Sodronykötelek korszerű vizsgálata

A GRAVITAS Bányagépészeti Vizsgáló Állomás, Műszaki-Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00104 azonosítószámú projektje keretében célja volt egy olyan műszakiellenőrző berendezés kifejlesztése, amellyel nagy biztonsággal ellenőrizhetővé és kontrollálhatóvá válnak az eddig szubjektív vizsgálati elemek bevonása nélkül nehezen ellenőrizhető sodronyok.


A saját és nemzetközi gyakorlat szerint is megoldatlan probléma a nem mozgó, azaz feszítő, vagy más néven anker sodronykötelek ciklikus ellenőrzése. Az álló kötélzetek roncsolásmentes, üzem közbeni ellenőrzése a szokásos módszerekkel nem, vagy csak nagyon nehézkesen kivitelezhető. A mérések eredménye nem kielégítő, nagy mértékben ad lehetőséget szubjektív elemek bevonására a kiértékelés, elemzés során. A kutatás, fejlesztés célja olyan vizsgálati eljárás és műszer kidolgozása volt, melynek eredményeként lehetővé válik a már korábban beépített sodronykötelek, pászmák pontos állapotának ellenőrzése. A projekt eredményeként az esetleges károsodások, úgymint elemiszál törések, korrózió, egyéb geometriai rendellenességek – mint legfontosabb szerkezeti információk – optimálisan, szubjektív elemek bevonása nélkül is kiértékelhetővé válnak nem mozgó sodronyok esetében is. Ezen sodronyok legnagyobb felhasználási területe a hidak, illetőleg az előfeszített pászmát szerkezeti elemként tartalmazó szerkezetek.
A fejlesztés során egy olyan vizsgálati módszert és berendezést dolgoztunk ki, amely különösebb előkészület nélkül, a sodronykötelek üzemelési helyén, beépített állapotában képes teljes képet alkotni a beépített főtartó, azaz a sodronykötél állapotáról – másodsorban pedig a mozgó kötelek felülvizsgálatára is alkalmas, korszerű berendezés. A fejlesztés pozitív hozadékaként a mozgó sodronykötelek ellenőrzésére használt technológia is frissítésre került, így a célpiacon történő megjelenéssel egyidőben a mozgó sodronyokat alkalmazó szervezetek, valamint azok ellenőrző szervezetei is profitálnak majd a fejlesztésből.

 


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka