2014. február 5.

Szerző:
Bogdán Zoltán

A 4-es metró kulisszái mögött

A március végén megnyíló M4-es (eredeti nevén Dél-Buda–Rákospalota, DBR) metróvonal négy évtizedes viszontagságos történetéről tetszés szerint lehetne írni szappanoperát, szatirikus elbeszélést, gazdasági rémregényt vagy politikai pamfletet. Szerencsére mindezek mögött létezik egy magas színvonalú műszaki-építési teljesítmény is. Az alábbiakban erre koncentrálunk, elsősorban a DBR Metró Projekt Igazgatóság adataira, információira támaszkodva.


A  Dél-Buda–Rákospalota metróvonal már az 1972-es Budapest és környéke Közlekedésfejlesztési Tervben is szerepelt. A szocializmus ekkori, büszkén felívelő szakaszában úgy gondolták a gazdaságpolitikusok, hogy néhány éven belül befejezik a 3-as metró Újpest–Kispest közötti szakaszát, és utána teljes gőzzel a 4-es vonalra koncentrálnak. Csakhogy az első olajválság kirobbanása 1972-ben közbeszólt, és bár az M3-as kék metró 1970 és 1990 között, ha lassan is, de folyamatosan épült, a negyedik vonalra nem maradt sem pénz, sem energia. (A Kálvin téri állomást még a hetvenes évek közepén szerencsére úgy alakították ki, hogy negyven esztendővel később sem okozott gondot a két metróvonal összekapcsolása.)

Kálvin tér

A rendszerváltást követő politikai és gazdasági káoszban érthető módon háttérbe szorult a 4-es metró ügye, csak 1996-ban született egy megvalósítási tanulmány, 1998-ban pedig megállapodás a fő­város és az állam között.

Móricz Zsigmond körtér

A projekt valójában csak 2004-ben, uniós csatlakozásunk évében indult be, a konkrét építési munkálatok kezdete pedig 2006-ra csúszott. Tulajdonképpen ettől a dátumtól kezdve lehetett azt számolgatni, mikorra és mennyiért épül fel a lerövidített, Kelenföld–Keleti pályaudvar közötti szakasz. Azt azonban már akkor is lehetett sejteni, hogy a 2010-es határidő és a 300 milliárd forintos végösszeg nehezen lesz tartható, de hogy ebből 2014 és 452 milliárd forint lesz, arra azért még a legedzettebbek sem számítottak.

Finanszírozás
Az M4-es projekt összköltségvetése 452,5 milliárd forint. Ez egy úgynevezett maximális elvi keret, amelyből 67,5 milliárd forint a projekt ismert kockázatainak (például a vállalkozói többletkövetelések) becsült maximális összege. A 4-es metró megvalósításának költségeihez 2008-ban hozzávetőleg 181 milliárd forinttal járult hozzá az Európai Unió a Kohéziós Alapból – 2015-ös pénzügyi zárással.
A hazai rész előteremtése a Magyar Állam (79 százalék) és a Fővárosi Önkormányzat (21 százalék) közös feladata. Némely, döntően felszíni projektelemeket a Fővárosi Önkormányzat egyedül finanszíroz.

Alagutak és adatok

A metró állomásainak építése 2006-ban, az alagútfúrás pedig 2007 tavaszán kezdődött.
Az alagútfúró pajzs típusának kiválasztásánál az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy az összes talajfajta fejtésére alkalmas legyen. A budai oldalon ugyanis az altalaj általában kemény márga, és vízbetörés sem várható, a Duna alatt és a pesti oldalon viszont homokos a talaj, és gyakori a vízbetörés. A vállalkozó végül a legmodernebb, többcélú, zárt fejtőtérrel rendelkező, monoblokkos marótárcsájú, hidraulikus meghajtású berendezés mellett tette le a voksát.

A kéthomlokú fúrópajzs Kelenföld vasútállomásról indult el, és naponta átlagosan 15-20 métert haladt előre. Már ha éppen nem adódott valamilyen technikai probléma, mert abból a magas technikai szint mellett is jócskán akadt. Olyannyira, hogy az alagútépítés végül is két évet csúszott, ami kihatott a vágányépítésre, a belső beépítésre és a rendszerépítésre is.

Kelenföld vasútállomás

A projekt legfontosabb része a két különálló, 7,34 kilométer hosszú, egyvágányú alagút, a kapcsolódó műtárgyakkal: az összekötő és szellőző alagutakkal, a vonali szellőző műtárggyal, a kihúzó-fordító alagúttal és műtárggyal, valamint a vágánykapcsolati műtárggyal. Az alagút belső átmérője 5,2 méter. A műanyag szállal kevert betontübbingeket közúton, teherautóval szállították Szlovákiából Budapestre. Mivel a 4-es metró nyomvonala a budai oldalon olyan területeket is érint, ahol a talajvíznek jelentős a szulfáttartalma, a kivitelező úgy döntött, hogy csak szulfátálló cementet használ a tübbingek gyártásához. A budai oldalon a kedvezőbb talajviszonyok lehetővé tették az egyszerű injektáló ernyő alkalmazását, míg a Duna alatt és a pesti oldalon a talajvíz betörésének megakadályozása érdekében úgynevezett betondugót kellett kialakítani.

Az alagutakban több mint 15 kilométer, a járműtelepen pedig további közel 5 kilométer harmadik sínes vágány épült. A 2011-ben befejezett 7,5 hektáros Kelenföldi járműtelep épületegyüttesének összterülete mintegy 20 ezer négyzetméter, a teljes vonal kiszolgálása és irányítása pedig a nyolcszintes központi épületből történik.

Rákóczi tér

A vonal végig mélyvezetésű. Ezt több tényező is indokolta: Duna alatti átvezetés, a városi beépítettség, a kelenföldi MÁV-pályaudvar alatti keresztezés, valamint a már üzemelő metróvonalak és a 4-es metró közötti közvetlen átszállási lehetőség kialakítása. A nyomvonal a felszínhez viszonylag közel halad, de a Duna felé közeledve, a folyómeder miatt mindkét irányból mélyül. A két legmélyebben fekvő állomás a Szent Gellért tér (31 méter), illetve a Fővám tér (30 méter). A felszínhez legközelebb a Keleti pályaudvar (14 méter) és a Bikás park (14,5 méter) található. A többi állomás 15,6 és 24 méter közötti mélységben épült.

Szent Gellért tér

A 7,3 kilométeres szakaszon viszonylag sűrűn – átlagosan 810 mé­terenként – követik egymást a megállók. A legnagyobb távolság két állomás között 1470 méter, ez a Bikás park és Újbuda-központ között mérhető. A legrövidebb pedig mindössze 378 méter, ennyire van egymástól a Gellért és a Fővám tér a Duna két partján.

Fővám tér

 

Állomások és névcserék
Az elmúlt évtized során a Budapesten közlekedőknek elég idejük volt megjegyezni a tíz majdani állomás nevét: Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca, Keleti pályaudvar.
Ezért érhet valakit meglepetésként, ha márciusban mégiscsak ismeretlen kiírásokkal szembesül, ugyanis 2013 nyarán négy állomást átneveztek. A Kelenföldi pályaudvart lefokozták vasútállomássá, a Tétényi útból Bikás park lett, a Bocskai útból pedig Újbuda-központ. A legrosszabbul a Népszínház utca környékén lakók jártak, ugyanis állomásuk az igen hosszú II. János Pál pápa tér elnevezést kapta a Köztársaság tér három évvel ezelőtti átkeresztelése miatt.

Akadálymentes állomások

Ami a metróállomások és műtárgyak építéstechnológiáját illeti, a kivitelezők többfajta módszert alkalmaztak.
A Kelenföld végállomást például a MÁV-pályaudvar alatt alakították ki, ezért csak zárt, bányászati módszer jöhetett számításba. Két állomás helyét a Duna befolyásolta. A Szent Gellért téri állomás részben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem CH épülete, a Fővám téri állomás pedig részben a Duna alatt helyezkedik el, ezért ezeket az állomásszerkezeteket is csak zárt bányászati módszerrel lehetett megépíteni.

A Keleti pályaudvar állomást viszont a vizet tározó pleisztocén homok, illetve homokos kavicsrétegek miatt gazdaságosan csak felszínről, nyitott építési módszerekkel lehetett megépíteni.

Keleti pályaudvar

Nyitott építési rendszerben készült a Bikás park, az Újbuda-központ, valamint a Kálvin tér, a többinél vegyes technológiát alkalmaztak.

Bikás park

Az alagútépítés és az állomások szerkezetépítése 2010-ben, a vágányépítés 2012-ben befejeződött, ezután már „csak” a belső beépítési és rendszerépítési munkák maradtak hátra. A késésekből adódóan a véghatáridőt is többször kellett módosítani, így alakult ki végül a 2014. márciusi időpont, amelyet hivatalosan „utasforgalmi próbaüzemnek” hívnak.

A tervezők törekvése az volt, hogy mind a tíz állomás nagy légterű legyen, ahol pedig erre lehetőség adódott, ott a természetes fény is elérje a peronszintet. Valamennyi állomás úgynevezett középperonos mélyállomás, tehát csak a szerelvények bal oldali ajtóit kell használni. A peronok egyébként valamivel rövidebbek a 2-es és a 3-as vonalon megszokottnál, így az ötkocsis szerelvények helyett négykocsisok közlekednek majd. Az építészeti koncepció szerint az állomásbelsők egy része natúr betonszínű marad, ahol pedig az utasok is elérhetik a falfelületeket, antigraffiti-bevonatot is kapnak a szerkezetek.

II. János Pál pápa tér

A belső beépítés keretében a tíz állomáson 34 liftet, 98 mozgó­lépcsőt és 60 szellőzőt helyezett el a kivitelező az állomásokhoz kapcsolódó különböző berendezésekkel együtt. A legtöbb mozgólépcső a Keleti pályaudvaron (12), a Kálvin téren (11) továbbá Kelenföld vasútállomáson (9), a legkevesebb pedig Újbuda-központban és a II. János Pál pápa téren (3-3) lesz.

Kálvin tér

Szinte magától értetődik, hogy a 4-es metró teljesen akadálymentes lesz, mind az aluljárók, mind a peronok kialakítása olyan, hogy azokat mindenki egyenlő eséllyel tudja majd igénybe venni. A vakok és a gyengénlátók tájékozódását speciális burkolati jelek, illetve hangos eszközök, a siketek és csökkent hallásúak közlekedését pedig speciális vizuális berendezések segítik. A kerekes székkel közlekedők, illetve idős, beteg utasok részére minden állomáson liftek állnak majd rendelkezésre.

Újbuda közőont


Vezető nélküli vonatok

Mivel a 4-es metró – egy átmeneti időszakot követően – emberi irányítás nélkül közlekedik majd, különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni az áramellátás biztonságára, az üzemvitelt irányító és felügyelő, valamint a 15 szerelvény közlekedéséhez szükséges automatikus vonatvezérlési és biztosítóberendezések kiépítésére. Mindez körülbelül 30 milliárd forintba került a 452-ből. Emellett ki kellett építeni a vonatfelügyeletet ellátó irányító központokat, az állomások hírközlő berendezéseit, a telefonközpontot, a rádiótelefon és optikai adatátviteli hálózatot, a tűzjelző hálózatot, valamint az energiaellátó központot is.

Kelenföld vasútállomás

Ugyanilyen fontos, de sokkal látványosabb része a projektnek a 15 darab, egyenként négy kocsiból álló, 80 méter hosszú új, automata Alstom Metropolis metrószerelvény. Egy jármű befogadóképessége 820 fő, 164 ülőhely van benne, a vonatok maximális sebessége pedig 80 km/h.

Felszíni változások
Az M4-es projekt nemcsak metróépítés, de átfogó vá­ros­rehabilitáció is egyben: a kapcsolódó felszíni beruházások az összköltségvetés mintegy 15 százalékát teszik ki. Az állomások fölötti területek megújultak, az újragondolt felszíni közlekedéssel együtt új közösségi terek jöttek létre, parkokkal, sétálóövezetekkel. A fokozott környezetvédelem egyébként az egész projektet végigkísérte: a metróépítők közel ötször annyi fát ültettek el az érintett kerületekben, mint amennyit kivágtak vagy átültettek.
Számos, a metróvonalhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felszíni beruházás is bekerült a projektbe. Egyebek között megújult a Kiskörút a Duna és az Astoria között, a Móricz Zsigmond körtér, a Szent Gellért tér, a Fővám tér, a Kálvin tér, a Rákóczi tér, a II. János Pál pápa tér egy része, valamint a Baross tér és közvetlen környéke. A Rákóczi téren mélygarázs, a Fővám téren – az ott épült metróállomáshoz kapcsolódva – pedig új gyalogos-aluljáró is épült, amivel párhuzamosan megújult a 2-es villamos egy szakasza is.

Kontinensünkön Budapest lesz majd a 12. város, ahol vezető nélküli szerelvények szállítják az utasokat. Európában 15 metróvonal, köztük London, Párizs, Barcelona, Torino vagy Nürnberg egyes vonalai üzemelnek teljesen automatikusan. A világon pedig több mint negyven metróvonalon – köztük Szingapúr, Szöul vagy Tokió egyes vonalain – közlekednek automata metrószerelvények.
Jóllehet a vonal automata vonatvezérléssel üzemel majd, az első egy-másfél évben lesznek vonatkísérők is a szerelvényeken, hogy eloszlassák a metróvezetőkhöz szokott fővárosi utasok rossz érzéseit. Ettől függetlenül a szerelvényt nem ők, hanem teljes egészében az automatika vezeti majd, az elindulást, megállást, az ajtók nyitását és zárását, valamint a szerelvények követési távolságát is számítógépek irányítják. Ezután az Alstom szakemberei kiszerelik majd a vezetőfülkét és az utasteret elválasztó falat, ami lehetővé teszi, hogy az utasok a szerelvény első és hátsó ablakain kilássanak.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka