2019. október 14.

Szerző:
Széll Péter okleveles építészmérnök

Fotó:
Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

A közös­ségi közleke­dés fej­lesz­tése Kapos­váron

A hazai közlekedés­fejlesztés új eleme­ként adták át idén augusztus 15-én Kapos­váron a Cseri úti új autóbusz­-telephelyet. A létesít­mény építtetője a Kapos Holding Zrt., generál­kivitele­zője a Magyar Építő Zrt. és a Duna Aszfalt Kft. által alkotott konzorcium, generál­terve­zője az Unitef’83 Zrt. (projektvezető: Széll Péter) volt.


Az átadóünnepségen Kaposvár polgármestere, Szita Ká­roly kiemelte, hogy a létesítmény elkészültével nem csupán a helyi közlekedés megújítása érkezett újabb mérföldkőhöz, hanem egy jobb sorsra érdemes város­rész fejlesztése is lendületet kapott a kaposvári Németh István Program részeként, a Modern Városok Program támogatásával. Zöld beruházás, amely napelemekkel megtermeli a működéséhez szükséges villamos energiát.

Építés helye: Kaposvár, Cseri út 16.
Tervezés: 2016–2019
Építés: 2017–2019
Bruttó szintterület: 6400 m2
Építési költség: 5,5 Mrd Ft


Harminc év után végleges helye lett a somogyi megye­székhely kö­zös­­ségi közlekedését biztosító autóbusz­flottának, mely az Európai Unió támogatá­sával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ­fi­nanszí­rozásával valósult meg. Nem kis büszkeséggel jelentette ki a város polgármestere: „Kaposvár megérkezett a 21. századba, mert a kaposváriak össze­fogásával nyugat-európai mércével is mérhető várost építünk.”

Projektvezető: Széll Péter, Unitef’83 Zrt.
Építésztervező: Hoffman Tamás, Unitef’83 Zrt.
Közműtervező: Bojtár Ádám, Unitef’83 Zrt.
Tartószerkezeti tervező: Csikász Gábor, Unitef’83 Zrt.
Környezettervező: Petneházy Gyöngyvér, Unitef’83 Zrt.
Úttervezés: Kovács Ákos, Unitef-Szalamandra Kft.

Az építési folyamatot komoly elő­készítő munka előzte meg. A tervezési feladat 40 db sűrített földgáz (CNG) hajtású autó­busz elhelyezésére, vala­mint szervizelésére és karban­tartására alkalmas, a legkorsze­rűbb technológiával felszerelt, a későbbiekben elektromos meghajtású buszok használatát is támogató telep­hely tervei­nek elkészítése volt.

Az új telephely egy a korábban hulladék­gazdálko­dási vállalat által használt területen valósult meg, új színt adva a városrésznek. A korábbi iroda­épület megújult – átépítették és kor­sze­rű­sí­tet­ték a kor követelményeinek megfelelően, a legújabb technoló­giai megoldások alkal­ma­zá­sá­val. A különböző funkciókat a telep­he­lyen több épület­csoportból álló egységek látják el, összesen 6400 m2 alapterületen.

A tároló­területekhez közvetlenül kapcsoló­dik a karban­tartást és javítást kiszolgáló áthajtó­rendszerű műhely­épület. Ez a teljesen új, részben föld­szintes javító­csarnok és több­szintes épület­rész szolgál az autó­buszok javítására, vizsgáztatá­sára, mosására, illetve a szükség szerinti segéd­műhelyek a javítá­sokra. Az emeletes részre az egyéb technológiákhoz szükséges raktárak, szociális helyiségek és épület­gépészeti berendezések kerültek.

A tervezés alatt egyfelől a meglévő épület átalakítása miatt felmerülő kérdések, másfelől a telephely teljesen új létesítmé­nyeinél a modern, még nem annyira elterjedt jármű­meghajtási technoló­giák­hoz (CNG, elektromos) tartozó kiszolgáló­létesítmények­kel kapcsolatos műszaki elvárások, valamint az ezekkel összefüggő funkcionális követelmények jelentették a kihívást a tervezőcsapatnak.

A tervezett épületekkel szemben ma már elvárás a költség­opti­malizált épület­energetikai követelményszint biztosítása, azonban ennél a projektnél külön elvárás volt az alternatív megújuló energia­források, illetve költség­hatékony rendszerek tervezése, így az épületek fűtés-hűtésénél levegő-víz hő­szivattyús kazánokat választottak, az elektromos­energia-ellátásra pedig a műhely­épület lapos tetős részén 47 kW-os nap­elemes rendszer készült.

Fotó: Dr. Pintér Rómeó/Kaposvár MJV Önkormányzata
Az augusztusi átadáson megjelent Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. „Kaposvár a Modern Városok Program élenjáró települése, ahol a szor­galom tehetséggel párosul – mondta köszöntőjében a kormány­biz­tos. – A kormány kiemelt figyelmet fordít a vidéki Magyarország támogatására, fél évszázad után először. A Modern Vá­rosok Program 4000 milliárd forintos keretéből az idén már 1500 mil­liárdot kifizettek, és ennek kétharmada hazai forrásból, kormány­támogatásból származik. Kapos­várra 189 milliárd forint jutott, így a beruházások megvalósítása terén a somogyi megye­szék­hely az első helyen áll a megyei jogú városok között.”

A telephely üzem­csarnokának kapacitása meghaladja a saját üzemeltetésű 40 autóbusz kapacitás­igényét, ezért alkalmas más társaságok autó­buszainak szervizelésére is, így illeszkedik az üzemeltető jövőbeni terveihez, valamint alkalmassá válik arra, hogy tanműhely­ként részt tudjon vállalni a jövő mechat­ronikai szerelői­nek oktatásában, képzésében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka