2011. december: jegyzet, portré, tudomány, nanotechnológia, innováció, biotechnológia, egyetem, közlekedés, logisztika, fenntarthatóság, zöldkörnyezet, megújuló energia, vízgazdálkodás, it, okostechnológia, agrárium
2011. december 2.

Szerző:
Dr. Pörzse Gábor

Kinek kell még innovációmenedzsment?

Az lehet a benyomásunk, hogy napjainkban mindenhonnan az innovációról hallunk, a fogkrémrek­lámtól a mobiltelefonon át az orvostudományig. Sokan érezhetik, hogy már nem lehet erről újat mondani. Az innovációmenedzsment azonban éppen ezért alapvető jelentőségű a versenyképesség megtartásához mind globális, mind pedig hazai szinten. Az első lépések megtételéhez olyan szemlélet kialakítására van szükség, amelyet az egyetemek hallgatói már a szaktudás megszerzésekor beépítenek a gondolkodásmódjukba. Sok oktató és kutató tapasztalata alapján egyre erősebbé vált-válik az igény, hogy az innováció­me­nedzs­mentről, kutatásszervezésről a hallgatók érdemben információhoz jussanak az egyetemi képzés során.


A Semmelweis Egyetem hiánypótló tananyag elkészítésére vállalkozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködve. A TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0023 pályázat keretében megvalósított Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén című tananyag alapvető célja, hogy magas tudományos színvonalat képező, minőségi ismereteket nyújtson az innovációmenedzsment iránt érdeklődő hallgatók számára, kiemelve a témakör speciálisan élet- és egészségtudományi vonatkozásait.

A neves hazai szakemberek bevonásával kialakított tananyag moduláris szerkezetű, interdiszciplináris szemléletű; a legfontosabb hazai és külföldi innovációs elméleti ismeretek és azok gyakorlati felhasználási lehetőségeinek lényegre törő bemutatására koncentrál. Az általános információk mellett a hallgatók elmélyülhetnek e tudásanyag élet- és egészségtudományi vonatkozásaiban is.

A tananyag bevezeti az olvasókat az innováció, a kutatás-fejlesztés fogalomrendszerébe, a nyílt innováció, a kutatóhelyek és az ipar új típusú kapcsolatainak kérdéskörébe. Bemutatja a nemzeti innovációs rendszer legfontosabb szereplőit és tevékenységüket. Széles körű áttekintést ad az innovációs folyamat szakaszairól, azok finanszírozásáról, az uniós és hazai támogatási programokról. Külön fejezetben ismerteti meg a hallgatókkal a pályázatírás és projektmenedzselés gyakorlatát. Az érdeklődők hasznos információkhoz juthatnak a K+F, innováció területén élenjáró országok gyakorlatának bemutatása, valamint a szellemi tulajdon védelmét érintő, napjainkban igencsak aktuális kérdések tárgyalása alapján. Az elkészült tananyag november végétől elérhető a Semmelweis Egyetem e-learning rendszerében: http://itc.semmelweis-univ.hu/moodle/.

A tananyag szerkesztője dr. Pörzse Gábor, lektora Szitáné dr. Kazai Ágnes
A tananyag szerzői: Antoni Györgyi (ELTE), dr. Békés Gábor (MTA KTI), dr. Buzás Norbert (Szegedi Tudományegyetem), dr. Fésüs Ágnes (Semmelweis Egyetem Pályázati és Innovációs Központ), dr. Hanák Péter (BME), dr. Hronszky Imre (BME), dr. Mátyus Péter (Semmelweis Egyetem), dr. Pázmány Tamás (Richter Gedeon Nyrt.), dr. Pörzse Gábor (Semmelweis Egyetem Pályázati és Innovációs Központ), dr. Szebik Imre (Semmelweis Egyetem), dr. Szél Ágoston (Semmelweis Egyetem), Szitáné dr. Kazai Ágnes (Semmelweis Egyetem Pályázati és Innovációs Központ), dr. Vas Ádám (Richter Gedeon Nyrt.), dr. Várkonyi László (SOTER Kutatás-fejlesztési Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

A pályázati támogatással elkészült továbbá 12 órányi videó-előadás is (www.tankonyvtar.hu oldalon lesz elérhető), amely a Gothenburg International Bioscience Business School (GIBBS) tananyagának adaptációjára épül. A videók segítségével az érdeklődők az új piacokat megcélozni képes, technológiaintenzív vállalkozásokat vezetni tudó szakemberek számára fontos ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat.

A tananyagok fejlesztőinek célja, hogy a hallgatók, kutatók, gazdasági szereplők számára könnyen elérhető, színvo­nalas tananyagot nyújtsanak, amely által az innovációt, inno­vációmenedzsmentet értők száma növekedni fog, és hosszú távon elősegíti az egészség- és élettudományok területén folyó kutatások eredményességét.•

 
Innotéka