2012. augusztus 2.

Szerzők:
Dr. Pásztory Zoltán
Dr. Péterfalvi József
Dr. Varga Dénes

NymE-ERFARET Nonprofit Kft. • erfaret.hu

Az Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont fejlesztései az innoLignum Sopron szakvásáron

Erdészeti utak tervezése 3D-ben, elektromos közelítőgép, üzemi kihasználtság- és teljesítménymérő berendezés: ilyen és ehhez hasonló innovációkat mutat be standján a NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. az idén szeptember 6. és 8. között megrendezésre kerülő innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozaton.


Az üzemi gyakorlatban sokszor felmerül a kérdés: mekkora kapacitást kell tervezni, mekkora beruházás szükséges egy adott mennyiségű anyag feldolgozásához. A kapacitás mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy egy adott üzemi kapacitás csak megfelelő szintű kihasználtság mellett biztosítható. Sokkal gazdaságosabb egy kisebb beruházást megvalósítani és a kihasználtság magasabb szintjén üzemeltetni a berendezéseket.

A gépek hasznos termelési idejének követésére és a ki­használtsági információk kinyerésére fejlesztettük ki a kihasználtság- és teljesítménymérő berendezést. A műszer folyamatosan méri a gép teljesítményét, az adatokat 1 másodperces ciklusokban rögzíti. Az adatok feldolgozása alapján számos információ szerezhető az adott gép termelési állapotára vonatkozóan: leállási idő/üresjárati idő/termelési idő aránya műszakonként, leállási napló segítségével a fő leállási okok és azok által okozott termeléskiesés, a termelési ciklusidőből meghatározható az anyag áramlási sebessége, összefüggések keresése – például délelőtti, délutáni műszak, a szünetek hossza, szerszámcsere időtartama, leállási gyakoriság stb. –, a gép elektromos fogyasztása kilowattórában. A berendezés által szolgáltatott információk alapján detektálhatóak a termelésben a legnagyobb kiesést okozó tényezők, így a beavatkozás célirányosan történhet a kihasználtság szintjének javítására, s a beavatkozás hatása azonnal mérhető is. A rendszer a mérésen kívül a kiértékelési algoritmusokat is tartalmazza. Hosszabb távon mérhetőek olyan változások, mint például egy új technológiai elem hatása a termelősor áteresztőképességére.

Az erdőállományok és a kitermelt faanyag felmérése és nyilvántartásba vétele az erdőgazdálkodás egyik fontos feladata, amelynek végrehajtását támogatni tudja egy erdészeti terepi adatgyűjtő és kiértékelő rendszer. A fejlesztés eredményeként a szoftverben eddig a fatömegbecslési és erdőleírási modulok, valamint a famagasság és az átmérő digitális képeken történő meghatározását lehetővé tevő programrészek készültek el.

Az erdő megközelítését biztosító erdészeti utak nyilvántartása egy, az informatikára támaszkodó erdészeti útügyi információs rendszerben hatékony eszköz lehet az erdőgazdálkodás és a vidékfejlesztés számára. Segítségével az útfenntartási feladatok tervezése és az úthálózat fejlesztése könnyebben valósítható meg. Elkészült egy könnyen kezelhető útügyi térinformatikai alapszoftver első változata. Az erdészeti utak hatékony állapotfelvételéhez ugyanakkor elengedhetetlen a pontos digitális hosszmérés. Ehhez fejlesztettünk mérőkereket és informatikai alkalmazást. A nyomvályúk lézertechnikával történő mérésére szintén kifejlesztettünk egy eszközt, melynek szoftvere adatgyűjtésre és kiértékelésre is képes. Feltáróhálózat-tervező célszoftverünk legfontosabb moduljai – a valós idejű 3D-s grafikus motor és a semleges vonal felkereső modul – szintén elkészültek.

A rohamosan fejlődő mikroelektronika és az informatika kínálta lehetőségeket kihasználó fejlesztések hozzájárulnak az erdőgazdálkodás műszaki színvonalának emeléséhez. A létrehozott eszközök és alkalmazások közül a 3D-s megjelenítések bemutatása hozhatja közelebb a nagyközönséghez fejleszté­seinket az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozaton. Látogassa meg Ön is standunkat, hogy testközelből, első kézből kapjon információkat a legújabb erdészeti és faipari fejlesztésekről!

A projekt címe: „NymE-ERFARET Nyugat-magyar­­országi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. megerősítése és továbbfejlesztése”
A projek azonosító száma: GOP-1.1.2-08/1-2008-0004


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka