2012. május 3.

Szerző:
Bencze

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. • agmi.hu

Teljes körű paletta az anyagvizsgálat területén

Az ipari társadalmakban a technológia rohamos fejlődése és a tömegtermelés elterjedése mellett a biztonság kérdése hosszú időn át nem kapott megfelelő hangsúlyt, napjainkban viszont fokozottan előtérbe került – állítja Klausz Gábor, az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. vezérigazgatója.


Szakítóvizsgálat 1500 kN-os szakítógéppel

Mint mondja, a menedzsment minden területén és szintjén kiemelt feladat a minőségi szemlélet, a preventív gondolkodás és a biztonságos munkakörnyezet összhangjának megteremtése. Megítélése szerint az anyagvizsgálat feltétlenül hozzájárul az elvárt biztonsági szint eléréséhez mind a tervezés, a gyártás, a kivitelezés és az üzemeltetés terén. A vezérigazgató az anyagvizsgálati szakmakultúra fejlődéséről szólva kifejtette: olyan megoldások, technikák, vizsgálati technológiák elterjedése várható, amelyek a mérési és vizsgálati eredmények megbízhatóságát fokozzák. Például a roncsolásmentes vizsgálatok esetében a detektálási biztonság növelését és a folytonossági hiányok méretmeghatározási pontosságának javítását teszik lehetővé.

Digitális technikán alapuló metallográfiai vizsgálat

Ismeretes, hogy egy vizsgálat kimenetelét alapvetően az határozza meg, hogy ki, mivel és hogyan (azaz milyen vizsgálati technológia alapján) végzi azt el. Mindhárom tényező fontos, de a vizsgáló szerepe kiemelendő. Ami a vizsgálóeszközöket és vizsgálati technológiákat illeti – folytatja Klausz Gá­bor –, a vizsgálóeszközöket gyártók szinte mindig egy lépéssel a vizsgáló szervezetek előtt járnak, azoknak már „csak” fel kell ismerniük az új berendezések adta lehetőségeket, és meg kell keresniük rá a fizetőképes piacot, hogy az anyagi fedezetet is előteremthessék a fejlesztésre.

Acélszerkezet ellenőrzése ultrahangos eljárással

Az AGMI az anyagvizsgálat területén szinte teljes körűnek mondható szolgáltatási palettával (roncsolásmentes, mechanikai, metallo­gráfiai és analitikai vizsgálatok) rendelkezik, így a cég képes egy-egy műszaki probléma komplex módon történő megközelítésére és a legkedvezőbb megoldás ajánlására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka