2011. december: jegyzet, portré, tudomány, nanotechnológia, innováció, biotechnológia, egyetem, közlekedés, logisztika, fenntarthatóság, zöldkörnyezet, megújuló energia, vízgazdálkodás, it, okostechnológia, agrárium
2011. december 2.

Szerző:
Veszprémi Tibor

Szemléletformáló erő a régióban

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség tagja a magyarországi regionális innovációs ügynökségek (RIÜ) hálózatának, amely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával jött létre 2005-ben. Az ügynökség hatékony működésének köszönhetően 2008. január 1-jétől önálló jogi személyiségű szervezetként folytathatja eddigi eredményes tevékenységét – jelentette ki dr. Nyíry Attila ügyvezető igazgató.


Ügynökségünket a régióban gazdaságfejlesztési és innovációs stratégiaalkotó szerepe különbözteti meg más régióbeli innovációs transzfert végző szervezetektől.
A NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft. életre hívásának legfőbb célja, hogy Észak-Magyarország is tevékenyen és hatékonyan csatlakozhasson az Európai Unió lisszaboni stratégiájának megvalósításához, illetve a gazdaságfejlesztés motorja régiónkban is az innováció legyen. Ügynökségünk a regionális, nemzeti és nemzetközi innovációs rendszerben való aktív szerepvállalásával járul hozzá a K+F+I potenciál növeléséhez, támogatja a vállalkozások és hálózataik innovatív tevékenységének sikerességét, és elősegíti a régió fenntartható fejlődését.

Dr. Nyírí Attila

A három év alatt megvalósított projekt eredményét többféleképpen is mérhetjük – fogalmazott dr. Nyíry Attila, a NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. Innovációs ügynökségünk működtette és összefogta azt az innovációs hálózatot, mely a régió tudáscentrumait (kínálati) és a meghatározó innovatív vállalkozásokat (keresleti oldalról) kötötte össze. A nemzetközi projektekbe és hálózatokba való bekapcsolódással magasabb szintre is be tudtuk kapcsolni a regionális eredményeket. A projekt társadalmi hasznosulásának és hasznosíthatóságának kiemelkedő eleme, hogy szemléletformáló erőként jelentkezett a régióban, s ennek hatására a figyelem az innováció fontosságára, az eszközrendszerek alkalmazására, az eredmények megismertetése kapcsán annak elismerésére irányult.

Az ügynökség ennek a hálózatosodási folyamatnak ismert és elismert szereplőjévé vált. A minőségbiztosítás területén megszerzett EFQM tanúsítvánnyal, a környezeti irányítás területén regisztrált EMAS minősítéssel rendelkező szervezetként kialakult az a magpont, amely koordináló és szervező erőként, a regionális gazdaságfejlesztés szakmai előkészítő és döntéshozó rendszere részeseként ösztönözni tudta és tudja az együttműködések folyamatát – hangoztatta dr. Nyíry Attila.

A RIÜ – a régióban központi szerepéből adódóan – szervezte és irányította az innovációs folyamatok fejlesztéséhez, az innovációs projektek generálásához és megvalósításához szükséges információáramlást, célzottan megkeresve ezek leghatékonyabb hasznosításának lehetőségeit. Nagy hangsúlyt helyeztünk az innovációnak a társadalom széles körében való megismertetésére, az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra – hangoztatta az ügyvezető igazgató. Az általunk megrendezett konferenciák, workshopok, tájékoztatók és klubrendezvények személyes közelségbe hozták a terület elismert szakembereit és az eredmények felhasználóit egyaránt. Az évente átadott regionális innovációs díjak növelik az e területen eredményt elérők társadalmi ismertségét és elismertségét. A szakmai publikációk és közzétett módszertani kutatási eredmények egyértelműen hiánypótló szerepet töltöttek be.

A tevékenység révén szerzett tapasztalatok beépültek a régió innovációs stratégiájának átdolgozási folyamatába, amely innovációs stratégia a RIS metodika alapján készül. A tapasztalatok alapján lényegesen módosulnak a 2008. évi stratégia prioritásai és preferenciarendszere. Olyan, innovációt segítő szolgáltatási rendszer kiépítését kezdtük meg, amely támogatja a kis- és középvállalkozói szektor innovációban érintett vállalkozásainak tevékenységét. Előmozdítja a keresleti és kínálati oldal harmonizációját, s biztosítja a projektkezdeményezések eredményes továbbvitelét, továbbá megteremti a szervezet piaci alapon történő működésének feltételeit.

Nemzetközi hálózatokban és szervezetekben (ERRIN, IRE stb.) való részvételünk elősegítette a szakmai és pályázati információk régióba áramlását. Összességében elmondható, hogy az elmúlt három esztendőben az ügynökség ismertté és elfogadottá vált a régió innovációban érintett és érdekelt szervezetei és vállalkozásai körében – állapította meg dr. Nyíri Attila ügyvezető igazgató. Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács munkaszervezeteként a regionális döntéshozatali rendszer részesévé vált, tevékenyen részt tudott venni a régió gazdaságfejlesztési folyamataiban. Betöltötte azt az összefogó, összehangoló szerepet a régió innovációs és gazdaságfejlesztési folyamataiban, amely regionális szinten elősegítheti a fejlesztési fókuszpontok erősítését.•

 
Innotéka