkívül összetett és időigényes kutatási feladat. A kutatásoknak köszönhetően a CellPharma képes embrionális őssejtekből zöld fluoreszcens fehérjével jelölt emberi szívizomsejteket készíteni.

Fehérjeexpresszió sejtekben

Liliom Károly azt is elmondta, hogy a cég részt vesz a szöveti őssejtek első magyarországi, klinikailag ellenőrzött terápiás alkalmazásában, melynek során az érképző szöveti őssejteket a betegek véréből izolálva, majd felszaporítva, azokat autológ (azaz saját) őssejt-transzplantáció keretében juttatják vissza. Az egyébként már nem operálható, tipikusan a végtag amputálásához vezető súlyos kórképű betegeknél az őssejtkezelés után jelentős javulást tapasztaltak. A ter­vek szerint ezt az ígéretes terápiás fejlesztést a jövőben is folytatni kívánják.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka