Köszöntő

Az elmúlt években számos közleke­dési fejlesztés valósulha­tott meg or­szág­szerte. Folyamato­san épülnek...

A közlekedés­fejlesztés­nek kulcs­fontos­ságú a szerepe a gazda­ság növekedé­sében

„Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejleszté­sek elő­készíté­sére...

A hálózatfejlesztés realitása a hűség városáig

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. két évvel ezelőtt az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Sopron-kelet–Fertőrákos...

Városi tereken és közutakon

A Penta Kft. 1990-ben alakult meg. Tevékenységi körünk alap­vetően és csaknem teljes­körűen a mély­építési...

A nagyvasúti villamos vontatás szerepe

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója jó alkalmat kínál arra, hogy áttekintsük, hol tart ma a vasúti villamos...

Fázisjavítás másképpen!

A villamos energia minősége, azon belül is a felharmonikus torzítás probléma­köre egyre jelentősebbé válik napjainkban....

Épül hazánk első integrált tram-train vonala

Várhatóan 2020 őszén kezdődhet Magyaror­szág első integrált villamos és nagyvasúti tram-train vonalán a biztosítóberendezések...

A budapesti közlekedés távlati koncepciói

Szakítva az előző évek tematiká­jával, ezúttal nem a jelenleg folyó vagy az év hátra­lévő részében kezdődő...

Korszerű fel­építmé­nyen gurulnak a Combinók

A nyári tanítási szünetben a Corvin-negyed és a Goldmann György tér között sín­körülönté­ses, előre­gyártott...

Az M3-as metró fel­újítása

Két éve, 2017 őszén kezdődött a buda­pesti metró­hálózat leg­hosszabb, húsz állomást magába foglaló vonalának...

A közös­ségi közleke­dés fej­lesz­tése Kapos­váron

A hazai közlekedés­fejlesztés új eleme­ként adták át idén augusztus 15-én Kapos­váron a Cseri úti új autóbusz­-telephelyet....
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka