2013. augusztus 5.

Szerzők:
Prof. dr. habil. Kuczmann Miklós, PhD
Dr. Rózsa Gábor
Dr. Héray Tibor

R-Traffic Kft. • rtraffickft@mail.datanet.hu

A kötöttpályás közlekedés biztonságkritikus rendszerei

A Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszéke és az R-Traffic Kft. szorosan együtt­működve, napi rendszerességgel dolgozik a kötöttpályás közlekedés, a távolsági és helyi közforgalmi vasutak vonalain létesülő új, elektronikus biztosítóberendezések munkáin.


A Széchenyi István Egyetem és Automatizálási Tanszékének csaknem fél évszázadra, pontosan 45 évre visszamenő jogelődjeinek történetét megírni már-már történészi feladat lenne, semmiképp sem e cikk témájának szánjuk. Hogy fél évszázad hosszú vagy rövid időszakot jelent, az nyilván lépték kérdése. Írásunk szempontjából megállapíthatjuk, hogy a tanszék oktató- és kutatómunkájának kezdettől fogva fontos témája volt a vasúti biztosítóberendezések területe, amelyen e pár évtized alatt alapvető változások következtek be, hasonló mondható oktatási intézményünkről és teljes oktatási rendszerünkről is. Az események száma, jelentősége alapján ezt az időszakot mindenesetre kellően hosszúnak tekinthetjük. Az oktató- és kutatómunkát áttekintve végigkövethetjük a műszaki fejlődés legfontosabb állomásait is, hisz a tanszék állandó célkitűzése volt az oktatási munka folyamatos korszerűsítése és a felhasználó munkahelyek oldaláról megnyilvánuló igények lehetőség szerint naprakész kielégítése. A fejlődés egyes állomásainak részletes ismertetése helyett csak néhány fontos irányt és az irányt kijelölő mérföldkövet említenénk.

Korszerű MMI

Az irányok kitűzésében fontos szerepe volt a műszaki élet, a technika nemzetközi, európai fejlődése mellett a felsőoktatási rendszer korszerűsítésének, de a régió fejlődésének is. Így jutott el a tanszék tevékenysége az elsődlegesen hagyományos, jelfogós alkatrészbázison megvalósított biztosítóberendezésektől a korszerű elektronikai és egyre inkább mikroelektronikai eszközökkel (PLC, mikrokontroller, ASIC áramkör) felépített biztonságkritikus rendszerekig, melyek felhasználói körében természetesen a vasút (mint kötöttpályás közlekedési ág) mellett a különböző ipari automatizálási területeket is megtaláljuk. A vasúti biztosítóberendezéseknél (mint pályára orientált rendszereknél) az alapvető változást az eszközök fejlődése jelentette. Ennek meghatározott következménye volt a rendszerek biztonságfilozófiájának kialakításában. A talán ennél is nagyobb változás a járműre orientált biztonsági rendszereknél következett be, mert a vonatbefolyásolással szembeni legfontosabb elvárás az egyes országok rendszereinek kompatibilitása volt (interoperábilitás). Ez vezetett az európai egységes rendszer, az ETCS kialakításához. Ez az alapvető biztonsági szemléletmódot is módosította, és a főleg szabály alapú biztonságszemlélet mellett megjelent az ún. kockázat alapú szemlélet. A vonatbefolyásoló berendezéseknél összhangba kell hozni a biztonsági és átjárhatósági (intero­perábili­tási) követelményeket.

Multiprocesszoros elektronikus biztosítóberendezés központi egysége

A biztonságkritikus rendszerek lényeges jellemzője, hogy fejlesztésük, üzemeltetésük az egyre fontosabbá váló minőségbiztosítás előírásainak megfelelően a gyártó és felhasználó aktív együttműködésén túl egy hatósági jóváhagyási, engedélyezési eljárást is igényel. Ebben az eljárásban is fontos szerepet kaptak a felsőoktatási intézmények, köztük a győri egyetem (még főiskolaként). Tanszékünk ilyen elismerési eljárás keretében kapta meg a jogosultságot biztonsági rendszerek megfelelőségigazolására. Az Európai Unióhoz való csatlakozás a biztonsági rendszerek jóváhagyási eljárásában is alapvető változásokat hozott. Az átjárhatósági irányelvek, a konformitás értékelésére a biztonsági rendszerek jóváhagyási eljárását is módosítani kellett. Az értékelés végzésére különböző szervezeteket hoznak létre:

  • NoBo (Notified Body): az átjárhatósági feltételekkel való összhang ellenőrzése;
  • DeBo (Designated Body): a kihirdetett nemzeti előírásokkal való összhang igazolása;
  • AssBo (Assesment Body): a közös biztonsági módszerek kialakítását célzó CSM (= Common Safety Method) rendelet szerinti kockázatértékelés.

Az új európai szabályozás alapján ezeknek az intézményeknek kell a rendszer biztonsági alkalmazhatóságára vonatkozó véleményt kialakítani, ami alapján aztán a Nemzeti Közlekedési Hatóság a jóváhagyást elvégzi. Adott intézmény akkreditáció útján válhat ilyen szervezetté. Tanszékünk is már megtette a megfelelő lépéseket az akkreditáció érdekében.
Az R-Traffic Kft.-nek, amely 1996-ban alakult, olyan magasan kvalifikált vasútbiztonsági szakértői vannak, akik a tanszékkel szorosan együttműködve napi rendszerességgel dolgoznak a MÁV és GYSEV vonalaira telepítendő elektronikus biztosítóberendezések és helyi közforgalmi vasutak vonalain létesülő új, elektronikus biztosítóberendezések (HÉV, 2-es, 4-es metrók) a tanszék által kiadott alkalmassági tanúsítványokat megalapozó munkáin.
A folyamatos együttműködést szerződéses kapcsolat biztosítja.

Dr. Rózsa Gábor, Prof. dr. Kuczmann Miklós, dr. Keresztes Péter, dr. Hidvégi Timót, dr. Héray Tibor

Érdemes pár szót ejteni a biztonsági automatikarendszerek fejlődési tendenciájáról, ami a biztonsági szemlélet területén hoz lényeges változásokat. A korábban alkalmazott megoldások jellemzője az volt, hogy az adott automatizálási terület specifikus elemei között pont-pont kapcsolattal alakították ki a feladat megoldásához szükséges kommunikációs kapcsolatokat. Az egyre gyorsabb fejlődési folyamat eredményeként az automatikarendszerek kialakuló architektúrája közlekedési és ipari területen egyaránt az általános számítógéprendszer-(elem)ek és ezek univerzális adathálózatokon megvalósított kommunikációs kapcsolata felé tolódik el. Ez a változás a rendszerekkel kapcsolatos biztonságfilozófiát is jelentősen módosítja. A vasúti és ipari automatikák területére elsősorban az angol nyelv safety fogalma által lefedett funkcionális (vagy üzem-) biztonság volt a jellemző. A hálózatba kapcsolt számítógépes komponensekkel kapcsolatban azonban döntő szerepe van az angol security fogalommal kifejezhető támadásbiztonságnak.
A kétféle biztonság érdekében hozott intézkedések és azok értékelése számos új feladat megjelenésével fog járni.
A védelmi követelmények megfogalmazására a funkcionális biztonságot jellemző biztonsági szint (SIL = Safety Integrity Level) mellé egy annak teljesen megfelelő SL (= Security Level) védelmi szintet kell rendelni. Az ipari automatikák területén már alkalmazott SAL (= Security Assurance Level) előírás mellé vasúti területre is várható az ilyen jellegű szabályozás megjelenése.

Szimulátor

Az üzembiztonságra vonatkozó veszélyeztetéselemzés mellett fenyegetéselemzést kell végrehajtani, melynek kiindulópontját fenyegetés-forgatókönyvek jelenthetik. Egy ilyen forgatókönyv a fenyegetés és a rendszer gyenge pontjainak kapcsolatát adja meg. Kockázat csak akkor jelentkezhet, ha egy fenyegetés éppen a rendszer gyenge pontját éri. Minden fenyegetési szcenárióval kapcsolatban meg kell határozni, hogy a védelmi célok közül melyiket veszélyezteti a fenyegetés.
Ezek a változások alapvetően megszabják a tanszék biztonságkritikus rendszerek területén jövőben végzendő tevékenységét. Az ezzel kapcsolatos kihívásoknak tanszékünk igyekszik mindenben megfelelni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka