2019. október 14.

Szerző:
Szilvai József Attila vezérigazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Köszöntő

Az elmúlt években számos közleke­dési fejlesztés valósulha­tott meg or­szág­szerte. Folyamato­san épülnek az új gyors­forgalmi utak, és ennek kö­szön­hetően néhány éven belül az ország bármely szegletében úgy fél óra alatt elér­hető lesz egy autópálya vagy autóút. A meg­lévő hálózat felújítása és fejlesztése is töretlen, idén – főleg a Magyar Falu Program jóvoltából – alap­vetően a mellékút­hálózaton. Komoly tervek vannak a következő években a vasúti infra­­struktúra fejleszté­sére, illetve a tömeg­­közle­kedés fel­tételei­nek javítására is. Óriási be­ruházások­ról és sok közlekedő minden­napjait – pozitívan – befolyásoló események­ről számol­hatunk be – a tervek, a vízió ambiciózus!


Ugyanakkor már most olyan új technológiák vannak jelen az életünkben, amelyek alapvetően változtathatják meg a jövőről alkotott elképzeléseinket. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy önvezető járművekkel fognak már közúti, valós teszteket végezni Magyarországon. Nem sci-fi filmbe illő jelenet lesz rövid időn belül, hogy drónokkal juttathatják el a csomagokat a kézbe­sí­tők. Ma már nemcsak arra kell gondolni egy új út terve­zése­kor vagy egy meglévő átalakításakor, hogy a víz­el­vezetése meg­felelő lesz-e, hanem hogy az autonóm járművekkel is biztonságosan lehet-e majd használni. Hogyan tudunk közvetlenül az utakon kom­mu­ni­kálni a közlekedőkkel, hogyan jelezheti az „út” az autónak, sofőrnek, ha torlódás vagy baleset van. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről már most beszélnünk kell, hiszen a jövő nemcsak bekopogtatott, hanem meg is érkezett a munka­helyünkre, a minden­nap­jainkba. Olyan nagy változásokat hozó időszak küszöbén állunk, ahol csak egy dolog biztos: korszakos változá­sokra számíthatunk.

Egyelőre kérdésekből még több van, mint válaszokból. Milyen lesz a jövő közlekedési mixe? Valóban az autonóm autózásé a jövő? Vagy a tömegközlekedésé, vagy a kerékpáré, netán az elektromos autóké? Vagy más alternatív üzemanyag jön képbe? Egy bizonyos: kihívások voltak, vannak és lesznek is. Nekünk, szakembereknek pedig a mai tudásunk alapján a legjobb megoldásokat kell megkeresnünk. Ezt viszont közösen, együtt tudjuk csak elérni, a konferencia programja is ennek megfelelően épül fel, hiszen már az első napon is a panel­beszélgetéseké lesz a fő szerep, illetve az ott helyet foglaló szakembereké, akik együtt tudnak majd beszélgetni, gondolkodni, adott esetben vitázni a közlekedésről, annak jövőjéről, legyen szó közútról, vasútról, légi vagy vízi közlekedésről.

Bízom benne, hogy a III. Magyar Közlekedési Konferencián a szakembereknek lehetőségük lesz arra, hogy minél több kérdést tegyenek fel, és azokra válaszokat is kapjanak.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka