Okos Város­liget

Magyar­ország egyik első okos­város­része jön létre 2023-ra a Liget Buda­pest Projekt Smart Liget koncepció­jával. Az Európá­ban is egyedül­álló meg­oldások­nak köszön­hetően a város­rész a fő­város egyik leg­környezet­barátabb, zéró emissziós helye lesz.


A jövő Város­ligeté­nek okos info­kommuni­kációs fejlesz­tései, a külön­leges meg­oldások energia­takaré­kos és gazdaságos üzemelte­tést tesznek lehetővé, így jelentő­sen mérséklő­dik majd a ligeti épületek energiafel­használása, csökken az intézmé­nyek ökológiai láb­nyoma. A Smart Liget tervezése során a többi között a bécsi okos­város-fejlesztése­ket tekintet­ték mintának, és az ottani tapasztala­tok alapján finom­hangolták a város­ligeti meg­oldásokat.

A megújuló Városliget összes szolgáltatása – legyen az sporthoz, kultúrá­hoz, pihenés­hez vagy közlekedés­hez kapcsolódó – egy okos­telefonos alkalmazáson, vagy a Liget hon­lapján meg­­ismer­hető, gyorsan, kényelme­sen és személyre szab­hatóan igénybe vehető. Az egész Ligetet lefedő wifi­háló­zatot hoznak létre, az alap­rendszerhez könnyedén kapcsolód­hat a Google Maps, a Waze vagy a Bubi, így a jármű­vel érkezők online tudnak majd tájéko­zódni a szabad parkoló­helyekről és az oda vezető út­vonalról. Az elektromos autók számára pedig az új mély­garázsok­ban számos töltő­állo­mást létesítenek.

A hatékony­ság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épület­gépészeti-automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így azok automatiku­san mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogatók ki­szolgá­lásá­hoz szükséges.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka