2012. november 6.

Szerző:
Légrádi László területi igazgató

STRABAG-MML Kft. • strabag.hujc.dir@strabag.com

Jó irányban halad a STRABAG-MML Kft. JC Direkciója

A 2007-ben lezajlott cégátalakulási folyamat következtében a STRABAG Zrt.-ből történő kiválással megalakult a teljes magasépítési ágazatot magában foglaló STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítményépítő Kft., amely négy direkciójá­val országos lefedettségű vállalatként végzi tevékenységét.


A területi alapon működő magas­építési direkciók mellett a JC Di­rek­ciónak az ország egész területére vonatkozó hatásköre van – három területi igazgatósággal – az úgynevezett „mérnöki létesítmények” (energetikai, vízépítési, közlekedésépítési műtárgyak, szennyvíztisztítók, hulladékgazdálkodási projektek, hulladékrekultivációs projektek stb.) megvalósításában. Emellett a speciális mélyépítési (réselés, horgonyzás, cölöpözés, vákuumvíztelenítés) technológiák területén saját tervezői részleggel, a legkorszerűbb eszközökkel és gépparkkal, valamint felkészült, tapasztalt fizikai és műszaki szakemberekkel rendelkezünk. Szintén országos lefedettséggel működik a STRABAG-MML Kft. szerkezetépítő és betonelemgyártó egysége. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy a JC direkció forgalma a recesszió éveiben sem csökkent, sőt idén az előző két évhez viszonyítva akár 15 százalék feletti növekedést is elérhetünk, megközelítve a 12 milliárd forintos forgalmat. Mindeközben áthúzódó szerződéses állományunk meghaladja a 19 milliárd forintot. Az elmúlt években munkáink összetétele sokat változott. Vesztettek korábbi arányukból a hagyományos mérnöki műtárgyak, és az infrastrukturális, hulladékgazdálkodási, hulladékrekultivációs projektek kerültek túlsúlyba.

Befejeződött és kifutó projektek

Területi igazgatóságunk nagyobb projektjeinek egy részénél – melyekben konzorciumi tagként vagy a konzorcium vezetőjeként veszünk részt – az elmúlt időszakban befejeződtek a kivitelezési munkák. Ilyen volt a Margit híd felújítása, illetve Győrött Győrsziget és Révfalu összekötése egy kétszer egy forgalmi sávos híddal. Az M0-s déli szektor 12+140–23+200 kilométerszelvény munkálatai még nem fejeződtek be, de a saját munkarészeinkkel (Növény utcai csomópont, Soroksári-Duna-híd jobb ártéri rész) már elkészültünk, illetve éppen a cikk megjelenése idején készülünk el (Sopron, Kőszegi úti csomópont). Véleményünk szerint szakmai jelentősége okán ez utóbbiról érdemes részletesebben is szólni.
Az aluljáró építése a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítésének önálló részeként zajlik. A teljes vasútvonal-fejlesztés 48,6 milliárd forint értékű beruházási összegéből az aluljáró építése mintegy 2,2 milliárdot tesz ki. A beruházó a GYSEV Zrt., a lebonyolító a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. A kivitelezési munkákat az SMK-Sopron 2010 Konzorcium nyerte el, amelynek vezetője a STRABAG-MML Kft., tagjai a Közgép Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft. A beruházás elsődleges célja a jelenlegi szintbeli közúti-vasúti csomópont megszüntetése egy közúti aluljáró és a hozzá kapcsolódó kiegészítő létesítmények megépítésével, a másodlagos cél pedig a térségben tervezett távlati vasútfejlesztések előkészítése. Ennek eredményeként a három vasútvonal által keresztezett Kőszegi úton egy új, közel 630 méter hosszú, kétszer egy forgalmi sávos közúti aluljáró épült meg a vágányok alatt.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés számára a főpályától függetlenül, mintegy 520 méter hosszban új gyalog- és kerékpárút létesült. A munkaterületet 2010 májusában adták át. A STRABAG-MML Kft. feladata a térszín alatt futó, 508 méter hosszú közúti nyitott aluljáró torkrétozott cölöptámfalának a megépítése volt. Saját emberekkel és eszközökkel végeztük el a kivitelezési munkákat. A CFA technológiával megépített hézagos cölöpfal helyenként a 13 méteres tényleges és a közel 6,5 méteres látszó magasságot is eléri. A műtárgyakhoz és az aluljáró támfalához összesen 699 cölöp készült. A cölöpözési munkáknál nagy kihívást jelentett a vasútvonalak közelsége, több esetben csak a minimális vasúti védőtávolságok betartásával, üzemelő vasútvonalak mellett lehetett dolgozni. A cölöpözés befejezéséhez közeledve megkezdődött a támfalak tetején teljes hosszban végigfutó cölöpösszefogó gerenda építése. Ezt követte a támfal vasalt lőttbeton felületének kialakítása, a hátfalszivárgó és vízelvezető rendszer kiépítésével párhuzamosan.

Induló projektek

Négy új induló projektünk van, amelyek közül a budapesti Baross tér felszíni rendezése a legnagyobb. A kőbányai Pongrác úti felüljáró felújítása és a balatonakarattyai MÁV-töltés megerősítése közepes volumenű, míg a kapuvári fahíd építése 100 millió forint alatti projekt.

A Baross tér felszíni rendezése
A Baross tér felszíni rendezési munkáit a BKV Zrt. megbízásából az SC Baross 2012 Konzorcium végzi. A konzorcium vezetője a STRABAG-MML Kft., konzorciumi tag 50 százalékos részesedéssel a Colas Alterra Zrt. A kivitelezésben 10 százalék feletti alvállalkozóként a Colas Út Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft. vesznek részt. A munkák befejezési határideje 2014. március 31.
A konzorcium fő feladata a már megépült új M2 metrókijárat és az M4 metró kijárata közötti aluljáró megépítése egy új és közvetlen kapcsolattal a Bethlen Gábor utca felé, valamint a megmaradó aluljárószakaszok felújítása és a szükségtelenné váló aluljárószakaszok elbontása. További feladat még a felszínen a Thököly út és a Kerepesi út átépítése, új forgalmi rend kialakításával. A projekt része a Keleti pályaudvar Thököly út felőli parkolójának átépítése is, valamint a busz- és trolibuszmegállók, illetve végállomások kialakítása.
A jelenlegi helyéről visszakerül a tér közepére Baross Gábor szobra is.
Az aluljáró mintegy 6700 négyzetméterén, a közönségforgalmi részeken kívül, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és kiszolgálóhelyiségek épülnek. Az aluljáró mintegy harmada nyitott lesz, ami elősegíti természetes megvilágítását. Az oldalfalak látszó­beton-felülettel és gránit fedkővel készülnek. A felszínen jelentős nagyságú zöldfelület is helyet kap. A felszíni rendezési munkák során víz-, csatorna-, gáz-, elektromos, valamint hírközlő vezetékeket kell kiváltani, továbbá a trolibusz felsővezetékeit átépíteni.
Az új aluljáró, illetve a metrók akadálymentes megközelítésének érdekében mind a Thököly út, mind a Kerepesi út felől több lift épül. A mozgásukban korlátozott emberek mellett a vakok és gyengénlátók igényeit is figyelembe vették a tervezők.

A Pongrácz úti villamos vasúti híd felújítása
A híd felújítási munkáit a BKV Zrt. megbízásából végezzük a 2012. szeptember 12. – december 4. közötti időszakban. A hídon a 37 és 37A jelű villamosok haladnak át egy-egy vágányon, ezek a kivitelezés ideje alatt más útvonalon közlekednek. A felújítás időszerűségét a híd esedékes állagmegóvása adja. Emellett korszerűsítési és tartószerkezet-erősítési munkálatokra is sor kerül, hogy az átjárót újabb húsz évig problémamentesen lehessen üzemeltetni.
A híd négynyílású, hossza a szélső támasztengelyek között 91,28 méter. Vágányonként különálló felszerkezettel, de közös hídfőkkel épült. A két felszerkezet kialakítása teljesen azonos, két főtartós gerinclemezes-alsópályás, hossz-kereszttartó rendszerű szegecselt acélszerkezet. A híd anyaga a korábbi MSZ 500 szerinti A38 minőségű, ezért nem hegeszthető, szilárdsága megfelel a mostani S235 jelölésű acélanyagokénak.
A felújítás során el kell bontani a vágányokat a terelősínekkel és a vágányokat alátámasztó hídfákat, a síndilatációs szerkezeteket, a felsővezetéket, a közlekedésre szolgáló recéslemezeket, a hídfőknél lévő fix, illetve mozgó sarukat, a hossztartók felső övét, a hídfők melletti szélső „hosszú” hossztartókat, érintésvédelmi szerkezeteket, valamint az utasforgalmi és vizsgálólépcsők egy részét. A végleges állapot kialakításához átépítjük a hossztartók felső övlemezét, melyre a híd teherbírását javító központosító léces vasúti felépítmény kerül, hídfa sarukkal, új hídfákkal. Az új felépítmény lehetővé teszi a síndilatációs szerkezet elhagyását, mivel a hídszerkezet és a villamos vasúti pálya képes lesz külön mozgásra. Az acélszerkezet felújítása a központosító léces felépítmény kialakításához szükséges munkákon kívül a hídfők melletti, leginkább igénybe vett „hosszú” hossztartók, a 8 acélsaru, a vizsgálójárda recéslemezeinek cseréjét jelenti.
A vasúti pálya felújításával együtt el kell végezni a felsővezeték cseréjét és a tartóoszlopok felújítását, valamint a Pongrácz úti lakótelep megállóhelyen a jelenleg nem szabványos peron átépítését és a vágánytér aszfaltozását. A kivitelezés nehézségét az áthidalt Kő­bánya teherpályaudvar 11 vágánya okozza. Mivel ezek közül négy vágányon folyamatosan biztosítani kell a forgalmat, a vasúti űrszelvény miatt fix függesztett állványt nem lehet kiépíteni. Ezért az éjszakai üzemszünetben lehetséges a munkavégzés, és akkor is egyszerre csak két vágányon.

Balatonakarattya: rézsűmozgásos vasúti pályaszakasz helyreállítása
A STRABAG-MML Kft. a MÁV Zrt. megbízásából nemrég kezdte meg a Szabadbattyán–Tapolca vasútvonal balatonakarattyai szakaszán a 335–337 hm szelvényközben jelentkező földműroskadás végleges helyreállítási munkálatait. A munka mintegy 360 millió forint értékű, és 2013. június közepére fejeződik be. A vasútvonal megépítése óta a vasútüzem lebonyolításában visszatérő problémát jelent a balatoni magaspart lassú mozgása, emiatt jelenleg csak 5 km/h sebességkorlátozás mellett biztosítható a forgalom a beépített provizóriumokon. A területen jelentkező lejtőmozgások megakadályozására a vasúti forgalom hosszú távú fenntartása és a lakókörnyezet épségének védelme érdekében a MÁV Zrt. komplex megerősítési tervet készíttetett a Geo-Terra Kft.-vel.
A végleges rézsűstabilizáció a vasúti tengellyel párhuzamosan 57 méter hosszban elkészített, 100 centiméter átmérőjű, 20 méter hosszú védőcsővel fúrt vasbeton cölöpsorral valósul meg. Ezt a cölöpfalat keresztirányban öt helyen egymásba metsző cölöpökből készült támborda (cölöptárcsa) támasztja meg. A cölöpök felső síkján nagy keresztmetszetű vasbeton cölöpösszefogó gerenda biztosítja (mindkét irányban) a cölöpök együttdolgozását. Ez a vasbeton támszerkezet adja a rézsűstabilizálási megoldás lényegét, amely a további munkafolyamatok elvégzése után képes lesz a lejtőmozgás végleges megszüntetésére. E folyamatok közül kiemelt jelentőségű a vasúti pálya helyreállítása, amelynek része a geo-purhabos talajinjektálás, geodrén paplan beépítése, valamint töltésépítéskor a rétegenkénti georács elhelyezése. A stabilizációs munkák fontos eleme a felszíni és felszín alatti vizek földműből történő elvezetése.

Kapuvár: a Hanság-főcsatorna feletti gyalogos-kerékpáros híd
Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében megvalósuló Fertő–Hansági Környezetbarát Mobilitás című projekt építési beruházásának keretében, Kapuvár város megbízásából új kerékpárút épül Kapuvár és Wallern im Burgenland között. A létesülő nyomvonal keresztezi a Hanság-főcsatornát. Az új gyalogos-kerékpáros híd kivitelezési munkáit a Magyar Aszfalt Kft. nyerte el mintegy 390 millió forint összértékben, 150 napos átfutási idővel. A projektben a STRABAG-MML Kft.

10 százalék feletti, nevesített alvállalkozóként vesz részt, és építi meg a Hanság-főcsatorna feletti gyalogos-kerékpáros hidat.
A tervezett híd közelítőleg kosárfülű ívhíd 34,48 méteres támaszközzel, 33,75 mé­teres szabad nyílással és 8,85 méteres ívmagassággal. Az alépítmény vasbetonból, a felépítmény rétegelt-ragasztott és fűrészelt faanyagból készül, a kapcsolatok pedig horganyzott acélelemekből. A híd kivitelezésekor különös figyelmet kell fordítani az építési és bontási hulladékok kezelésére, illetve az építési környezet védelmére, mivel a munkaterület és az anyagbeszállítási útvonalak is a Fertő–Hanság Nemzeti Parkban találhatók.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka