2013. november 12.

Szerző:
Bencze Áron

Vasútvill Kft. • vasutvill.hu

A vasút-villamosítás szakértői

A Vasútvill Kft., illetve jogelődje fennállása alatt a villamosított MÁV és a GYSEV vasútvonalak mintegy 97 százalékán építette a felsővezetéket – érzékeltette a cég szakmai erejét Uhrinyák László ügyvezető igazgató, akivel az elmúlt néhány év legfontosabb beruházásairól beszélgettünk.


Jogelődjeiket is figyelembe véve 1949 óta vesznek részt a hazai vasútvonalak 25 kilovolt, 50 hertzes, egyfázisú villamos felsővezeték építésében és felújításában. Minek köszönhető, hogy több mint hatvan éve piacvezetők tudnak lenni ezen a területen?
– A siker kulcsa a szakértelemben keresendő. A Vasútvill Kft. annak a MÁV Villamos Felsővezeték Építésvezetőségnek a jogutódja, amelyik a hazai felsővezeték-berendezések és -rendszerek kifejlesztésének és kialakításának egyik résztvevője. Az ágazat virágkora aktív részvételünkkel az 1960-as években kezdődött, és egészen a rendszerváltásig tartott: szinte minden esztendőben 50-60 kilométer hosszúságú vasútvonal villamosítására került sor, a hazai felsővezetékek körülbelül 97 százaléka fűződik a nevünkhöz.

Az 1990-es évek elején a MÁV fejlesztési forrásainak csökkenése jelentősen visszavetette a villamosítást és a felsővezetékek építését is, ezt követően elsősorban a felújítási feladatok domináltak. A már említett szakértelem megőrzésében rendkívül nagy segítséget jelentett többségi tulajdonosunk, a cseh villamosító vállalat, az Elektrizace železnic Praha a.s. megjelenése is.

A cég szinte az ország összes jelentős vasút-felújítási projektjében részt vesz, jellemzően alvállalkozóként. Mekkora volumenű munkában volt részük?
– A Vasútvill fennállása alatt több mint 2000 kilométer vonalon épített felsővezetéket a MÁV Rt. vasútvonalain és körülbelül 117 kilométer hosszban látta el felsővezetékkel a GYSEV Győr–Sopron–Ebenfurth (Ausztria) közötti szakaszát. Meglévő kapaci­tásainkkal évente mintegy 100 kilométer vasútvonal villamos felsővezetékének megépítésére vagyunk képesek, a villamos vontatás támasztotta korszerű igényeknek megfelelő, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas rendszerben. Az állomásokon megépítendő felsővezetéket igény szerint kereszttartós vagy keresztgerendás rendszerben tudjuk elkészíteni. Az állomások közötti vonalszakaszokat a megrendelői igényeknek megfelelően acél- vagy vasbeton oszlopos kivitelben építjük meg. Megjegyezzük, hogy a Siemens által kifejlesztett, úgynevezett Sicat SX rendszerű felsővezetéki berendezést – amely óránként 230 kilométeres sebességre alkalmas – a világon először társaságunk építette ki a Bajánsenye–Boba vonal egy szakaszán.

A 2008 és 2010 között megépített Bajánsenye (országhatár)–Boba vasútvonalon 2010. augusztus 20-án indult meg a villamos vontatású forgalom. A kivitelezésben a társaságnak is meghatározó szerepe volt. Pontosan milyen feladatokat végeztek?
– A 100 menetrendi kilométer hosszú szakasz három megyét (Vas, Zala, Veszprém) is érintett. Része az V. számú, Velence–Trieszt–Ljubljana–Budapest–Ungvár–Lvov–Moszkva útvonalat magába foglaló páneurópai vasúti közlekedési folyosónak és az Európai Közösség által támogatott Zalalövő–Boba vasútvonal rehabilitációjának.
A fejlesztés során a villamos felsővezetékhez 2280 tartóoszlop, 3750 méter tartógerenda, 170 kilométer hosszlánc, 146 kilométer táp- és megkerülővezeték, valamint 119 szakaszkapcsoló került felhasználásra. Az 1 × 25 kilovolt, 50 hertz feszültségű rendszer a nyíltvonalakon és az állomások átmenő fővágányain 160, az állomási mellékvágányokon óránként 40 kilométeres sebességet tesz lehetővé; a Boba–Jánosháza vonalon pedig megépült egy óránként 230 kilométeres sebességre alkalmas vezetékrész is.
De büszkék vagyunk a Tárnok–Székesfehérvár, Gyoma–Békéscsaba és a Szajol–Püspökladány vonalakon, valamint a Záhony térségében elvégzett munkáinkra is.

A rekonstrukciós beruházások esetében mi jelenti a legnagyobb kihívást?
– Minden vasúti vonal mellett elvégzett beruházás egyik legne­hezebb része, hogy a rekonstrukciós munka közben az üzemeltetésnek folyamatosnak kell maradnia. Ennek megfelelően a fejlesztéseket elsősorban az esti, éjszakai órákban tudjuk megvalósítani, sok esetben még a nyári csúcsidőszakban is. Míg mások alszanak, addig zajlik a villamos felsővezetéki berendezések építése, átalakítása, az oszloptranszformátorok szerelése, létesítése és a meglévők átalakítása teljesítménynövelés céljából.

A Vasútvill Kft. 2004 és 2011 között a MÁV villamosított vasútvonalából a keleti és nyugati országrészben birtokolta a felsővezeték üzemeltetésének jogát. Mekkora munkát jelentett ez?
– Több mint 5000 kilométer felsővezetékhossz karbantartását vettük át a MÁV-tól: 26 telephelyet és mintegy 50 önjáró vasúti járművet béreltünk a társaságtól. A vasúti felsővezeték karbantartását a MÁV-szabványoknak és -előírásoknak megfelelően, ciklikus rend szerint végeztük. A kihívás következményeként jelentősen megnőtt a társaság létszáma is, közel ötszáz dolgozót vettünk át jogfolytonosan a MÁV-tól erre az időszakra.

A MÁV hálózataiban elvégzett fej­lesztések mellett cégük egyre nagyobb hangsúlyt fektet a városi közlekedésben való részvételre is. E területen milyen munkálatokat tud elvégezni a Vasútvill Kft.?
– Még a rendszerváltás előtt részt vettünk az 1-es villamos első szakaszának, a Bécsi út és a Kerepesi út közötti rész kivitelezési munkálataiban. Többségi tulajdonosunk révén már az 1970-es évek végétől az 1990-es évek elejéig folyamatosan kapcsolatban álltunk a BKV-val, és szerződéses formában különböző kivitelezési és karbantartási megbízásokat végeztünk a BKV felsővezeték-hálózatán, a többi között a 80-as számú trolivonal teljes kiépítését végeztük. A cseh tulajdonosunknak köszönhetően komoly eszközkapacitással rendelkezünk: gumikerekű és kombinált, azaz síneken is mozgó szerelőjárműveink segítségével szakmai csapatunk akár villamos, troli vagy éppen HÉV esetében is képes ellátni feladatát. Az eddigi legnagyobb budapesti felsővezetékes projektben – a Siemens vezette konzorcium alvállalkozójaként – a 4-es és 6-os villamosvonal felújítási és kivitelezési munkálataiban vettünk részt. Különböző anyagok szállítása mellett a közel húsz főt számláló csapatunk a felsővezeték kiépítésében vállalt lényeges szerelési feladatokat. Debrecenben a trolibuszhálózat korszerűsítését végeztük gyors, távműködtetett váltók telepítésével, Szegeden pedig a 2-es villamos felsővezetékének építésében vettünk részt. Komoly tárgyalásokat folytatunk az 1-es és 3-as villamosok esetében, de a hajdúsági megyeszékhelyen is van egy ajánlatunk a felsővezetékek keresztezése szállításáról, továbbá a troli-, illetve HÉV-vonalakon is megkezdődtek a puhatolózó tárgyalások.

Jelenleg a IV. és V. páneurópai korridor magyarországi szakaszán tevékenykedik a Vasútvill Kft. Mely vonalakon és állomásokon dolgoznak?
– Profilunknak megfelelően a nagyvasúti villamos felsővezeték átépítésén dolgozunk, és az ahhoz kapcsolódó létesítmények, így a térvilágítás, villamos váltófűtés, biztosítóberendezés tartalék energiaellátása, a villamos felsővezeték helyi távvezérlése (HETA) fejlesztéséből vesszük ki a részünket. Munkánk eredményeként megújulnak a Gyomaendrőd–Csárdaszállás, Csárdaszállás–Mezőberény vonalak, valamint Csárdaszállás állomás villamos felsővezetéki berendezései. Térvilágítás, villamos váltófűtés és HETA átépítés tekin­tetében Csárdaszállás, Mezőberény és Murony állomások tartoznak hatáskörünkbe. A munkálatok az ütemterveknek megfelelően haladnak. Jelenleg befejezéséhez közeledik a Gyomaendrőd–Csárdaszállás–Mezőberény szakasz át­építése.

Az V. páneurópai korridor Szajol–Püspökladány magyarországi szakaszán folyik a felújítási munka. A nagyszabású beruházás villamos felsővezetéki részében az OVIT Zrt., a Vasútvill Kft. és a BSS Kft. részvételével – OVB – konzorciumot alkotva végzi a munkálatokat. A megújuló felsővezetéki berendezés kialakításában a Vasútvill Kft. jelenleg Kisújszállás és Püspökladány állomásokon végez oszlopállítási, illetve Tö­rökszentmiklós állomáson szerelési munkát, az OVB Konzorcium műszaki irányítójaként pedig felügyeli a konzorciumi tagok tevékenységét is.

A villamosítási és karbantartási munkálatok elvégzése mellett milyen más jellegű feladatok kivitelezésére képes a cég?
– A szorosan vett villamos felsővezeték építésén és korszerűsítésén kívül kivitelezési körünkbe tartozik még a felsővezetékekhez csatlakozó különféle villamos berendezések, transzformátoregységek telepítése, építése. Ezek közé tartoznak az előfűtő, váltófűtő és segédüzemi (tartalék energia biztosítását szolgáló) transzformátorállomások, továbbá a térvilágítási berendezések telepítése.

Ezen a speciális területen milyen a hazai oktatás minősége, vagyis biz­tosított-e a megfelelő szakember-utánpótlás?
– A helyzet elkeserítő: felsővezeték-szerelés oktatása jelenleg nem létezik Magyarországon. Korábban még a MÁV-nál volt ilyen tanfolyam, de mára ez is megszűnt. Talán ezért is értékelődik fel az a szakmai tudás, amivel rendelkezünk, ugyanis munkásaink a szakma öregjeitől leshetik el a részleteket! Az elmúlt évtizedekben olyan szaktekintélyek vezették a céget, mint Csárádi János, Varga György és Szabó István.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka