2013. augusztus 5.

Szerző:
Bencze Áron

ERÁVIT Kft. • eravit@t-online.hu

Megoldás a vasutak átjárhatóságára

Egy Tatabánya és Cegléd közötti vasúti körgyűrű megszüntethetné a hazai vasúthálózat Budapest-központúságát – mondta el az Innotékának Kelemen András, az ERÁVIT Kft. ügyvezető igazgatója. Az új vasútvonal áramellátására a cég által tervezett és gyártott, valamint a GYSEV-vonalain már kipróbált vonalbontó berendezések is alkalmasak.


Miért van szükség a magyar vasút­hálózat módosítására?
– A hazai vasúti közlekedés alapproblémája, hogy Budapesten keresztül halad minden fővonal. Nincs közvetlen összeköttetés például Miskolc és Szombathely vagy éppen Pécs és Szeged között. Az ország területén jelenleg a Dunán kelet–nyugati irányban csak három vasúti híd maradt: Budapesten kettő és Baján egy. Hiányoznak a fővárost elkerülő körök, ám ez a helyzet a kínai vagy más befektetőknek köszönhetően megváltozhat, és a várost körülvevő M0-s autópálya után létrejöhet a V0-s vasútvonal Tatabánya és Cegléd között. Még a kilencvenes évek végén készítettem tanulmányt az új nyomvonalváltozat lehetőségeiről, ám forrás hiányában ez a fejlesztés csak most válhat realitássá. Az új vasúti szakasz energiaellátása azonban újabb kérdéseket vethet fel, hiszen a hazai vasúttársaságok sugaras vasúti vonalai miatt további pótbetáplálási pontokra lesz majd szükség. A sugaras hálózatok „hur­kolódása” számos üzemviteli problémát jelent.

Az ERÁVIT Kft. vonalbontó készüléke alkalmas az ilyen jellegű igények kielégítésére. Mit tud ponto­san ez a távkezelt vonalbontó?
– A vonalbontó berendezés olyan 25 kilovoltos vonalakat összekötő vákuummegszakítóval rendelkezik, amely 1250 amper névleges áramú, zárlati szilárdsága pedig megfelel a vontatási hálózatban előírtaknak. A védelem és a mérések mérőváltókon keresztül történnek. A berendezés védelmi rendszere alkalmas minden üzemállapotban a szelektív működésre – csak a mögöttes vonal válik le hiba esetén –, és az alapellátási területek működése zavartalan. A vezérlés-reteszelés a beépített Prolan Profield mezőgépen keresztül, szoftverretesz kialakításával történik.

Átépül a Győr GYSEV–MÁV vonalbontó

A működéshez szükséges segédüzemi energia szünetmentes rendszerű. A segédüzemi 0,4 kilovolt kiesésekor saját nagyfeszültséget is érzékelő rendszere 2 kilovoltamper nagyságrendben tartalék energiaellátást biztosít, ami az üzemzavar-elhárító személyzet kiér­kezéséig biztonsággal üzemeltethető. A vonalbontókat elsősorban az elválasztó fázishatárok közelében érdemes elhelyezni.
A 25 kilovoltos felsővezetéki hálózathoz nagyfeszültségű kábelekkel kapcsolódnak. A berendezés kialakítása során fontos szempont a könnyen telepíthetőség, illetve az is, hogy ne igényeljen külön építési engedélyeket, kis karbantartású és költségtakarékos is legyen. A vonalbontó állomás minden eleme távkezelt.

A berendezés egészen pontosan hogyan kapcsolódik össze a MÁV és a GYSEV vonalaival?
– A vonalbontó a vontatási alállomásoknál megszokott módon ellenállásos vonalvizsgálattal köti össze a két társaság hálózatát. A berendezés oda-vissza irányban látó védelmekkel rendelkezik, a táplálási iránytól függetlenül. A vonalvizsgáló ellenállás száraz, beltéri kivitelű, az ellenállást a vizsgálat után a szakaszoló kisöntöli. Az üzemkészség növelése érdekében egy vonalbontó söntölő szakaszolót is beépítettünk, ez a főáramköri megszakító, illetve a vonalvizsgálati rendszer meghibásodása esetén is korlátozott üzemállapot felvételét biztosítja. Az elszámolási fogyasztásmérés ilyen esetben is működik.

Porpác GYSEV–MÁV elszámolási mérés

Az utóbbi időben egyre lényegesebbé válik a vasúti szerelvények hűtése is. A szentgotthárdi vasút­állomáson szintén a cég által fejlesztett előfűtő berendezésekkel oldják meg ezt a feladatot…
– A technikai fejlesztéseknek köszönhe­tő­en ma már hasonló helyzet alakult ki a vasútnál, mint a hajózásban. A vasúti kocsik forduló állomásokon való tárolásakor – a kikötőkhöz hasonlóan – szintén „parti csatlakozón” rácsatlakozhatnak az állomás nagyfeszültségű konnektoraira. Ráadásul a berendezés emellett 4-5 vágány fűtésére is alkalmas 1 kilovolt vagy 1,5 kilovolt feszültségszinten. Az előfűtő állandó terhelhetősége 630 kilovoltamper. A telepítés érdekességét az adta, hogy a 23 tonnás konténer transzformátorállomást daru igénybevétele nélkül telepítettük, a szoros menetrend megtartásával, az állomási forgalom minimális zavarásával. Sopronban a karácsony előtti ünnepi forgalom mellett úgy építettük át, hogy a vágányok között elhelyezett konténerrel 1-2 vágányzári napot egy vágányra vettünk igénybe, a felsővezetéki hálózat bontására pedig nem volt szükség.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka