Újszülött­gyógyászati műszerek gyártója

A százéves gyökerekkel rendelkező, orvosi-kórházi készülékeket fejlesztő és gyártó MEDICOR az egyik leg­nagyobb magyar márka. Az elmúlt tíz évben mindig elnyerte a Magyar Brand el­ismerést. A MEDICOR név és logó véd­jegyek mai tulajdonosa a MEDICOR Elektronika Zrt.


A MEDICOR® 1953 óta a kora­­szülöttek, újszülöttek életé­nek védelmét szolgáló készülékek gyártója. A MEDICOR Elektronika Zrt. számára most is kiemelten fontos a jövőbe tekintő gondoskodás, ezért folytatni kívánja a felelős társadalmi szerep­vállalását, és a leg­modernebb technológiákat alkalmazza az újszülött-gyógyászati műszereinek működé­sében, mindezt az új­szülöttek, kora­szülöttek életben maradása és élet­­minőségük javítása érdekében.

A MEDICOR® évtizedek óta világ­­szín­vonalon gyárt-fejleszt-ér­tékesít zárt sta­cioner újszülött inten­zív inkubáto­rokat és új­szülött reanimációs (újra­élesztő) mű­tőasztalokat (nyitott inkubátorok), transz­­port inkubátorokat, va­la­­mint új­szülött LED-es kékfénylámpákat. Természetesen komoly saját tapasz­talata van, és azt több mint 60 éves medtechnikai kutatásokkal, konkurencia- és piacelemzéssel, techno­lógiai fejlesztésekkel szerezte.

A Társaság által gyártott-fejlesztett orvostechnikai termékek bevizsgáltak, forgalomképesek a világ legtöbb orszá­gában, és több mint száz országban működnek, és amelyek kereskedelmi, valamint szervizhátterét a helyi disztribútorok látják el.

A világ minden pontján nagy igény mutatkozik a MEDICOR® új fejlesztésű digitalizált készülékei iránt, me­lyek képesek a Perinatális Intenzív Központokban mű­ködő más műszerekhez kap­csolódni mesterséges intelligencia felhasználá­sá­val és támogatásával, idősoros és képi adatok tárolására alkalmas adatkoncentrátorral.

Jelenlegi kutatás-fejlesztésük célja saját gyártású, zárt stacioner intenzív in­kubátorok, transzport (szállító) in­ku­­bá­torok, koraszülött reanimációs és me­legítő­asztalok (újszülött műtőasztal), valamint újszülött bi­lirubin szintjét kezelő kékfénylámpa-típusok teljes termékpalettájának digitalizálása, infokommunikációs rendszerének kiépítése. E komplex rendszer része lesz az inkubátorhoz illesztve egy nonkontakt kamera és integrált őrzőmonitor rendszer.
Ezek a világszínvonalú készülékek önállóan is piacképesek, ugyanakkor a készülékeket egymással, továbbá újszülött lélegeztetőgéppel, infúziós pumpákkal és külső őrzőmonitorok adatkommunikációjával integrálják.

Kifejlesztésre kerül a csecsemő, az in­kubátor, a körülötte lévő műszerek és orvos/nővér beavatkozások adatainak gyűjtésére és távkommunikációra is képes, úgynevezett intelligens, AI-val tá­mo­gatott adatkoncentrátor. Ez az eszköz minden intenzív ágy mellett – kézzel írt lázlap helyett jóval több funkcióra – használható szoftver/hardver termék, amely akár önállóan is értékesíthető lesz.

A Perinatális Intenzív Központokban, a kórházi intenzív szobákban inkubáto­ronként telepített mobil/rögzíthető kon­centrátorok adatainak centralizált gyűjtéséhez, biztonságos távoli eléréssel létrehozzák a klinikai intenzív osztályok központi adatgyűjtő, kezelő- és monitorrendszerét, mely kommunikálni fog a kórház más részlegeivel és a kórházi információs rendszerrel (Hospital Information System; HIS) is.

Mindezeknek a fejlesztéseknek a végeredményeként a koraszülöttekről, újszülöttekről, a kezelésükről és annak hatásairól rendkívül nagy mennyiségű adathalmazok keletkeznek, ezért kifejlesztenek egy az újszülöttgyógyászati területre specializált BigData/AI adatelemző szoftvert. A rendszernek az üzemeltetési és működtetési költségei jóval kisebbek lesznek, mint az adatokból kinyert informá­ciók értéke, ezért a rendszer számottevő többletbevételt jelent az üzemeltetőnek, így a gazdasági jelentősége is megkérdőjelezhetetlen.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka