Minőség-Innováció díjat nyert a ProPlanta

A közszférában működő szervezetek minőség-innováció kategóriában – a nemzeti zsűri döntése alapján – 2021-ben az ELKH Agrár­tudományi Kutató­­központ (ATK) ProPlanta Költség- és Környezet­kímélő Trágyázási Szak­tanácsadási Rendszere nyerte el a Minőség-Innováció díjat, és ezzel jogot szerzett a nemzet­közi pályázaton való részvételre.


A rendszer biztonságosan, a környezet ér­tékeinek megőrzésével teszi lehetővé ter­vezett nagy termésszintek elérését, hozzá­járulva a területegységre vonatkoztatott bevételek maximalizálásához.

A már 2005 óta elérhető szoftvert folya­ma­tosan fejlesztik. Ennek köszönhetően 150 nö­vényfajra – 82 szántóföldi növény, 45 szántóföldi zöldségnövény, 22 gyümölcsfaj és szőlő – alkalmazható, és képes kiszolgálni a precíziós gazdálkodások igényeit is. Ma már több mint 2000 gazdálkodó használja, alkalmazási területe meghaladta az 1,1 millió hektárt.

A rendszer által javasolt műtrágyaadagoknak köszönhetően, a javaslatokat figyelembe vevő gazdálkodók megtakarítása – a tesztkí­sérletek eredményeire alapozott óvatos becs­lések szerint – mára meghaladhatta a három­milliárd forintot. Az észszerűbb nitro­gén­mű­trágya-adagok révén körülbelül 2500 tonná­val kevesebb nitrát került a talajba, ezzel csökkent az ivóvízként is használt felszín alatti vizek nitrátszennyezése. Az optimális mennyiségű foszforműtrágya alkalmazásá­nak ered­ményeképpen pedig mintegy 14 500 tonnával keve­sebb foszfor-pentoxid került a talajba, ami a felszíni vizek foszforszennyezésének kockázatát csökkenti.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka