2012. november 6.

Szerző:
S. K.

Széchenyi István Egyetem • sze.hu

Elmélet vagy gyakorlat a nyílt innováció az egyetemeken?

A nyílt innováció az ezredfordulót követő években megjelenő új menedzsment irányzat, amely szerint a vállalatok képesek és egyre inkább érdekeltek technológiáik fejlesztéséhez a szervezeten belülről érkező ötletek mellett külső ötleteket is felhasználni. Egyre inkább irányadó ez a filozófia napjainkban, hiszen a globális verseny miatt a vállalkozásoknak mind gyorsabban kell a számukra szükséges ismereteket és tudást megszerezni, s azok eredményeit az innováció forrásaként felhasználni. A ki­­zá­­rólag vállalkozáson belüli erőforrásokra támaszkodó fejlesztéseket nemcsak kiegészítik, de sok esetben felváltják a kutatási együttműködések, valamint a tudás- és technológiatranszfer tevé­keny­ségek, amelyek fokozatosan az innováció, egyúttal a versenyképesség elsődleges forrásává válnak.


A fenti összefüggések értelmében az egyetemek gazdasági és társadalmi szerepe is jelentősen megváltozik. Hagyományos tevékenységeik mellett egyre nyitottabbak a piac, a vállalati igények és problémák megoldása irányába. Azonban a potenciális együttműködő partnerek gyakran kevés információval rendelkeznek egymás tevékenységéről, vagy nincs módjuk, hogy bemutassák saját erőforrásaikat másoknak. Különösen érdekes információt hordozhat például a felsőoktatási intézmények „tudástérképe”, azaz a kutatási erőforrások, kompetenciák és referenciák bemutatása, ami egyelőre még nem minden intézmény esetében érhető el.

Az Európai Együttműködési és Nyílt Innovációs Stratégiák (EURIS) projekt Nyílt Innovációs Platform (ORP) alprojektje ezt a hiányosságot kívánta orvosolni. A projekt az INTERREG IVC program társfinanszírozásában valósult meg 2011 júniusa és 2012 novembere között. A Nyílt Innovációs Platform az Európai Unió négy régiójának olyan kezdeményezése, melyben hat felsőoktatási intézmény technológiatranszfer szervezete vett részt. Németországot a Stuttgarti Egyetem, Magyarországot a győri Széchenyi István Egyetem, Spanyolországot pedig a Navarrai Egyetem képviselte. A lengyelországi Łódz régióból három intézmény: a Łódzi Egyetem, a Łódzi Orvostudományi Egyetem és a Łódzi Műszaki Egyetem vett részt a projektben.

A projekt az üzleti és az akadémiai szféra közötti kommunikációt és együttműködések kialakítását kívánta elősegíteni a nyílt innováció paradigma jegyében. Olyan információs platform létrehozása volt a cél, amely lehetővé teszi a regionális szereplők, nevezetesen az egyetemi tanszékek, kutatóhelyek számára, hogy felhasználóbarát módon mutassák be kínálatukat a vállalkozásoknak, amelyek ezáltal könnyebben hozzáférhetnek az egyetemi tudásbázisokhoz, szellemi alkotásokhoz. (Bővebb információ a http://orp.euris-programme.eu oldalon.)

A projekt során elért fontosabb eredmények:

  • Online hozzáférés és kereső funkció kialakítása a projektben részt vevő egyetemek „tudástérképéhez” és kutatási eredményeihez. A Széchenyi István Egyetemre vonatkozó információk az alábbi linken érhetők el: http://tmk.sze.hu/research-catalogue.
  • Regionális szintű elemzések és összehasonlító tanulmány a projektben részt vevő régiók információs transzfer rendszeréről.
  • Interregionális vállalati felmérés a vállalatok nyílt innovációs és tudástranszfer tevékenységéről, valamint a felsőoktatási intézményekkel való együttműködéseikről.
  • A projekt eredményeinek terjesztése, szórólapok, cikkek és hírlevelek megjelentetése.


A projekt során elvégzett vállalati felmérés eredményeiről lapunk következő számában olvashatnak.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka