Menedzsment Campus: ahol az egyetemi tudás üzletté válik

A Menedzsment Campus Kompetenciaközpont személyes segítség­nyújtással támogatja a győri Széchenyi István Egyetem hallgatóit és kutatóit, hogy az intézményben létrejött kutatási eredmények, innovációs ötletek nagy része sikeres üzleti vállalkozássá váljon. Az egyetemi és a térségi innovációs ökoszisztéma fejlesztése érdekében pedig ösztönző belső pályázatokat és üzletfejlesztési tanácsadást, valamint innovációs képzéseket nyújt, motiváló környezetben.


A győri Széchenyi István Egyetem (SZE) Menedzsment Campus épülete és az azonos nevű kompetenciaközpontja 2019 tavaszán jött létre. Az SZE vezetésének szándéka szerint olyan nyitott épület és együttműködési platform valósult meg, melynek feladata a Győrben és a térségében működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) nemzetközi verseny- és innovációs képességének fejlesztése különböző szolgáltatásokkal. A modellváltást követően hangsúlyos szerepet kaptak az egyetemek kompetenciaközpontjai, amelyek tudományterületeken átnyúló inno­vációs, kutatási szervezeti egységek, és legfontosabb fel­adatuk a kulcskompetenciáik területén az innovációs és kutatás-fejlesztési erőforrások koordinálása és fenntartható vállalkozói üzleti modell működtetése, együttműködésben az egyetemi hasznosító vállalkozásokkal.

A Menedzsment Campus fontos küldetése az egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, a hallgatói innováció, a startup cégek ösztönzése, a szellemi alkotások védelme és hasznosítása spin-off cégek formájában, a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési szolgáltatások, továbbá vállalati-egyetemi projektek generálása. A kompetenciaközpont kutatási, képzési, valamint technológiatranszfer-szolgáltatásokkal áll az egyetem polgárai, illetve a kkv-szektor szereplői rendelkezésére. Ebben együttműködik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH), amelynek kiemelt célja, hogy Magyarország versenyképességét fokozza kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításával. Ennek érdekében számos eszközzel, forrásokkal és tudásbővítő programokkal segíti a KFI ökoszisztéma szereplőit a fejlődésben, piacképes innovációk megvalósításában.

„Az egyetemeknek kiemelt jelentőségük, katalizátor­szerepük van az innovációs folyamatokban. Olyan tudással és eszközparkkal rendelkeznek, melyek egyrészt akár saját jogon is alkalmasak külön cég alapítására, de akár kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok is fel tudják használni KFI folyamataikban. Az NKFIH-nál éppen ezért egy egye­tem­központú hálózatot építünk ki, melyen keresztül eredményes tudásmegosztás, kapcsolatbővítés és hatékony for­rásfelhasználás valósulhat meg. A Széchenyi István Egyetem élen jár az innovációs megoldásokban és a vállalati kapcsolatok működtetésében. Akár az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázaton elért eredményeket vagy éppen a Hungarian Startup University Programba bevont hallgatók számát tekintjük, mindenképpen követendő példaként állhat mások előtt” – mondta Sebők Katalin, az NKFIH vállalati innovációs elnökhelyettese.

Mit emelne ki a kompetenciaközpont tevékenységei és szolgáltatásai közül Dőry Tibor, a kompetenciaközpont elnöke, tanszékvezető?

– A Menedzsment Campus számos szolgáltatása közül szeretném kiemelni a tízéves múltra visszatekintő és védjeggyel ellátott Széchenyi Duó hallgatói-oktatói pályázati konstrukciónkat, amelynek keretében több százezer forintos összeggel támogatunk hallgatói innovációs kezdeményezéseket belső innovációs pályázat formájában. Tapasztalataink szerint az oktatói közreműködés segíti a technikai megvalósítást, prototípusok kidolgozását, amit munkatársaimmal üzleti tervezési képzésekkel és vállalkozói felkészítésekkel segítünk. Az NKFIH által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatunkban ennek a konstrukciónak a „nagytestvérét”, a Proof-of-Concept pályázatot is rendkívül sikeres kezdeményezésnek tartjuk, mivel az elmúlt évben támogatott hat projektből az egyik a szabadalmaztatás, egy másik pedig már a piaci hasznosítás fázisában van. Az anyagi támogatás, az egyetemi laborháttér igénybevétele mellett ki kell emelni a professzionális üzletfejlesztési segítséget is, amelynek eredményeképpen hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhetnek különleges, magas tápanyagtartalmú készítmények. Oktatóként-kutatóként különösen büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években sikerült rendszerszintű egyetemi támogatást nyújtani a hallgatói innovációs tevékenységekhez. Örömmel csatlakoztunk az NKFIH Hungarian Startup University Program (HSUP) e-learning kezdeményezéséhez, amelyet ebben az évben több mint 500 (!) hallgatónk vett fel Startup vállalkozás kurzusként. Optimisták vagyunk kollégáimmal a folytatást tekintve is, hiszen az egyetemi Spin-off Klub rendezvényeit is sokan látogatják, és izgalmas innovációs projekteket fejlesztettek az egyhetes Tervezz egyetemet design thinking nyári egyetem résztvevői is.

Dőry Tibor és Vági Kornél
Miben egyedi a Széchenyi István Egyetem a hazai felsőokta­tásban, kérdeztük Vági Kornélt, a Menedzsment Campus Kompetenciaközpont vezetőjét.

– Úgy gondoljuk, hogy szellemitulajdon-kezelési szabályzatunk ösztönző jellege és az egyetemi vezetés támogatása mellett munkatársaink hozzáállása jelenti a kulcsot tevékenységünk eredményességéhez. Minden megkeresést egyedileg kezelünk, és próbálunk megfelelni az alkotói igényeknek úgy a szellemi alkotások bejelentése, mint a megfelelő üzleti hasznosítási forma közös kitalálása során. Volt, akit pályázat elkészítésében segítettünk, volt, akinek kockázatitőke-bevonást javasoltunk, és fel is készítettük ennek elnyerésére, valakinek pedig vállalati partnert kerestünk. De akadt olyan is, akinek csak tanácsadásra volt szüksége bizonyos területen. Tevékenységeinkkel igyekszünk mindenkinek személyre szabott segítséget nyújtani a továbblépéshez. Az elmúlt két évben három szabadalmat, valamint három védjegyet jelentettünk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, és emellett jelenleg is számos bejelentés előkészítését végezzük. Az egyetemünk vezetése megkülönböztetett figyelmet fordít tevékenységeink követésére, és meghatározó szerepet kapott a csapatunk a Tudományos és Innovációs Park előkészítésében is. Ki szeretném emelni, hogy dinamikusan növekszik a partnervállalkozások száma, immár több mint 70 vállalkozás a tagja a győri Területi Innovációs Platformnak. Kompetenciaközpontunk működteti a szolgáltatas.sze.hu portált, ahol aktuális és részletes információt kap minden érdeklődő egyetemünk szellemi, K+F és laborszolgáltatásairól, kulcsszavakkal kereshető formában. Mindemellett munkánk fó­ku­szában a vállalati partnerekkel közös K+F+I projektgenerálás és forrásbevonás áll, amelyet az egyetemi Pályázati Iroda segítségével végzünk. Örömmel várjuk minden érdeklődő vállalkozás megkeresését!

A fejlődő egyetemi innovációs ökoszisztéma meghatározó elemét képezi az Uni-Inno Kft., a Széchenyi István Egyetem 100 százalékos tulajdonában lévő vállalkozás, amely segíti a kutatási eredmények hasznosítását, és az újonnan létrejött spin-off vállalkozásoknak nyújt gazdasági, üzletfejlesztési, jogi és marketingtanácsokat. Az egyetemi szellemi alkotások licencia formában történő hasznosítása mellett aktívan keresi az együttműködési és befektetési lehetőséget vállalati partnerekkel is. Portfóliócégként célja az egyetemmel szinergiában működő és kutatási-innovációs tevékenységet folytató, induló vállalkozásokban való tulajdonrész szerzése.

Az eddig megvalósult tőkebevonásokra jó példa az Advanced Drivetrain Technology Kft., mely az egyetem falai közül indult, és olyan egyedi technológiai megoldással rendelkezik, amellyel átrendezheti a rali versenysport teljes versenyzői térképét.

„Ha egyetemként üzleti eredményeket szeretnénk elérni a piacon, akkor piaci szereplőként kell ott viselkedni. Ehhez számos kompetenciát, attitűdöt fel kell vennünk, például a gyors reagálási és a komplex szolgáltatási képességet” – ez az egyik fő üzenete Dósa Gábornak, a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus üzletfejlesztési tanácsadójának.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka