2011. augusztus 5.

Szerző:
Hamburg Judith

BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
1/482-5535, 5464

Pályázat- és partnerfigyelő

A BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. elődjét, a hasonló nevű közhasznú társaságot 2006 végén hozták létre egyrészt abból a célból, hogy információs, adminisztratív és technikai segítséget nyújtson pályázatokon való sikeres részvételhez, másrészt hogy tevőlegesen is részt vegyen a Budapesti Corvinus Egyetemhez (BCE) kötődő technológiai transzfer lebonyolításában.


A központ az együttműködő partnerek és a gazdasági szereplők széles körének bevonására törekszik, fontos értéknek tartja az interdiszciplináris megközelítést. A technoló­giai transzfer terén híd szerepet tölt be: a gazdaság által igényelt fejlesztésekhez kutatócsoportokat szervez, az egyetemen képződő tudás közvetlen gazdasági hasznosítására törekszik.
Céljai között szerepel a nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás, közös innovációs projektek megvalósítása, illetve intézmények, gazdálkodó szervezetek részére végzett hazai kutatások megszervezése. Kiemelt figyelmet fordít a hallgatói vállalkozói ötletek, „spin-off” vállalkozások szakmai támogatására.

Az Innovációs Központ feladatainak egyik legfontosabb eleme a pályázati tevékenység, amely pályázatfigyelést, tanácsadást, a pályázati anyagok elkészítését, szükség esetén egyetemi vagy külső partnerek felkutatását és bevonását, a projektmenedzsment és pályázati monitoring tevékenységet foglalja magában.

Jelentőségénél fogva nagy hangsúlyt kap az EU 7 kutatási keretprogramban való részvétel. Az aktuális pályázati lehetőségekről, a pályázatokkal kapcsolatos hírekről, eseményekről a hetente megjelenő Pályázat- és Partnerfigyelő hírlevéllel tájékoztatják partnereiket.

A BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. hírlevele tájékoztatást nyújt az új hazai, európai uniós és unión kívüli nemzetközi pályázati lehetőségekről. Az aktuális kiírásokról rövid magyar nyelvű összefoglalót, további érdeklődés esetén angol nyelvű anyagot is küldenek elektronikus úton partnereiknek, ezzel is segítve, hogy kiválaszthassák a tevékenységüknek és gazdasági terveiknek megfelelő pályázati lehetőségeket. A pályázatfigyelés mellett pályázati tanácsadással, angol, magyar, német, holland nyelvű pályázatírással, projektgenerálással, projektmenedzsmenttel és projektmonitoringgal állnak megrendelőik szolgálatára. Adatbázisuk, külföldi kapcsolatrendszerük, egyes országokban jelentős helyi tapasztalatuk révén széles körű segítséget nyújtanak az egyes projektekhez külföldi partnerkeresésben európai uniós és unión kívüli országokban egyaránt.

A hazai vállalkozások számára egyre fontosabb a nemzetközi pályázati lehetőségek kihasználása. Ebben nyújt egyedülálló, teljes körű szolgáltatást a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
A nemzetközi pályázatokon való részvétel utat nyit a magyar gazdaság szereplőinek külföldi piacszerzésre, bővítésre uniós és más nemzetközi források bevonásával.
A pályázni szándékozók az EU-s és hazai forrásoknál rugalmasabb, kedvezőbb támogatottságú, folyamatos beadású lehetőségeket is találnak: cégek, intézmények, alapítványok által kiírt pályázatokat.
A pályázók számára sokoldalú lehetőségeket nyújtanak egyebek között a határon átnyúló együttműködési programok, amelyeknél az uniós támogatás mértéke és aránya növekedett az utóbbi években.
Külön felhívják a figyelmet a kutatás és fejlesztés területén a július 20-án megjelent EU 7 Keretprogramra, amely az alábbi területeken tevékenykedő szervezeteknek jelent közel hétmilliárd euró támogatási lehetőséget:

Az alábbi témakörökben lehet pályázatokat benyújtani:

 • egészségügy,
 • élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia,
 • információs és kommunikációs technológiák,
 • nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány
 • és új gyártástechnológiák,
 • energia,
 • környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is),
 • közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is),
 • társadalmi-gazdasági és humán tudományok,
 • űrkutatás,
 • biztonsági kutatás.


A Pályázat- és Partnerfigyelő hírlevél a konkrét pályázati kiírásokon kívül tájékoztatja olvasóit a pályázatokkal kapcsolatos egyéb információkról, pályázati rendezvényekről, előzetes tájékoztatást nyújt a szervezés alatt lévő információs napokról, majd az ott elhangzott információkról, partnerkereső rendezvényekről.
A BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. az Afrikával kapcsolatos projektekben jelentős kapcsolatrendszerrel és tapasztalattal rendelkezik, melyet szívesen mozgósít partnerei érdekében.

Pályázatfigyelést az alábbi fő területekre végeznek:

 • agrár- és élelmiszer-gazdasági fejlesztések,
 • környezetvédelmi pályázatok,
 • energetika – megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatok,
 • K+F együttműködések,
 • határ menti együttműködések,
 • regionális együttműködések,
 • fejlődő országokkal kapcsolatos pályázatok,
 • afrikai fejlesztési programok,
 • megrendelői igény szerint más területen is folytatnak kutatásokat.


A Pályázat- és Partnerfigyelő hírlevél ára: 25 000 Ft + áfa/hó,
a pályázati lehetőségek szerint heti egy hírlevelet, maximum havonta négy hírlevelet küldenek megrendelőiknek.
Az innovacio@uni-corvinus.hu e-mail címen vagy telefonon a 06-1-482-5535-ös számon rendelhető meg a Pályázat- és Partnerfigyelő hírlevél.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka