2012. november 6.

Szerző:
Prof. dr. habil. Illés Béla tanszékvezető, dékán

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék • alt.uni-miskolc.hu

Megfelelni a kihívásoknak

A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke már több mint 30 éve folytat oktatási és kutatási tevékenységet anyagmozgató gépek és logisztika területén. Ennek alapján elmondható, hogy a Miskolci Egyetem, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyik meghatározó tanszéke mind a kutatás, mind az oktatás területén. E meghatározó szerepét annak köszönheti, hogy mindig arra törekedett, hogy oktatási és kutatási palettáját és struktúráját a gazdaság mindenkori igényeihez igazítsa.


Az elmúlt időszakban a globalizáció jelentős hatást gyakorolt a termelésre, a szolgáltatásokra. Ezek a változások kibővítették a logisztikai feladatok körét, s ezt követi a logisztika oktatási struktúrája és szakmai tartalma. A logisztikai ismeretek felhasználási területei átfogják az egész gazdaságot. Ezek a területek a következők: ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági válla­latok; szállító, szállítmányozó és egyéb szolgáltató vállalatok; logisztikai szolgáltató központok; logisztikai folyamatokat, rendszereket tervező-fejlesztő és működtető cégek; logisztikai gépeket és berendezéseket tervező-fejlesztő, gyártó, forgalmazó és szervizelő cégek.

A Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke arra törekszik, hogy megfeleljen a logisztikai képzések során a kor kihívásainak. Az egyetem öt karán, BSc és MSc képzési szinteken, nappali és levelezős képzési formában, továbbá a Gépészmérnöki és Informatikai Kar két Doktori Iskolájában folytat oktatási te­vékenységet.
A Gépészmérnöki és Informatikai Karon a logisztikai mérnök képzési szak szakfelelősi teendőit az MSc és a BSc képzésben is tanszéki professzor látja el. A Gazdaságtudományi Karon folyó logisztikai menedzsment MSc képzési szak szakmai felelőse szintén egy tanszéki professzor. Ezenkívül a tanszék további három karon is közreműködik különböző logisztikai tantárgyak oktatásában.

A nemzetközileg is elismert elméleti oktatás mellett korszerűen berendezett laborok biztosítják a gyakorlati képzés színvonalát. Jelenleg működő laborok: high-tech automatizált logisztikai labor, termékazonosítási labor, virtuális logisztikai tervezőlabor.
Az oktatási tevékenységeknek a gazdaság igényeihez alakítása elképzelhetetlen kutatási-fejlesztési tevékenység nélkül. Tanszékünk évtizedek óta aktívan részt vesz ipari kutatási projektek kidolgozá­sában. Megbízói közé most is számos hazai és nemzetközi közepes és nagyvállalat tartozik.

A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyetemek és a gazdaság résztvevői között kialakult kölcsönösen előnyös kapcsolatok eredményei biztosítják az oktatás megfelelő színvonalát, valamint a képzések pénzügyi hátterét is. A kar és a tanszék is igyekszik ebbe az irányba elmozdulni. Ez természetesen kétoldalú kapcsolat, amely akkor lehet eredményes, ha mindkét fél megtalálja a számításait. Célszerű minden szakmai területen a képzések hátterében a gazdaság szereplőit is megjeleníteni, közös K+F tevékenységek, közös oktatási tevékenységek, közös nemzetközi projektek formájában.

A Konecranes Kft. az Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéken alakítja ki területi irodáját, továbbá a karral közösen európai akkreditált vizsgálólaboratóriumot szándékozik létrehozni. Emellett szakemberei számára – a karral közösen – szakirányú továbbképzéseket kíván szervezni. A daruk szakterületén jelentkező kutatásoknál közös K+F tevékenységek várhatók. Az oktatást illetően a Konecranes Kft.-től szakembereket kérünk fel órarendi órák, előadások megtartására. A cég nemzetközi kapcsolatai révén elősegíti más cégekkel a kapcsolat kialakítását.

Remélem, hogy a gazdaság és a kar közötti eddigi együttműködések a jövőben tovább erősödnek. Bízom benne, hogy a Konecranes Kft., valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar kapcsolatfelvételét más, jelentős vállalatokkal való együttműködések követik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka