2019. október 14.

Szerző:
B. Á.

Fotó:
Képek forrása: NIF Zrt.

Épül hazánk első integrált tram-train vonala

Várhatóan 2020 őszén kezdődhet Magyaror­szág első integrált villamos és nagyvasúti tram-train vonalán a biztosítóberendezések és a proto­típus­járművek tesztelése – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. A járatok két vég­állomás közötti menetideje – a teljes hossz 30 km – tervezetten 42 perc, a két belváros között pedig 32 perc lesz.


A cikk fotói idén májusban készültek.

A tram-train egy olyan kötött­pályás jármű, amely egyaránt képes villamossíneken a városban közlekedni, de képes nagy sebességgel két város kö­zött is futni, azaz ötvözi a helyi és a regionális vasúti rendszerek előnyeit. A rendszert a világon először Német­országban, az 1990-es évek elején valósították meg Kalsruhé­ban, sikere pedig megkérdőjelez­hetetlen, napjainkra a hossza meg­haladja a 400 km-t.

Magyar­ország első integrált villamos és nagy­vasúti tram-train vonalának az ötlete először 2007-ben merült fel, az első részletes meg­valósítható­sági tanulmány 2012-re készült el. A Szegedet Hódmező­vásárhellyel össze­kötő vonal a meglévő szegedi 1-es villamos­vonalból ágazik ki, és a MÁV Zrt. teljesen átépülő 135-ös számú vonalán mintegy 22 km hosszúságú nagy­vasúti pályáján – ahol a vasút­üzem megköveteli, a második vágány is kiépül – folytatódik majd, Hódmező­vásárhelyen pedig új villamos­vonal épül.

Határon átívelő bővítés?
A Szegedet Hódmező­vásárhellyel össze­kötő tram-train elő­készítése során több bővítési javaslat is felmerült, ezek között szerepelt a Szegedet Makóval össze­kötő elő­városi vonal ötlete. A két város között közlekedő hely­közi villamos 31 km hosszú szakaszon szállítaná az utasokat, 45 perces menetidővel. Egy tavaly év végi hír szerint a közlekedési kormányzat már meg­rendelte a Szeged–Szabadka vonal­szakasz meg­valósítható­sági tanulmányát is, és zajlik a meglévő tervek felül­vizsgálata és a kivitelezés elő­készítése. Szabadka közel száz­ezres dél­vidéki város, a magyar határtól mindössze 25 km-re fekszik. Fontos megjegyezni, hogy a határ­átlépéssel kapcsolatos gondokra is megoldást kell találni, hiszen Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak.

Mindkét városban bővítenek

A városi szakasz bővítési munkái 2017 őszén kezdődtek meg. A konzorciumot vezető Strabag Vasút­építő Kft. mellett a Belfry PE Kft. vett részt a feladatok megvalósításá­ban. A 3,6 km-es szakasz kiépítése mindkét várost érinti. A hódmező­vásárhelyi nyom­vonal Hódmező­vásárhelyi Népkert állomásnál ágazik ki a nagy­vasútból, majd az Ady Endre utca–Tóalj utca–Szőnyi utca–Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a Hód­mező­vásárhely állomás mellett létesülő végállomásig vezet. A projekt része a villamos pálya, megálló­helyek, kapcsolódó útburkolat, parkolók, közúti csomó­pontok kiépítése. Ezen a szakaszon kiépül a 600 V DC felső­vezeték-­hálózat, bele­-értve az áram­átalakítót is. Szegeden össze­kötő vágány épül a Szeged 1-es villamos­vonal Rókus megálló­hely és a 135-ös számú vasút­vonal között. E projekt részét képezi a Rókus állomásnál meglévő villamos hurok­végállomás vágány­képének átalakítása is.

A nagyvasúti szakasz kivitelezését a Swietelsky Vasút­technika Kft. nyerte el, és a feladatok között a Szeged-Rókus elágazás–Hódmező­vásárhelyi Népkert szakaszon a meglevő nagy­vasúti pálya korszerűsí­tése 100 km/h-s pálya­sebesség figyelembe­vételével, új második vágány építése Szeged-Rókus elágazás–Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás–Kopáncs állomás között szerepel. Emellett meg­valósul Algyő állomás korszerűsí­tése, a biztosító­berendezés rekonstrukciója, a központi forgalom­irányítás kiépítése, illetve az algyői állomás részleges, a Hódmezővásárhelyi Népkert állomás teljes átépítése, továbbá az algyői Tisza-híd részleges fel­újítása és megerősítése is.

A NIF Zrt.-től azt is megtudtuk, hogy az átépítés után – a biztosító­berendezés korszerűsíté­sét követően – a pálya­sebes­ség 100 km/h lesz, 225 kN tengely­terhelés mellett, míg a perono­kat sk +55 cm-es magasság­ban alakítják ki kis­­ele­­mes térkő ­burkolattal. Az átépítéssel érintett útát­járók Strail típusúak lesznek.

Hamarosan elkezdik a járműtelep építését

A NIF Zrt. arról is tájékoz­tatta lapunkat, hogy nemsokára meg­kezdődhet az új vasút-­villamos jármű­karban­tartó köz­pontjának kivitelezése is. A 3,27 Mrd Ft értékű beruházást a Homlok Építő Kft. nyerte el. A Szeged rendező állomáson létesítendő karbantartó csarnok közel 3000 m² alap­területű lesz, vasbeton pillér­vázas épülete pedig három fő egységből áll. Az egyik egy kifejezetten nagy bel­magasságú, teljes hosszán daruzott, két javító­vágányos karbantartó­csarnok lesz, ahol a karban­tartási munkálatok közép- és oldal­­aknákban folynak majd, a mozgatást pedig 80 m hosszú emelő­vá­gány­nyal oldják meg. A második egység egy közép­aknás kialakí­tású, ugyancsak nagy bel­magasságú eszterga­csarnok lesz, mely a karbantartó­csarnok felé eső oldalán két­szintes ki­szol­gáló épület­résszel egészül ki. A harmadik egység a karban­tartó­csarnok északi oldal­falához csatlakozó, föld­szintes kialakítású kiszolgáló épület­tömb lesz, ahol a segéd­műhelyek és a tárolók kapnak helyet.
A telep alkalmas lesz az érkező nyolc jármű részben fedett, részben szabad­téri éjszakai tárolására, valamint karbantar­tá­sára. A dízel­üzemre kialakított jármű­telepet a többi között ke­rék­esztergával, jármű­emelővel, jármű­mosóval és különböző diag­nosztikai eszközökkel szerelik fel – tudtuk meg a NIF Zrt.-től.

Korszerű járműveken

Az egyvágányú hódmező­vásárhelyi villamos­vonalon hat megállót alakítanak ki, ebből kettőnél, valamint a vég­állo­má­son lesz két­vágányos forgalmi kitérő. A beruházással párhuzamosan a városban több új kör­forgalom is épül, amelyek elősegítik a rugalmas és biztonságos közlekedést. Arra is ügyeltek, hogy a megállóknál legyenek kerékpár­tárolók. Szeged felé a járatok kiszolgálják Algyő vasút­állomást, valamint a szegedi 1-es villamos valamennyi megállóját. A teljes vonal­hossz 30 km lesz, a tervezett menet­idő a két vég­állomás között 42 perc. A szolgáltatás meg­valósításá­hoz nyolc új jármű­vet szereznek be a MÁV-Start Zrt. lebonyolításában. A svájci Stadler-­csoport CityLink fantázia­nevű dízel-­villamos vas­út-­villamos jármű­vét választották; a nyolc járművet 2020–2021-ben szállítják le. A járművön 84 ülőhely és 128 állóhely lesz, emellett négy kerekes­székes helyet is kialakítanak, illetve nyolc kerék­pár vagy négy baba­kocsi szállítására lesznek alkalmasak. Az energia­takarékos, dízel-villamos hibrid hajtású, részben alacsony­padlós, klimatizált jár­művek mindenben megfelelnek majd az elő­városi közlekedés nemzetközi sztenderdjének. A vasút-villamos mellett – a felújított 135-ös számú vasút­vonal adottságait kihasználva – a megmaradó Szeged–Békéscsaba személyvonatok menetideje tervezetten 7 perccel csökken majd.

A jármű hosszúsága 37,2 m, maximális szélessége 2,65 m, önsúlya 69,7 t. A CityLinken oldalanként 4-4 (összesen 8) dupla lengő-toló feljáró­ajtó lesz szimmetrikus elrendezésben. Könnyű­szerkezetes, karbantartást nem igénylő a fel­építése; a kocsi­szekrények duplex, nagy szilárdságú, rozsda­mentes acélból készültek. A Stadler Rail Valencia S.A.U. által gyártott, CityLink jármű­családba tartozó tram-train járművek korszerű utas­tájékoztató rendszerrel, tágas utas­térrel, wifi­kapcsolattal, 230 V-os és USB-csatlakozók­kal rendelkeznek majd.

Jól vizsgázott az algyői Tisza-híd
2018 őszén négy hatalmas, egykori szovjet dízel­mozdonnyal végezték el az algyői Tisza-híd statikus próba­terhelését. Az egyenként 20 t-s, a köz­nyelvben Szergejként ismert jármű­vek 20 km/h-s sebességgel közlekedtek oda-vissza a felújított hídon. A statikus terhelési teszt részeként egy-egy helyen 15-20 percig álltak. A vizsgálatok során a többi között az áthidaló­szerkeze­tek lehajlását, hossz­irányú elmozdulá­sát, haladó jármű hatására bekövetkező víz­szintes irányú oldal­ingását, dilatációs mozgását, a szerkezet és a falazatok közötti teher­átadást biztosító saruk mozgását, benyomódását mérték.

A nagy­vasúti és a városi vasúti munkák komplett befejezése 2020-ban várható, ezután, illetve a biztosítóberendezések tesztelésével együtt 2020 őszétől kezdődhet meg a proto­típus­jármű­vek tesztelése. A forgalom felvételére a teljes, 8 db-ból álló jármű­széria leszállítását és vizsgáztatását követően várhatóan 2021 őszén kerülhet majd sor. A beruházást egyfajta minta­programnak tekintik, a következő lehetséges fejlesztés­ként a sajtóban a Debrecen–Nagyvárad közötti tram-train kapcsolat kiépítését említik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka