2019. október: jegyzet, portré, egészségipar, kémia, űrtevékenység, tudomány, orvostudomány, biológia, genomika, anyagtudomány, ipar 4.0, innováció, neutronkutatás, építés, urbanisztika, közlekedés, fenntarthatóság, atomenergia, energiagazdálkodás, megújuló energia, zöldkörnyezet, élelmiszer, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, biztonságtechnika, okostechnológia, mesterséges intelligencia, kriptográfia, it

Hogy ne végez­zék a bolha­pia­con az adataink!

A technológia gyors ütemű fejlődésé­vel pár évente biztosan lecseréljük informati­kai eszközein­ket. Sokan egyáltalán nincsenek tisztá­ban azzal, mi minden marad leselejte­zett tárgyaik háttér­tárain…


Sokan azt hiszik, hogy az adatok meg­semmisítés­éhez egy egyszerű törlés is elegendő, ám azt kevesen tudják, hogy törlés­kor nem az adatok tűnnek el, hanem csak azok a rekordok, amelyek megmondják, hol vannak valójában az adatok. Az ilyen háttér­tára­kon lévő fájlokat meg­felelő cél­programok­kal később könnyedén elő lehet hívni, ezért érdemes nagyon oda­figyelni, amikor meg­válunk az eszközeink­től.

Használt számítógép- vagy merev­lemez-­vásárlás esetén volt, hogy kórházi adatok, oktatási intéz­mény által diákokról gyűjtött, tárolt információk kerültek elő, és még arra is akadt példa, hogy repülő­téri biztonsági rendszerek terv­rajzaira bukkantak az új tulajdonosok. A legnagyobb problémát általában a rengeteg okos­telefon jelenti. Az eszközöket adják-veszik, sokszor az értékes adatokat rejtő me­mó­ria­­­kártyákkal együtt.

Solymos Ákos,
a Quadron Kiber­védelmi Kft. szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy ha bár­milyen informatikai eszközt eladunk, gondos­kodjunk a háttér­tár és az adatok bizton­ságos törléséről – erre már ingyenes szoftverek is ren­del­kezésre állnak. (Manapság a NIST 800-88 Clear és a NIST 800 88 Purge szabványokat használó programo­kat javasolják.) Ha nincs lehetősé­günk a háttér­tár biztonságos törlésére, akkor ki kell szerelnünk a merev­lemezt vagy adat­tároló egy­séget, és fizikailag meg kell semmisítenünk.•

 
Innotéka