2018. január 26.

Szerző:
Oberfrank Ferenc, a Nemzeti Agykutatási Program igazgatója

Előszó

A Nemzeti Agykutatási Program működését kezdettől fogva ki­­emelt figyelemmel kísérte az Innotéka magazin.


Kertész Bernadett főszerkesztő és Jung Péter ügyvezető rendszeresen helyet adtak a NAP-pal kapcsolatos híreknek, valamint a támogatásban része­sülő kutatócsoportok eredményeinek. Ezt felismerve egyre tudatosabban vettük igénybe az innovációs szféra legfontosabb tényezőinek széles köréhez rendszeresen eljutó folyóiratot, amely az innoteka.hu honlap segítségével bárki számára interneten szabadon elér­hető, célzottan kereshető, s Facebook oldala is van. Mindez kiválóan segíti a NAP vezetőinek azt a törekvését, sőt kötelességét, hogy az eredmé­nyeket széles körben hozzáférhetővé tegyék, érdekes, közérthető, ugyanakkor szakszerű és színvonalas formában. A Magyar Tudományos Akadémia honlapja, az mta.hu és az őszi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvények révén nyújtott kommunikációs támogatása, továbbá a globális Brain Awareness Program kere­tében minden év tavaszán megrendezett Agykutatás Hete mellett az Innotéka magazin biztosította megjelenés lett a Nemzeti Agykutatási Program harmadik kommunikációs pillére.

Visszatekintve az elmúlt négy évre és előre tekintve az előttünk álló NAP 2.0 újabb négy évére, logikus, szükséges és – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyújtotta pályázati támogatás révén – szerencsére lehetséges egy kiadványba összegyűjtve képet adni e nagy ívű, sok szempontból egyedülálló nemzeti vállalkozásról. A kép töre­dékes, mert a teljeskörűség megvalósíthatatlan volt. Bízunk abban, hogy ezt mindenki megértéssel fogadja.

A tudósnak, kutatónak az igazi rangot a nemzetközi kutatói közösség elismerése jelenti, a rangos közlemények, a sok idézettség. Természetesen a felfedezések hasznosulása a laboratóriumokban, a klinikai munkában és az egészséggazdaságban is fontos cél. A NAP 1.0 megannyi ígéretet hordoz, de a hasznosítás még számos köz- és magánfinanszírozású program meghatározó eleme lesz. Közülük az egyik legfontosabb a NAP 2.0, amely 2017 decembere és 2021 novembere között működik. Sokasodnak azok a kutatási és fejlesztési tervek, programok, együttműködések, amelyek a NAP 1.0-ból nőnek ki. Azért is fontos most egy – még ha töredékes – összkép rögzítése, hogy később érzékelhessük a fejlődés ívét, láthassuk a hasznosulás teljes folyamatát, s az esetleges kudarcok okait is megérthessük.

Nem felejtkezhetünk meg a hasznosulásnak arról a módjáról sem, amely az új gondolatok, felismerések közismeretté válásával valósul meg. Ez akkor sikeres, ha az emberek egyre szélesebb köre kezd el másképpen gondolkodni, majd – életre szóló döntéseket hozva – megváltoztatni viselkedését, életét. Kisebb részük, a tehetségesek és elhivatottak ku­tatói, agykutatói pályára lépnek. Sokan megértik, miért fontos a kutatás közforrásokból való támogatása. S végül – reményeink szerint – a lehető legtöbben felismerik, hogy az emberi agy megismerése és megértése nemcsak a kutatók és a vállalkozások számára fontos, hanem minden értelmes, egészséges és tiszteletre méltó életet élni kívánó embernek, közösségnek és az egész társadalomnak. Ez a kiadvány mindezt szolgálni kívánja.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka