2012. augusztus 2.

Szerző:
Dr. Erostyák János

PTE Pályázati Koordinációs Osztály • tmt.pte.hu

A Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozási stratégiájáról

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a hagyományos tehetséggondozási keretek (tudományos diákkörök, szakkollégiumok) megújításával, új módszerek alkalmazásával kívánja hallgatói számára a tudásbeli kiválóság elérését még vonzóbbá tenni, az egyénre szabott minőségi képzés lehetőségeit bővíteni.


A TÁMOP 4.1.1. forrással 2010–2011-ben támogatott pilot projekt után idén tavasszal kezdődött meg a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának kidolgozása; a program ez év őszén indul, várhatóan mintegy 100 kiemelkedően tehetséges hallgató bevonásával.

Egyetemünkön fontos szerepe van a szakkollégiumi rendszernek. Jelenleg 11 szakkollégiumban mintegy 460 hallgatói tag vesz részt, évente körülbelül 200 bevont oktató közreműködésével. Minden karunkon működik szakkollégium, több kar hallgatói (pl. ÁOK, BTK, TTK stb.) több szakkollégium közül is választhatnak azok interdiszciplináris jellege miatt. A szakkollégiumi mozgalom a különösen aktív és nyitott, a későbbiekben is eredményes értelmiségi pályára kerülő hallgatók közössége.

A szakkollégiumok, a tudományos diákkörök és a speciá­lis tehetséggondozási közösségek között szakmai együtt­mű­ködést segítő egyetemi szintű tehetség honlapot (tehetseg.pte.hu) hoztunk létre a meglé­vő energiák, szellemi kapa­citások optimális összegzésére. E műhelyek szakmai prog­ramjai­nak a kibővítéséhez és megvalósításához nagy lendületet ad a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029-es jelenleg futó pályázat.

Egyetemünk csatlakozott az Országos Géniusz Háló­zathoz. 2011 májusától a PTE regisztrált Regionális Tehetségpontként működik. A Tehetségpont működése kiterjed az egyetem valamennyi karára és közoktatási intézményére.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka