2012. augusztus 2.

Szerző:
National Instruments

National Instruments – Budapest • hungary.ni.com • National Instruments – Debrecen • ni.com/debrecen

A National Instruments az oktatásban

A National Instruments (NI) – a méréstechnika, vezérlés és automatizálás területén vezető multinacionális vállalat – olyan eszközöket fejleszt a mérnökök és kutatók számára, amelyek elősegítik a termelékenység, innováció és felfedezések fejlődését. Az NI elkötelezett az iránt, hogy mind napjaink gyakorló mérnökeinek, mind a jövő mérnökgenerációjának elérhetővé tegye ezeket az eszközöket, továbbá támogatást nyújtson a mérnököknek, kutatóknak, oktatóknak és diákoknak a legújabb eszközök megismerésében, alkalmazásuk elsajátításában és továbbfejlesztésében.


Az NI világszerte elhivatottan segíti a mérnöki és tudományos oktatást olyan szoftverekkel és hardverekkel, amelyekkel az oktatók és a hallgatók egyaránt összeköthetik elméleti tanulmányaikat valós mérésekkel, alkalmazásokkal.

Gyárlátogatás az NI debreceni gyártóegységében

Az NI kiemelt ügyként kezeli a felnövekvő generáció sorsát; a mérnöki pályát választó diákok számának csökkenő tendenciájára reagálva az eddigieknél is hangsúlyosabban tekint erre a területre. Az óvodától kezdve egészen az egyetemig kíséri a fiatalokat, olyan eszközöket adva a kezükbe, melyek használatával mélyebben megismerkedhetnek a természettudományokkal, és ennek folyományaként később nagyobb eséllyel választanak ezzel kapcsolatos pályát.
Az alábbiakban egy összefoglaló áttekintést nyújtunk az NI-nak a magyarországi oktatás területén mutatott felelősségvállalásáról, gyakorlati tevékenységéről és ezek eredményeiről.

KEZDŐ SZINT
Lego Mentor Program
Az NI egyik önálló kezdeményezése a közel két éve indult Lego Mentor Program, melynek keretében a fiatalok egy Lego robot programozásán keresztül, játékosan tanulhatják meg a LabVIEW programozói nyelvet. (A LabVIEW az NI által fejlesztett grafikus rendszertervező szoftver.) A program elsődleges célja a LabVIEW és annak egyszerűsített változata, az NXT-G nyelvvel való grafikus programozás és ennek keretében a mérnöki szemlélet átadása az általános és középiskolások számára a megszokott tanórai oktatástól eltérő módon, kötetlenebb és intenzívebb formában. A program ma országszerte 30 középiskolában zajlik az NI közel 40 kollégájának (mentorának) részvételével.

LabVIEW adaptációs verseny

A LabVIEW grafikus rendszertervező szoftver megismertetése, alkalmazásának elsajátítása, majd a gyakorlatban való használatának átadása volt a célja az idén tavasszal Debrecenben első alkalommal megrendezett LabVIEW adaptációs versenynek. A rendezvényen 13 csapatban 39 középiskolás diák mérte össze programozói ismereteit. A fiatalok a délelőtt folyamán megismerkedtek a LabVIEW alkalmazással, délutánra pedig már gyakorlatban tudták bemutatni programozói tudásukat.

HALADÓ SZINT
NI pályázat

Az egyetemi és főiskolás korcsoportot a cég a korosztály számára specifikus pályázattal keresi meg, melynek nyolc évre visszatekintő hagyománya van. Az először 2004-ben meghirdetett NI pályázatot a vállalat olyan felsőoktatási intézmények hallgatóinak szánta, akik a cég szoftver és/vagy hardver termékeivel új mérési, illetve adatgyűjtési eljárást dolgoztak ki, amit ezt követően a gyakorlatban is alkalmaztak. A haladó programozói és mérési szaktudással pályázó diákok és tanáraik kimagasló eredményeket és ezáltal megtakarításokat értek el a vállalat termékeinek felhasználásával kialakított alkalmazásaikkal.

LabVIEW Akadémia

Az NI LabVIEW Akadémia egy átfogó képzési program felsőfokú oktatási intézmények számára. A program támogatja a LabVIEW kredites és nullkredites, illetve kötelező, választható vagy kötelezően választható tantárgykénti oktatását is, melynek sikeres teljesítésével a hallgatók térítésmentesen tehetnek hivatalos vizsgát. A képzési ciklus végére a hallgatók rendelkeznek a megfelelő tudásanyaggal és eszközökkel, hogy sikeres CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) vizsgát tegyenek. Minden, a tárgyat felvevő hallgató ingyenes hozzáférést kap a teljes LabVIEW Student Edition licenchez.

SZAKMAI SZINT
Szakmai rendezvények – NIDays

Az NI rendszeresen szervez szakmai szemináriumokat, kurzusokat és konferenciákat, melyek célja, hogy megismertessék a mérnök kollégákat az NI termékeivel és technológiáival, bemutatva a grafikus rendszertervezésben rejlő lehetőségeket, továbbá a legújabb mérési, tesztelési, vezérlési és automatizálási eljárásokat. E rendezvények közül a legrangosabb az évente megrendezett NIDays szakmai konferencia, ahol mind az ipar, mind a kutatás és oktatás képviselőinek részére elméleti és gyakorlati előadások, termékdemonstrációk, illetve technológiai kiállítás keretében mutatják be a legújabb trendeket.

Gyárlátogatás

A National Instruments által szervezett versenyeken és mentor programján kívül – annak érdekében, hogy a fiatal generáció közelebbről is megismerkedhessen az oktatási célokra használt és az azt segítő termékeivel – a vállalat rendszeresen szervez gyárlátogatást mind tanulóknak, mind már gyakorló mérnököknek. A gyárlátogatás során az érdeklődők megismerhetik a gyártási folyamatokat, a termékek születését, valamint betekintést nyerhetnek a szakma rejtelmeibe a Debrecenben található gyáregységben.

Elismerés a mérnökoktatás szakmai támogatásáért
A vállalat a magyarországi oktatási intézmények anyagi és szakmai támogatásának területén is aktív, ennek elismeréséül tavaly három díjat vehetett át. A Debreceni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem díjai, illetve a Kármán Tódor-díj mind az NI oktatás területén mutatott kiemelkedő szerepvállalását méltatják. Az anyagi jellegű támogatásokon túl az NI saját termékeinek az adományozásával is segíti az intézményeket, hogy olyan oktatási laboratóriumokat alakíthassanak ki, ahol a diákok a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg.

A Lego robot, háttérben a képernyőn a LabVIEW szoftver

Az oktatás szerepe hosszú távon
Az NI oktatásban vállalt szerepe, illetve a fenti kezdeményezései a vállalat hosszú távú céljait szolgálják, miszerint arra törekszik, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körével ismertesse és szerettesse meg a mérnöki pályát, munkájukhoz a legmodernebb technológiát nyújtsa, a közös munka eredményeképpen pedig mind a technológia, mind a társadalom területén elősegítse a fejlődést.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka