Három évtizedes a kaizen hagyomány

Kreativitásban nincs hiány, hiszen évente több mint 3000 kaizen javaslatot nyújtanak be a Magyar Suzuki Zrt. munkatársai. A dolgozói ötletek évente átlagosan közel 600 ezer euró, azaz 226 millió forint megtakarítást eredményeznek. Az utóbbi 13 évben az esztergomi autógyár munkavállalói összesen hárommilliárd forint megtakarítást értek el fejlesztési javaslataiknak köszönhetően.


A kaizen világszerte úgy ismert, mint a szervezetek hosszú távú verseny­képességi stratégiájának egyik alappillére. A kaizen folyamatos fejlesztést jelent, a szervezet dolgozói által végzett jobbítási javaslatokat foglalja magába. A kaizen tevékenység célja a vevői igények minél magasabb szintű kiszolgálása, lehetséges eszközei a minőség­fejlesztés, költség­csökkentés, valamint a szállítás és vevőkiszolgálás pontos­ságának és rugalmasságának növelése. Egy javaslat bármilyen üzleti vagy működési folyamatra vonatkozhat, lefedhet költségcsökkentési, energia­megtakarítási, környezet­védelemi témát. A Magyar Suzuki kaizen tevékenysége valamennyi területen támogatja a munkatársak részvételét a fejlesztési folyamatokban.

A Magyar Suzuki Zrt. szerelőüzeme

A vállalat számára kiemelten fontos, hogy megbecsülje kollégái ötleteit, ezért a Magyar Suzuki Zrt. alapításának évétől kezdve integrálta esztergomi leány­vállalatának működésébe a japán ha­gyományokon alapuló kaizen javaslati rendszert. A munkatár­sak a javaslatok nyomon követésére alkalmas informatikai rendszeren keresztül tudják benyújtani újítási javaslataikat. A javaslatok kivitelezésében az érintett szervezeti egységek és szak­területek vesznek részt. A kaizenek megvalósítása után a vállalat a vezetés által meghatározott díjkategóriák szerint újítási díjat fizet az ötletet benyújtónak.

A vállalat vezetése fontosnak tartja, hogy a folyamat során szorosan együtt­működjön munkatársaival, illetve hangsúlyt he­lyez az elért eredmények, lényeges tudnivalók kommunikálá­sára. Az esztergomi gyár 2021-től új hagyományt kíván teremteni az évente megrendezendő kaizen versennyel, melynek célja a munkavállalók motivációjának fenntartása, továbbá a a kiemelkedő kaizen tevékenységet végző kollégák jutalmazása. A kaizen nem egyéni vállalás, hanem mindenki közös érdeke, hiszen a munkavégzés és a munkakörnyezet javítása a vállalat működésének egészére kihat.

A Magyar Suzuki Zrt. büszke arra, hogy javaslati rendszere al­kalmas az esetleges baleset­megelőzési lehetőségek, valamint kockázati tényezők feltárására is. A Hiyari-Hatto-Kigakari (HHK, magyarul: Rémület-Ijedtség-Aggály) kockázat­értékelési módszert a Su­zuki Motor Corporation valamennyi gyárában bevezették, illetve alkalmazzák.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka