2013. november 12.

Szerző:
Bencze Áron

Kép/ábra:
NIF Zrt.

Fókuszban a közúti fejlesztések

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. idén 450 milliárd forint értékű főút és gyorsforgalmi út fejlesztésére írt ki pályázatot. Ebből a keretből 67 kilométer autóút, 28,9 kilo­méter autópálya, 71,9 kilométer elkerülő út épül, a beruházó 388,5 kilométer hosszban erősíti meg a burkolatot, hogy az 11,5 tonnás járműveket is elbírjon. A teljes uniós költségvetési ciklusban, azaz 2007 és 2014 között 340 kilométer autópálya, 1100 kilométer közút épül vagy újul meg a NIF Zrt. beruházásában. A jelentősebb, már elkezdődött beruházások közül válogattunk.


M0-s, 51-es sz. főút–M5-ös

Az M0-s, 51-es sz. főút–M5-ös közötti, új nyomvonalon épített, 6,3 kilométer hosszú szakaszának átadásával lezárult a déli szektor bővítésének utolsó üteme is 2013. augusztus 31-én. Az autósok immár több mint 75 kilométer hosszan, folyamatosan haladhatnak a körgyűrű M1-es és 51-es sz. főút közötti szakaszán. Az út közvetlenül csatlakozik az M0-s keleti szektorához, ezzel gyűrűvé zárva az M0-s e szakaszát, így nem kell kitérőt tenni az M5-ösön a déli, illetve a keleti szektor eléréséhez. A bővítés elkészültével az autóút az M7-es és M5-ös autópályák között mindkét irányban három forgalmi sávos lett, egy-egy leállósávval. A teljes útpályát minden járműkategória díjmentesen használhatja. Az M7–51-es sz. főút között átlagosan 100-110 km/h sebességgel közlekedhetnek az autósok az M0-s körgyűrűn.

M43 Makó–országhatár

Az új nyomvonalon kiépülő 23,1 kilométer hosszú autópálya Makótól az országhatárig tart. A szakaszon három külön szintű csomópont épül: a 4415-ös, a 4425-ös, valamint a 4451-es jelű utak keresztezésénél. Az M43-as gyorsforgalmi út nyomvonala a Hódmezővásárhely–Makó és a Mezőhegyes–Újszeged vasútvonalat keresztezi. A forgalom átvezetésére itt új vasúti felüljáró épül. Két pihenő létesül, egy egyszerű a Krak-érnél, illetve egy egyoldali komplex autópálya-pihenő Kövegynél. A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. nettó 46 490 126 611 forint értékben végzi. A beruházás várhatóan 2014 végére fejeződik be, ezt követően már gyorsabban és biztonságosabban érhetjük el a magyar–román határt. A fejlesztés eredményeként a térség forgalmi helyzete javul, az országhatárra tartó és az onnan érkező jelentős nehézgépjármű-forgalom is erre az útszakaszra terelődik.
A munkaterületen jelenleg töltésalapozást, töltés- és vízépítést (mederkorrekciót) végeznek, a régészeti feltárás hamarosan befejeződik, folynak a közműkiváltások. Az ősz folyamán megkezdődnek a hídépítési munkálatok is.

M3: 49-es sz. főút–Vásárosnamény

Az M3 Kraszna 2012 Konzorcium májusban megkezdte az építéshez szükséges előkészítő munkálatokat. Ezután kezdődött és jelenleg is tart a nagy tömegű földmunka, töltésépítés és bevágáskészítés.
A 11,9 kilométer hosszú, kétszer két sávos út megépítése további fejlődési lehetőségeket teremt a térség számára. Az autópálya folytatása korszerű, magas színvonalú, gyorsabb, biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos települését mentesíti az átmenő forgalomtól, nyugodtabb, biztonságosabb, élhetőbb környezetet biztosít a lakosságnak. A beruházás 2014 végére fejeződik be. A kivitelezés költsége nettó 15,4 milliárd forint.
A vállalkozó az érintett szállítási útvonalak melletti ingatlanok felmérése után – folyamatos régészeti szakfelügyelet mellett – megkezdte az építési munkaterület lehumuszolását és az indulószint (tükörszint) kialakítását. Jelenleg a nagy tömegű földmunkához kapcsolódó szállítások folynak.

Csorna, elkerülő út

A 12 kilométer hosszú szakasz építését az MK Csorna Konzorcium, azaz a Magyar Aszfalt Kft. és a Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. végzi. A kivitelezés ára nettó 29 988 273 898 forint. A régészeti területeken befejeződtek a feltárások. A beruházás 2015 nyarára készül el. Az elkerülő út két ütemben épül meg. Az első ütemben elkészülő mintegy 12,5 kilométer hosszú, kétszer két sávos szakasz keletről kerüli el a várost. Csorna központjában jelenleg naponta 19 256 jármű halad át, amelyből 7500 a nehézmotoros forgalom.

Győr–Csorna Dn 700 földgázvezeték kiváltása

Az elkerülő út megépítésével a várost mentesítik az átmenő forgalomtól. A közlekedés biztonságosabbá válik, a település pedig élhetőbbé. Az elkerülő szakasz az M85-ös gyorsforgalmi út 20,8-as kilométerszelvényétől indul, Csorna keleti külön szintű forgalmi csomópontján át a Keszeg-ér mellett halad tovább, majd eléri az M85–M86-os északi elválási csomópontot, mely után a nyomvonal 3,5 kilométer hosszan kétszer három sávon halad tovább az M85–M86-os déli elválási csomópontja felé, közben külön szintben keresztezi a Csorna–Pápa vasútvonalat. Az első ütem az M85–M86-os déli elválási csomóponttól kétszer két sávon folytatódik dél (Szombathely) felé a Szilsárkánytól északra kiépítendő külön szintű 86-os úti csomópontig (Csorna dél).
Az első ütem része az északi irányban az M85–M86-os északi elválási csomópontból kiinduló 86-os főúti kétszer egy sávos északi visszakötés (Csorna észak). Az útépítéssel elzárt, döntően mezőgazdasági művelésű területek megközelítésére párhuzamos, megerősített földutakat létesítenek. A beruházás keretében három körforgalom épül a 86-os számú főúton, továbbá 86 kilométer kerékpárút, 75 ezer négyzetméter vadvédő kerítés, három felül- és négy aluljáró. A NIF Zrt. kiemelten kezeli a környezetvédelmi szempontokat, 8837 fát és 219 671 cserjét telepítenek. Az útépítés megkezdődött, a kivitelező a nyár folyamán a szállító utak kiépítését végezte több mint 10 kilométer hosszban azért, hogy az útépítéshez szükséges nagy tömegű anyagbeszállítások ne terheljék Csorna városát. A munkaterületen jelenleg humuszulási és alkalmatlan talaj-eltávolítási munkák zajlanak.

Győr–Enese

A 6,8 kilométer hosszú gyorsforgalmi út új nyomvonalon, kétszer két sávban épül ki. A szakaszon három felüljárót és egy aluljárót létesítenek. A nyertes a CC M85 I. Konzorcium (Colas Út Zrt. és Colas Hungária Zrt.). A kivitelezés nettó ára 11 488 311 851 forint. A régészeti területeken befejeződtek a feltárások. A munkálatok megkezdődtek, zajlanak a földmunkák. A hidak próbacölöpözési tervei elkészültek, a próbacölöpök kiépítése októberben megtörtént. A talajcserék elvégzése után a töltésépítés is megindult októberben. A kivitelezés 2015 nyarára készül el.
A beruházás során a meglévő M1-es autópálya–85-ös sz. főút forgalmi csomópont szintbeli kapcsolatait körforgalommá építik át. A távlati tervekben szereplő M85-ös autóút az M1–85-ös sz. főút meglévő, külön szintű csomópontjának 2. számú szintbeli körforgalmától indul, majd ezt követően a 85-ös sz. főúttal párhuzamosan halad nyugati irányba annak déli, illetve északi oldalán. Az út vége csatlakozik az Enese települést elkerülő szakaszhoz. Az útépítéssel elzárt, döntően mezőgazdasági művelésű területek megközelítésére párhuzamos, megerősített földutakat alakítanak ki. A beruházás keretében 846 ezer köbméter töltést építenek, 21 627 köbméter főpályás aszfaltburkolatot, továbbá 726 fát és 28 320 cserjét telepítenek.

Enese–Csorna

A 7 kilométer hosszú, kétszer két sávos szakasz kivitelezése is folyamatban van. A tervezett M85-ös gyorsforgalmi út Győr-Moson-Sopron megyében Kóny, Barbacs és Dör, Csorna közigazgatási területén halad. A beruházás során a meglévő 85-ös sz. főút korrekciója, valamint három körforgalmú csomópont kialakítása is megtörténik. A projekt megvalósítása során négy aluljáró és két felüljáró épül.
Az útépítéssel elzárt, döntően mezőgazdasági művelésű területek megközelítésére párhuzamos, megerősített földutakat alakítanak ki. 1 284 000 köbméter töltést és 27 714 köbméter aszfaltburkolatot építenek, illetve 14 180 cserjét telepítenek.
A szakasz építése a Colas Út Zrt. és a Colas Hungária Zrt. által 2013 augusztusában elkezdődött. A terület előkészítése befejeződött, a lőszermentesítés, szállítóutak kialakítása folyamatban van. A hidak próbacölöp tervei elkészültek, a próbacölöpök kitűzése megtörtént.
A Natura 2000 területen a védőkerítés kiépítése elkészült. Októberben megkezdődött a humuszolás és a töltésalapozás.
A beruházás 2015 nyarára fejeződik be. A kivitelezés nettó összege: 15,6 milliárd forint.

A 86-os főút Csorna–Mosonmagyaróvár közötti szakaszán elkészült
az út- és burkolatmegerősítés

Szombathely–Vát

A 9,2 kilométeres szakasz teljes hosszában folynak az építési munkálatok. Év végéig az új nyomvonalrész 6 kilométerén a kivitelező a betonalap építésének befejezését, az aszfalt alap- és kötőréteg beépítését a hozzá tartozó padkázással, valamint a végleges rézsűkialakítások elvégzését tervezi. A munkaterület 9,2 kilométeres szakaszán forgalomkorlátozás van, a lakosság közlekedését a terelőúttal és jelzőlámpás forgalomirányítással sikerült jól megoldani. A Szombathely és Vát közti szakasz kétszer két sávossá bővítése várhatóan 2014. június végén fejeződik be. A konzorcium vezetője a Magyar Aszfalt Kft. A szerződéses összeg nettó: 7 037 138 861 forint.

4-es sz. főút: burkolatmegerősítés Hajdúszoboszló és Debrecen között

A burkolatmegerősítés a jelentős forgalmat lebonyolító kétszer egy sávos útszakaszon, a 2004-ben megépült Hajdúszoboszló elkerülő keleti csomópontja és a 2006-ban átadott M35-ös autópálya déli csomópontja között 6833 méter hosszban valósul meg.
A beruházás keretében az érintett szakaszon a meglévő két csomópont mellé kiépül az Ebes, Platán sori csomópont is.
A munkaterületet a NIF Zrt. június végén átadta a nyertes vállalkozónak (Colas Zrt., Strabag Kft.). Júliusban teljes hosszon elindult az aszfalt lemarása 6-9 centiméter mélyen. Októberben megkezdődött a teljes felületű aszfaltozás, ezt követően a főúton megkezdhetőek a forgalomtechnikai munkák, valamint a padka és a rézsű végleges kialakítása. A fejlesztés várhatóan november közepére fejeződik be.

8-as sz. főút

A 8-as sz. főúton 2016 végéig elkerülő utak és külön szintű csomópontok épülnek, valamint megerősítik a burkolatot, a pályát pedig négysávosra bővítik. Ezzel teljesül majd a NIF Zrt. célja, hogy fizikai elválasztósávval és külön szintű csomópontokkal ellátott gyorsforgalmi úton lehessen eljutni az M7-es autópálya 63-as sz. út csomópontján keresztül Székesfehérvártól a Veszprém megyei Herendig.
Egyelőre tart a székesfehérvári nyugati elkerülő út közbeszerzési eljárása, de még ebben az évben várható az eredményhirdetés és a szerződéskötés. A 7 kilométer hosszú útszakasz kivitelezése 2014-ben kezdődhet, és 2016 nyaráig fejeződhet be. A várpalotai déli elkerülő út 7 kilométeres szakaszának kivitelezésére a közbeszerzési eljárás kiírása hamarosan megjelenik.
A Várpalota–Veszprém közötti rész fejlesztése három szakaszból áll: Pétfürdő–Haj­máskér, Hajmáskér–72-es sz. főút cso­mópont, valamint 72-es sz. csomópont–Veszprém Csa­­tári úti csomópont. A Pétfürdő és Hajmáskér közötti 6,5 kilométeres szakaszon 11,5 tonnás teherbírásúra erősítik az útburkolatot, középső elválasztósávot építenek, illetve Öskünél külön szintű csomópont készül.
A közbeszerzési eljárás már folyamatban van. A beruházás 2014 elején kezdődhet, és 2015 őszére fejeződhet be.
Már építik a hajmáskéri csomópontnál a külön szintű gyalogos- és közúti felüljárót. A 3,2 milliárd forintos fejlesztés keretein belül a hajmáskéri kereszteződés és a litéri csomópont közötti 4 kilométeres szakaszon megerősítik a burkolatot, és fizikai elválasztósávot is építenek.
A 12,5 kilométeres veszprémi elkerülő úton burkolatmegerősítést végeznek kétszer két sávon, külön szintű csomópontokkal és fizikai elválasztással, így összesen öt külön szintű csomópontot létesítenek. A közbeszerzési eljárásra a jövő év elején kerül sor, a munkálatokat még abban az évben el is kezdik, és 2016-ra fejezik be.
A Márkó és Herend közötti 5,3 kilométeres utat négysávosra szélesítik fizikai elválasztással, továbbá két külön szintű csomópontot építenek, kétoldali műszaki leállóhellyel a tengelysúlymérés biztosítására, valamint autóbusz-megállókkal és gyalogos-aluljáróval. Az építkezés még idén ősszel megkezdődhet, és 2015 nyarára kell végeznie a kivitelezőnek. A 42 kilométer hosszú fejlesztés eredményeképpen 2016 második fél évében kétszer két sávos gyorsforgalmi úttá válik a Székesfehérvár és Herend közötti szakasz biztonságos, külön szintű csomópontokkal, és 110 km/h sebességgel lehet majd közlekedni rajta.
A beruházás uniós forrásokból, az Új Széchenyi Terv keretében, a KÖZOP részeként valósul meg.

Miskolci elkerülő út

A részben új nyomvonalon épülő kétszer egy sávos szakasz kivitelezése október elején megkezdődött, jelenleg folyik a lőszermentesítés, a munkálatokhoz szükséges földutak kiépítése, a geodéziai kitűzés és elindul a humuszolás. A tervezett út Miskolcot észak-északkelet irányban kerüli meg, és folytatódik az M30-as autópálya megépült csomópontjából a Miskolc Zsigmondi utcai csomópontig. Az új út kétszer egy sávon, 5844 méter hosszúságban épül meg.
A szakasz tartalmaz egy 2 × 52 méter nyílású Sajó-hidat, négy vasbeton hidat, egy Arnót körüli körgátat, egy 4500 méter hosszú észak–déli irányú vízleeresztő vápát, egy gátat az M30-as alatti körforgalom védelmére, továbbá négy földútcsatlakozást is.
A NIF Zrt. a tervezés során kiemelt figyelmet fordított az árvízvédelmi szempontokra. A projekt keretében Arnót védelmére gátrendszert építenek ki a Kis-Sajó keleti oldalán, teljesen körülvéve a települést. A bezárt árvizek levezetésére a Csorba-tó északi sarkától egészen a Sajó folyóig kialakítanak egy 4500 méter hosszú, 120-160 méter széles mély árkot, amely elősegíti a kialakuló árvizek levezetését a Sajóba. Töltés épül az M30-as alatti körforgalom köré is, mivel ez a jelenlegi legmélyebb terület, és ezt is meg kell védeni. Így a 26-os sz. főút által bekerített terület teljes mértékben árvízmentes lesz. A 2010-es árvíz a legnagyobb problémát a nyugat–kelet irányú 3-as sz. főútnál okozta, ezért ennek áthelyezését az M30-as körforgalomtól a Kis-Sajó hídig úgy oldják meg, hogy a megépítendő árok fölé egy 130 méter nyílású hidat építenek. Az árvíz megrongálta a felsőzsolcai bekötőút nagy részét és az alatta levő kis nyílású hidat is, ezért a bekötőutat is átépítik, alatta szintén egy nagy, 120 méter nyílású hidat létesítenek. Az elkerülő út – mint első fokú árvízvédelmi gát – és az épülő egyéb műszaki megoldások segítségével a projekt teljes mértékben megoldja a térség településeinek árvízi problémáját és Miskolc északi 26-os út felől érkező forgalmának elterelését a centrumból, ezáltal tehermentesítve a várost.
A Miskolc északi elkerülő út kivitelezését nettó 13 998 763 587 forint értékben a KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. végzi. Az új utat várhatóan 2015 késő tavaszán már használhatják a közlekedők.

Teljes körű felújítások alsóbbrendű mellékutakon 2012–2013-ban.
A munkálatok előrehaladása a 2013. szeptemberi állapot szerint (Forrás: NFM)

Nyíregyháza nyugati elkerülő út

Az első ütemben 2,2 kilométer hosszan megvalósuló beruházás az M3-as autópályát köti majd össze a Kálmánházi úttal (3317-es jelű út). Az útszakasz Nyíregyházát nyugatról kerüli el új nyomvonalon, kétszer egy sávon. A NIF Zrt. szeptember első hetében átadta a munkaterületet a nyertes vállalkozónak, az építési munkálatok szeptemberben meg is kezdődtek. A beruházás keretében az M3-as autópályánál új csomópontot is kialakítanak, ami sok földmunkával és magas töltés kialakításával jár, ezért itt hosszabb konszolidációs időszakra van szükség.
Az M3-as autópályát a tiszavasvári úttal összekötő útszakasz és a hozzá tartozó felve­zető út nagy szerepet játszik majd a város gép­kocsiforgalmának zökkenőmentessé tételében, de a LEGO nyíregyházi nagyberuházása és a már itt működő cégek, vállalkozások szállításainak könnyebb lebonyolítása miatt is fontos. A nyugati elkerülő út első ütemének építésére három ajánlat érkezett. A pályázók közül a legalacsonyabb árat megszabó Duna Aszfalt Kft.-„KE-VÍZ 21” Zrt. végzi el a kivitelezést, nettó 3 452 842 171 forintért.
Az Új Széchenyi Terv, Közlekedés Operatív Program keretében, uniós forrás segítségével megépülő Nyíregyháza nyugati elkerülő út kivitelezése október közepén megkezdődött, első szakaszát várhatóan 2014 őszén már használhatják a közlekedők.

Kecskemét északi elkerülő út

Az új nyomvonalon épülő kétszer egy sávos szakasz építése 2013 őszén kezdődött el, és várhatóan 2015 nyarán már közlekedhetnek rajta. A 10,3 kilométer hosszú elkerülő úton hét csomópont, melyből kettő külön szintű, három körforgalom, kettő pedig hagyo­mányos balra felállósávos csomópont, három felüljáró, két aluljáró és egy vadfelüljáró épül. A fejlesztés két ütemben valósul meg:
5,2 kilo­méter hosszan a 441-es sz. főút (Nagykőrösi út) –5-ös sz. főút között, illet­ve 5,1 kilo­méter hosszan a 44-es sz. főút (Békés­csabai u.)–441-es sz. főút között.
A 44-es sz. főúton a Mészöly Gyula úti jelzőlámpás csomópontot körforgalommá építik át, majd – a régi Békéscsabai utcai körforgalomban történő keresztezésével halad tovább, és a Kaffka Margit utcát szintbeni csomóponttal keresztezi – a 441-es sz. főút feletti részt egy körforgalommal kombinált külön szintű csomópontban éri el.
A Cegléd–Szeged vasútvonal felett, majd a Talfája köz alatt a Vacsi közt szintbeni csomó­ponttal keresztezi, és a Hegedüs köz alatt elhaladva éri el új nyomvonalon, kétszer egy sávos út­szakaszként az 5-ös sz. főút külön szintű csomópontját. Az elkerülő út összesen 9,2 ki­lo­méter hosszúságban, párhuzamos és keresztező szervizúthálózat-kiépítéssel és kerékpárút-korrekcióval épül meg. Emellett 1 kilométer hosszan vadvédő kerítést, 2,5 kilométer hosszan zajvédő falat létesítenek.
Az elkerülő út megépítésével az 5-ös sz. és a 44-es sz. főút tranzitforgalma jelentősen csökken, javul majd a közlekedés biztonsága, mérséklődnek a környezeti ártalmak. A NIF Zrt.-nél jelenleg folynak a Kecskemét térségi elérhetőségét javító további fejlesztések előkészületei. Jövőre kezdődhet meg az 54-es sz. főút M5–5-ös sz. főút közötti szakaszának négysávosra bővítése, majd 2015-ben az 52-es sz. főút bevezető szakaszának és a Nagykörút (a Bethlen körút és a Kurucz körút hiányzó része), illetve a 441-es sz. (Nagykőrösi út) bevezető szakaszának négysávosra szélesítése. Emellett a 445-ös sz. főút meghosszabbításával a hetényi elkerülő út kialakítása is megvalósulhat.
A Kecskemét északi elkerülő út kivitelezését az összességében legolcsóbb ajánlatot adó Duna Aszfalt Kft. végzi. A szerződés összege nettó 13 595 146 613 forint. A munkaterületet a NIF Zrt. szeptember közepén átadta a vállalkozónak, a kivitelezés októberben a földmunkákkal, azaz a humuszolással megkezdődött. Az Új Széchenyi Terv, Közlekedés Operatív Program keretében, uniós forrással megépülő Kecskemét északi elkerülő út várhatóan 2015 nyarára készül el.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka