Nukleáris fókuszú innovációs ökoszisztéma a Dunaújvárosi Egyetemen

A Dunaúj­városi Egyetem – reagálva a változó felső­oktatási követelményekre és működésre – már 2018-ban létre­hozta az Ipari Fejlesztési Központot, melynek célja, hogy az egyetemi és az ipari tevékenységek között tudás­transzfert alakítson ki, össze­hangolja a felső­oktatási képzést az ipari igényekkel.


Az elmúlt években az Egyetem jelentős mértékben nyitott a ré­gió és az ország kiemelt ipari szereplőinek az irányába. Ennek eredményeként az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel és a Paks II. Zrt.-vel közös kutatásokat és oktatási tevékenységeket követően a Dunaúj­városi Egyetem a közel­jövőben Atom­erőművi Képzési Bázist hoz létre a Paksi Kompetencia és Kutató­központja részeként. Fontos, hogy alkalmazott tudományok egyeteme­ként a gyakorlat­­orientált képzési modell elő­térbe helyezése az oktatás és a kutatás terén is prioritás legyen. A Dunaúj­városi Egyetem országosan is elismert ipari kapcsolati hálózatot hozott létre.

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00008 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az Egyetemi Innovációs Öko­szisztéma pályázati program finanszírozásában valósul meg. A fejlesztés legfontosabb eleme az intéz­ményi tudás- és technológia­transzfer-szolgálta­tások kialakítása és piaci hasznosítása.

Dr. András István, a DUE rektora (balra) és Szabó István, az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese a Duna­új­városi Egyetem Területi Innovációs Platform aláíróünnepségén

A létrehozott új innováció­menedzs­ment-szolgálta­tások működésének és bőví­tésé­nek érdekében az intézmény K+F+I tevé­kenységének fejlesztésére és üzleti sikereinek széles körű kommunikáció­jára fekteti a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan cél a külső bevételeinek növelése, az eredmények üzleti hasznosítása, továbbá a vállalati együtt­működések, szinergiák bővítése. A projekt keretén belül lehetőség nyílik startup vállalkozói és üzlet­fejlesztési tematikájú, va­lamint a technológia- és tudás­transzferhez kapcsolódó kompe­ten­ciák fejlesztésére az Egyetem polgárai részére, amelyben a hallgatói aktivitás jelentős­nek bizonyult.

Dr. András István rektor elmondta, hogy a Paksi Kompetencia és Kutató­központ fejlesztése révén újabb lehetősé­gek nyílnak meg a nukleáris alkalmazott kutatások és a piaci szereplők egymásra találására. Ezt segíti elő a Területi Innovációs Platform, amely az Egyetem tudás­bázisára alapozva nyit utat az innovációnak, ösztönözve a tudás­transzfert, folyamatos együtt­működési és kapcsolat­építési lehetőséget biztosítva a térség innovatív szereplőinek.

A pályázati támogatásból a Dunaúj­városi Egyetem 2020-ban sikeresen elindította a Proof of Concept alapot. A PoC program célja, hogy mentorálási és képzési programmal, valamint pénzügyi támogatás formájában lehetőséget nyújtson az Egyetem polgárainak ipari/gazda­sági alkalmazással bíró ötleteik megvalósításához. A pályázók termék/proto­típus ki­alakítá­sát végzik. A csapatok érdekes témákkal foglalkoznak a pályázat keretében: érintés nélküli sor­szám­húzó panel, VR-technológia integrálása az oktatásba, interaktív videó készíté­sére alkalmas kör­kamerás felvevő­rendszer, valamint ipari fel­használásra tervezett intelli­gens robot fűnyíró fejlesztése.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka