2011. szeptember 21.

Szerző:
S. K.

Hálózatba kötött innováció

Piaci szereplőkként bizonyos területeken együtt jobbat tudunk alkotni, mint külön-külön vagy egymással versengve – vallja Kovács Tibor, a DITAK innovációs üzleti hálózat elnöke.


Ön a Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központjának az igazgatója, az Innogrant Consulting innovációs tanácsadónak ügyvezető partnere és a DITAK innovációs üzleti hálózat elnöke. Nem sok ez így együtt?
– De igen, a családom némileg orrol is érte. Ám ahogy jó egy évszázaddal ezelőtt a Gilbreth házaspárnak nem sikerült megállapítania a vezetés „egy legjobb” módját, úgy még nekem sem sikerült megtalálnom az ötletek megvalósításához ideális „egy legjobb” szervezeti formát. Gyanítom, nincs is ilyen. A fenti szervezetek mindegyikének vannak nagyon előnyös aspektusai egy-egy innovatív ötlet megvalósítására, de természetesen megvannak a korlátaik is. Egy hálózat felül tud emelkedni egy-egy szervezeten, ezért jobban lehet építeni rá, akár elsőre vadnak tűnő ötleteket is.

Kovács Tibor

Kik indították el ezen a pályán, kiket tart mentorainak?
– A Szegedi Tudományegyetem akkori ipa­ri kapcsolati központjának – a DEAK Koo­pe­rá­ciós Kutatási Központnak – a vezetésére dr. Buzás Norbert, az SZTE régi-új innovációs igazgatója kért fel, akitől rengeteget tanultam az innovációs folyamatokról, technológia transzfer rendszerekről és a partnerkapcsolatok fontosságáról. Ő egyébként a DITAK meglapításában is aktív részt vállalt, és jelenleg is alelnöke. A másik személy, aki nagyban befolyásolta az üzleti szemléletemet és támogatta vállalkozási elképzeléseimet, ifj. Duda Ernő, a SOLVO Zrt. vezérigazgatója és a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke. Tőle tanultam meg, hogy az üzletben mindig hosszú távú win-win szituációkat kell teremteni, és nem elszigetelt csoportokban, hanem hálózatban kell gondolkodni, még egyébként versenyhelyzetben lévő szereplők között is. Vagy ahogyan Robert Kiyosaki fogalmazott: „a világ leg­gazdagabb emberei hálózatokat keresnek és építenek. Mindenki más munkát keres.” Minket nem a gazdagság foglalkoztatott elsősorban a hálózat életre hívásakor, hanem a filozófia mögött meghúzódó gondolat, bár természetesen az üzleti megtérülés sem mellékes.

Honnan jött a DITAK innovációs üzleti hálózat gondolata?
– 2007-ben az SZTE Innovációs Igazgatóság színeiben – amit akkor Ferdinandy Péter professzor, üzleti szemléletű kutató vezetett, és akitől szintén rengeteget tanultam – részt vettünk a Szeged Science Park előkészítésében. A munkába számos szakembert bevontunk, akik kiváló ötleteket adtak a fejlesztéshez, és valódi csapatként tudtak dolgozni. Sajnos az akkori viszonyok nem tették lehetővé a Science Park megvalósítását, de a projekt két magvető gondolattal is szolgált: az egyik, hogy ezeket a jó helyismerettel és kapcsolatrendszerrel, valamint kiváló ötletekkel rendelkező szakembereket valamilyen intézményesített formában kellene összekötni, a másik pedig, hogy a kiegészítő kompetenciák kritikus tömegének összekapcsolása nélkül a legjobb gondolatok is az íróasztalokon végzik. Ezek az inspiratív gondolatok vezettek az üzleti hálózat megalapításához, olyan résztvevőkkel, akik hasonló üzleti filozófiát vallanak.

Mi ez a filozófia?
– A „coopetition”. Hogy piaci szereplőkként bizonyos területeken együtt jobbat tudunk alkotni, mint külön-külön, vagy egymással versengve. A verseny jó dolog, és képes a fejlődést is elősegíteni, de egy határon túl akadályozó tényezővé válhat, mert a minőség és a fenntarthatóság rovására megy. Ilyen például egy tenderen való árverseny. Erre számos példát láthatunk ma Magyarországon. A kimagasló üzleti etikai hozzáállás és bizalmi tőke viszont szükséges a partnerségi működéshez, hiszen a „potyautas” jelenség csírájában képes megfojtani az együttműködést. Éppen ezért ezt rendkívül szigorúan kezeljük hálózaton belül. Ugyancsak alapelv a „leggyengébb láncszem” elve, hiszen az határozza meg az egész üzlethálózat teljesítményét. Éppen ezért a TQM elvek szerinti szervezeti auditálás bevezetését tervezzük, hiszen – például az ISO minőségbiztosítással szemben – ez a rendszer képes arra, hogy különböző típusú vagy akár virtuális szervezetek minőségét és eredményességét mérje, mint amilyen maga az üzleti hálózat.

Kik vettek részt a DITAK megalapításában?
– A hálózat kezdeményezője és azóta is gesztora, az Innogrant Consulting, de az alapítástól kezdve kiemelt partnerünk a munkában a Szegedi Tudományegyetem is. A piaci szereplők közül is többen láttak fantáziát a kezdeményezésben, így a technológiák értékelésével és piaci hasznosításával foglalkozó Valdeal Zrt. vagy az informatikai rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozó Digital Kft. Fenyvesi József, a cég ügyvezetője jelenleg a DITAK másik alelnöke. Természetesen előfordult olyan eset is, hogy a partnerek félreértették a hálózat célját, vagy a hálózati kötelezettségeiket nem látták tisztán, de szerencsére ezeket a gyermekbetegségeket már kinőttük. Most már csak olyan tagjaink vannak, akik felismerték: előbb invesztálni kell egy üzleti lehetőségbe, hogy később „harvesztálni” lehessen belőle.

Kik kapcsolódtak be később?
– Felismerve a coopetition alapelvét, a DITAK megalakulása utáni az egyik első utam dr. Mogyorósi Péterhez vezetett, aki a Laser Consult ügyvezető igazgatója és a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja. Péter örült a megkeresésnek, és azonnal igent mondott a felkérésre, hogy vegyen részt a hálózat munkájában. És bár a cégeink bizonyos területeken versenyeznek egymással, más projektekben közösen dolgozunk, jelenleg is van közös megbízásunk a Pécsi Tudományegyetemtől. A közelmúltban pedig két – a magyar tanácsadói piacon kiemelten jegyzett – partnert tudtunk bevonni a közös munkába, az egyik a Provice Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft., a Balanced Scorecard magyarországi képviselete, a másik pedig a Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft., a PMI (Project Management Institute) kép­zé­sek kiemelt hazai lebonyolítója. A cégek veze­tői, Pomázi Gyula és Havrancsik István vezetői szinten is képviseltetik magukat a DITAK munkájában. Jó példa a tágan értelmezett innovációs együttműködésre, hogy olyan partner is érdeklődött a tevékenységünk iránt, mint amilyen a Factory Creative Studio, az AXN, az HBO vagy akár a Disney Pictures marketing-kommunikációs partnere. A cég vezetője, Fábián Zsolt, hozzám hasonlóan, a hosszú távú üzleti partnerséget helyezi előtérbe. A vállalkozások mellett csatlakozott a DITAK hálózathoz a kutatási együttműkö­dések fejlesztésének előmozdítására létrehozott, dr. Groó Dóra vezette Tudományos és Technológiai Alapítvány is.

DITAK-taglista 2011
Digital Kft. (Fenyvesi József ügyvezető igazgató)
Innogrant Consulting Kft. (Kovács Tibor ügyvezető igazgató)
Laser Consult (Dr. Mogyorósi Péter ügyvezető igazgató)
Csanád Audit Kft. (Kisházi Lászlóné dr. ügyvezető igazgató)
Szegedi Tudományegyetem (Dr. Buzás Norbert innovációs igazgató)
Tét Alapítvány (Dr. Groó Dóra ügyvezető igazgató)
Factory Creative Studio Kft. (Fábián Zsolt ügyvezető igazgató)
Szinergia Kft. (Havrancsik István ügyvezető igazgató)
Provice Kft. (Pomázi Gyula ügyvezető igazgató)
Valdeal Innovációs Zrt. (Polgárné Májer Ildikó elnök-vezérigazgató)

Mit tud nyújtani a DITAK az üzleti partnereinek, és ki a célcsoport?
– Azt, amit a nemzetközi tanácsadók, csak éppen olcsóbban és jobb helyismerettel.
Az innovációs tanácsadási körbe tartoznak az induló kis- és közepes vállalkozásoknak nyújtott üzleti jogi, projektépítési, forrásszerzési, disszeminációs vagy üzleti tervezési szolgáltatások csakúgy, mint a megaprojekt szponzoroknak nyújtott, egyedileg kialakított komplex szolgáltatások, mint a például a korábban említett Science Park teljes projekt-előkészítés, üzleti modellezés és marketingkommunikáció.

Ez azt jelenti, hogy egy innovatív ötletből is tudnak piaci terméket létrehozni?
– Igen. Pontosabban a terméket az ötlet gazdája hozza létre, mi csupán minden lépésnél mögötte állunk, és segítünk, hogy ne vétse el a lépést. Az üzleti hálózat tevékenysége ebben a megközelítésben egy értékláncot alkot, hiszen egyikünk sem tudja végigvinni a folyamatot a társasági szerződés előkészítésétől, a pályázati források megszerzésén át a kutatási együttműködések lebonyolításáig, és az elkészült szellemi alkotás vagy termék piacra viteléig, azonban a hálózati együttműködés keretében a tagjaink közösen már képesek rá.

Ugyanakkor a „nagyoknak” is van ajánlatuk?
– Van, mégpedig üzletileg is jól értelmezhető ajánlatunk. Az egyedi szolgáltatási összetevők lényegében ugyanazok, mint a kisebb fejlesztések esetén, de csokorba gyűjtve azokat egyedi szolgáltatáscsomagba ágyazva, rugalmasan tudunk alkalmazkodni a partnereink nagy volumenű fejlesztési elképzeléseihez. Mindezt a nemzetközi tanácsadó cégektől eltérően nagyobb helyismerettel és lényegesen olcsóbban. Hiszen ezek a cégek is „itthonról” gyűjtenek bizonyos kompetenciákat az egyedi helyzetek kezelésére. A komplex projektekre egy üzleti oldalról jövő kezdeményezést is tudok említeni: jelenleg is tárgyalunk az együttműködésről a „Motorland projekt” kapcsán Stefano Favaróval, a projekt egyik megálmodójával. A megaprojektben kutató-fejlesztő bázis létrehozása mellett sport- és szabadidőközpont létrehozását tervezik, ami gyakorlatilag felöleli a DITAK innovációs üzleti hálózat teljes szolgáltatási palettáját, a stratégiai tervezéstől a projekt-portfólió menedzsmentig és az egyedi projektelemek szakmai támogatásáig.

Az üzleti szolgáltatásokon kívül miben tudják még elősegíteni az innovációs folyamatok felgyorsítását?
– Figyelembe véve az innovációs üzleti hálózat résztvevőit, úgy véljük, hogy első kézből tudunk információkat szerezni a területen felmerülő problémákról, és tudunk visszacsatolást biztosítani a döntéshozók és a politika formálói felé. Emellett a hálózat kutatóhelyi és piaci szereplői a hazai K+F+I működésében járatos szakemberek, akik véleményükkel és tanácsaikkal is elő tudják segíteni az akadémiai-ipari együttműködések fejlesztését, a terület támogatáspolitikájának formálását vagy egy életképes K+F+I stratégia kialakítását. Szívesen vettük Mészáros Györgynek, a Magyar Innovációs Hivatal elnökének a felhívását is, amelyben szövetséget ajánl a kutatóközönségnek és az innovátoroknak. Nálunk mindkettő megtalálható, úgyhogy természetesen élni fogunk a lehetőséggel. Egyúttal gratulálni szeretnék a lapjuknak is, mert meglátásom szerint azzal, hogy a terület szakembereit közel hozzák egymáshoz és az olvasókhoz, az Innotéka is egy virtuális tudományos-üzleti hálózatot hozott létre, akár tudtán kívül is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
Címkék

Innotéka