2011. december: jegyzet, portré, tudomány, nanotechnológia, innováció, biotechnológia, egyetem, közlekedés, logisztika, fenntarthatóság, zöldkörnyezet, megújuló energia, vízgazdálkodás, it, okostechnológia, agrárium
2011. december 2.

Szerző:
S. K.

Közel 2,3 millárd forintos támogatást nyert el a Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) közel 2,3 milliárd forintos támogatást nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív Prog­ram 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 számú, A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése című pályázat keretében, melyet az intézmény konzorciumi partnerével, a Kaposvári Egyetemmel a Dél-dunántúli régió egyetemi verseny­képességének fejlesztésére fordíthat. Ez az eddigi legnagyobb összegű, 24 hónapos megvalósítási időszakra kapott K+F pályázati forrás a PTE életében. A hosszú távú cél a diplomások megtartása, hiszen Magyarország hét nagy régióját tekintve a harmadik legnagyobb elvándorlási hajlam jellemzi Dél-Dunántúlt.


Az Európai Unió Szociális Alapjából támogatott projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem a Kaposvári Egyetemmel közösen stratégiai céljai és lehetőségei figyelembevételével tudásbázisuk minőségi fejlesztését hajtja végre, ezzel a régió versenyképességének növelése és a Pólus program fejlesztési irányrendszere kap európai színvonalú alapot. A K+F kapacitás koncentrált minőségi fejlesztése a projekt során négy fő Kiemelt Kutatási Irány (KKI) szerint valósul meg:

1. KKI: Népbetegségek funkcionális genomikai tényezőinek és kórélettani folyamatainak feltérképezése innovatív korai prevenciós és predikciós technológiák, valamint új molekuláris gyógyszercélpontok és diagnosztikai eljárások azonosítása céljából.

2. KKI: A tervezett kutatások célja, hogy a nanotudományok területén a Pécsi Tudományegyetemen sikeres, nemzetközi mércével is jó színvonalú, számos belső és külső együttműködésen alapuló kutatócsoport jöjjön létre. Ezek a kutatóműhelyek legyenek képesek alapkutatási eredményeiket kiemelkedő szakmai publikációkban és szabadalmakban közölni, mind a nanostruktúrák szintézise, mind vizsgálata és alkalmazása terén.

3. KKI: Idegtudományok és mesterséges intelligencia. A KKI-ban a PTE Klinikai Központ Idegsebészeti, Pszichiátriai és Neurológiai Klinikái, Magatartástudományi Intézete, a Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai, valamint Fizikai Intézetei, a Bölcsészettudományi Kar Nyelvészeti és Pszichológia Tanszéke, a PTE Kísérleti Mágneses Rezonancia Laborja és az Egészségtudományi Kar képalkotó munkacsoportja közötti kooperáció révén folyó kutatásokat kívánjuk fejleszteni. Ehhez egyrészt az egyetem fizikai és matematikai-informatikai kutatóbázisára építve új típusú magmágneses rezonancia (MR) képalkotó eljárások fejlesztését, másrészt a magmágneses rezonanciás jelek informatikai kvantitatív feldolgozását, harmadrészt mindezen módszerek beépítését az idegtudományi kutatásokba tűzzük ki célul. Az idegtudományi kutatások humán és állatmodellek kidolgozására irányulnak az idegrendszer tanulmányozása céljából.

4. KKI: A kutatás arra irányul, hogy a környezetvédelmi-környezetgazdálkodási elvek (és azok közül kiemelten az energiahatékonyság) hogyan érvényesíthetők az urbánus és rurális térségekben, és azok miként hangolhatók össze a modern építészet, az energiagazdálkodás és a komplex vidékfejlesztés feladataival.

A projekt céljai
A projekt legfőbb hosszú távú célja, hogy a régió egyetemei nemzetközileg elismert kutató és oktató kiválósági központtá váljanak, melyek értéket teremtenek a gazdaság és a társadalom számára. Ehhez kapcsolódó kiemelt stratégiai célkitűzés, hogy az egyetem európai színvonalú, a gazdasággal szoros, strukturált kapcsolatokat fenntartó, a regionális gazdaság fejlődésére mérhető hatást gyakorló, egymással szorosan együttműködő intézményekbe koncentrált, egyes szakterületeken európai szinten is kiemelkedő eredmények elérésére legyenek képesek.

A projekt közvetlen célja, hogy – a stratégiaalkotási folyamat eredményeként a legkiemelkedőbb területek eredményeire alapozva – a meghatározott kiemelt kutatási irányokban multidiszciplináris kutatócsoportokat alakítson ki, végrehajtsa a négy kiemelt kutatási terület minőségi fejlesztését, jelentős erőforrás-koncentráció mellett.

A projekt remélt eredménye a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősödése, valamint a szellemi potenciál fejlődése, megtartása, az utánpótlás-nevelés biztosítása, a fiatal kutatók képzése és fejlesztése tehetséggondozással és a K+F tevékenységbe történő be­vonással. Ugyancsak a projekt megvalósulásától várjuk a technológia transzfer erősödését, a vállalati kapcsolatok fejlődését, ami segíti a kutatási eredmények gazdasági szférában történő hasznosulását. A négy KKI fejlesztésével jelentős multiplikátor hatás várható, további kutatási együttműködések, projektek révén más területeken is magas színvonalú, aktív kutatási tevékenység indulhat.•

A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése
TÁMOP 4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002
 
Innotéka