2013. november 12.

Szerző:
Varga Anikó, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Swietelsky Vasúttechnika Kft. • vasuttechnika.hu

Változások nyomában

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. erőssége nem csak technikai eszközeiben rejlik, egyik legfontosabb erőforrása az a szakembergárda, amelynek magas színvonalú tudására, tapasztalatára méltán támaszkodhatunk. Az elmúlt néhány évben olyan változáson ment keresztül a vasútépítési piac, ami új kihívások elé állította vállalatunkat is.


Jelenleg szervezetünk majd 280 dolgozója közül 130 szellemi foglalkozású. 65 kollégának van mérnöki diplomája, további 20 munkatárs technikusi, vasúti felsőfokú végzettséggel látja el feladatát. Az iskolapadban megszerzett ismereteiket a munkában töltött évek tapasztalatával gyakorlati tudássá mélyítették. Számos kolléga szakmai múltja visszanyúlik a MÁV Építési Főnökség idejére, a fiatalabb törzsgárdatagok a Mávépcell Kft.-nél, illetve 2009 óta a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nél szereztek szakmai tapasztalatokat. A felelős műszaki vezetői, illetve műszaki ellenőri jogosultság mellett a jelenlegi szakembergárdánk rendelkezik a MÁV-előírásoknak megfelelő végzettségekkel, vizsgákkal is. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mivel a vasútüzem veszélyessége megköveteli a szigorú előírásoknak való maradéktalan megfelelést.

A kihívást a Közlekedés Operatív Program vasúti beruházásai jelentették, amelyek olyan volumenű projektfeladatot adtak társaságunknak, hogy egyrészt létszámbővítésre, másrészt több projektmenedzsment-tapasztalatokkal rendelkező munkatársra volt szükségünk.
Hogy megfeleljünk az elvárásoknak, két utat választottunk:
Egyrészt fővállalkozói tevékenységünk felelősségteljes ellátására a külső piacról hívtunk mélyépítési gyakorlattal és projektmenedzsment-tudással rendelkező fiatal mérnököket, másrészt lehetőséget adtunk a meglévő vasutas szakmai állományból affinitással rendelkező mérnökeinknek a projektvezetési gyakorlat elsajátítására.
Mindkét megoldás hordozott magában kockázatot, de a nagy mennyiségű feladat és a konzorciumokban betöltött műszaki irányító szerep, amit vállaltunk, gyors alkalmazkodást igényelt.

Voltak nehézségek, az új, fiatal kollégák elfogadása, elfogadtatása nem mindig volt zökkenőmentes, azonban döntésünk helyessége beigazolódott, és számos sikerről is beszámolhatunk.
Projektvezetőink új színt hoztak szervezetünkbe, másfajta szemléletükkel segítettek a társaság gazdaságosabbá tételében, emellett szakmailag ők is fejlődtek, és közelebbről megismerkedtek a vasútépítés rejtelmeivel.
A kétféle, egymást kiegészítő – vasúti szakmai és projektmenedzsment – tudásnak köszönhetően sikerrel vettük az akadályokat az elmúlt évek vasúti nagyberuházásain.

A fentiek tükrében szükség volt szervezetünk átalakítására is, a projektigazgatóság és a termelési igazgatóság létrehozásának eredményeként a két terület kiegészíti, támogatja egymást. A projektvezetők a projektigazgatóságon belül irányítják fővállalkozói tevékenységünket, a vasúti szakmai tapasztalatokat igénylő kivitelezési feladatok elvégzése pedig a termelési igazgatóságon belül, főmérnökeink irányításával történik.
Magunk elé támasztott követelmény, hogy a fentiekben bemutatott összetett tudással rendelkező emberi erőforrásra nagy gondot fordítsunk, a vállalat azon stratégiai céljához igazodva, miszerint piacvezetőként, piacformálóként legyünk jelen a magyarországi építőipar szűk piaci szegmensében, a vasútépítési ágazatban.
A vasúti szakmai társadalom jelenleg olyan szakemberhiánnyal küzd mind az állami, mind a magánszektorban, ami tovább erősíti azt a meggyőződésünket, hogy szükség van a szakmai gárda megbecsülésére, megtartására, továbbképzésére, fejlesztésére, illetve az utánpótlás nevelésére szervezetünkön belül és azon kívül is.

Társaságunk nagy hangsúlyt fektet munkatársaink oktatására, ezért a kötelező továbbképzések, vizsgák mellett szakmai oktatási napok keretében próbáljuk frissíteni kollégáink tudását.
Mivel a MÁV rendelkezései nem térnek ki a kivitelezőkre vonatkozó szakmai követelményekre, a fiatal, de már 3-4 éves gyakorlati tapasztalattal bíró mérnökeinknek kidolgoztunk egy felsőfokú pályaépítési szakvizsgakövetelmény-rendszert, valamint egy ehhez szükséges oktatási képzési tematikát is. Ennek keretein belül, a MÁV jóváhagyása után, a képzést végrehajtottuk, és kollégáink a vezetőink és a MÁV képviselőjének jelenlétében eredményes vizsgát tettek.
Ezzel meggyőződhettünk arról, hogy munkájukat nemcsak a szakmai elvárásoknak, hanem a vállalat magas minőségi követelmé­nyeinek, illetve a pályaüzemeltető által meghatározott kritériumoknak is megfelelően tudják végezni.

A Swietelsky-cégcsoport által alkalmazott modern technológia megköveteli, hogy kollégáink képzését az európai színvonalnak megfelelően végezzük annak érdekében, hogy ismerjék az általunk Magyarországon is használt technikai eszközöket és azok alkalmazási lehetőségeit. E tudás birtokában Európa bármely országában képesek lehetnek minőségi vasútépítésre. Ehhez természetesen szükség van idegen nyelvek ismeretére is, ezért azt is célként tűztük ki, hogy munkatársaink nyelvtudását is tovább fejlesszük.
A vezetőink fejlesztő tréningen vettek, illetve vesznek részt, hiszen szakmai ismereteik mellett vezetői kompetenciákra is szükségük van beosztottjaik irányításához. A legnagyobb tudásra, tapasztalatra azonban a munkaterületen lehet szert tenni.

Piaci pozíciónk természetesen felelősséggel is jár, a nálunk meglévő szaktudást nem zárhatjuk el a szakma elől. Feladatunknak tekintjük az ismeretek átadását az ország szakemberei részére. A munkáink során alkalmazott eszközparkot megismertetjük a megrendelő, az üzemeltető és más szakmai szervezetek szakembereivel, ezenkívül szakmai konferenciákat és gépbemutatókat is szervezünk.
Ugyanilyen fontosnak tartjuk azt is, hogy a fejlesztések ismeretét átadjuk a fiataloknak, hogy a diploma megszerzése után felkészülten kezdhessék meg a munkájukat. Ez közös feladatunk, melyben csak teljes szakmai összefogással és együttgondolkodással tudunk előre­lépni.

Vasutat építeni a szakmai tudás mellett csak kellő megszállottsággal, elhivatottsággal és kitartással lehet.
Ha ezekkel az adottságokkal mind rendelkezünk, néhány éven belül olyan szakmai tőke állhat az ország rendelkezésére, amely biztosítja a vasúti közlekedés színvonalának emelkedését, és lehetőséget ad arra, hogy a következő nemzedék tudásával és munkájával európai színvonalú magyar vasutat teremtsen.
E cél elérése érdekében a Swietelsky Vasúttechnika Kft. úttörő munkát végez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka