2014. február 5.

Szerző:
Matusek János

Normálnyomtáv Kft. • www.normalnyomtav.hu

Vágány­kapcsolatok

Cégünket magyar állampolgárságú magánszemélyek alapították 1991-ben Budapesten, Normálnyomtáv Építő­ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. néven. Az alapítás óta számos vasúti nagyberuházásban működtünk közre.


A 4-es metró kivitelezése során a Kelenföldi járműtelep lyra vágány­hálózat, valamint ragasztott tőcsavaros csarnoki vágányok építésében vettünk részt. A Kelenföldi járműtelepen közel 2 km hosszon építettünk zúzottkő ágyazatú betonaljas, valamint 400 vm ragasz­tott tőcsavaros burkolt, illetve oszlopos vágányt, lekötöttünk 28 csoport betonaljas, XVII-es rendszerű nagyvasúti kitérőt Sphero­lock zárszerkezettel. Cégünk kivitelezésében valósultak meg a Kelenföldi állomáson talál­ható két ragasztott tőcsavaros egyszerű vágány­kapcsolatok, valamint a visszafordító műtárgyban található ragasztott tőcsavaros kettős vágánykapcsolat, továbbá a kitérőkhöz csatlakozó 250 vm ragasztott tőcsavaros vágány. A ragasztott tő­csavaros vágányok és ki­térők építése során az elkészült pálya­betonba közel 12 000 furatot készítettünk.

A 4-es metró építése során Magyarországon eddig nem alkalmazott top-down technológiával építettük a járműtelepet az alagúttal összekötő, valamint a Kelenföldi állomáson a peron vágányait, közel 700 vm hosszon. A vágányépítési technológia lényege, hogy a szerelőbetonon leosztott, portálszerkezetekkel magasságilag és helyszínrajzilag pontosan beállított, alátétlemezekkel és lehorgonyzó tőcsavarokkal fel­szerelt sínszálak alá utólag készült el a pályabeton.

Társaságunk folyamatosan nyitott az új technológiák alkal­ma­zására, munkáink során a megrendelők elégedettségének folyamatos fenntartására, növelésére, valamint hosszú távú vevői kapcsolatok kiépítésére törekszünk. Megren­delő­ink igényeit korszerű techno­lógiákkal, felkészült munka­tár­sakkal, gyors és pontos mun­kavégzéssel igyekszünk kielégíteni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka