Kis élőhelyfoltok jelentős szerepe

Az Alföldön található erdőssztyepp-foltok és kunhalmok természetvédelmi értéke kiemelkedő, többek között legalább százötven – részben ritkán látható, részben eddig teljesen ismeretlen – pókfajnak adnak otthont.


Az Alföldön számos erdőssztyepp-folt és kunhalom védi szigetként a hajdani élővilágot. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpontban (ÖK) működő Lendület Táj- és Természet­védelmi Ökológiai Kutatócsoport munkatársai mostani ku­tatásukban e két, csak kis foltokban létező élőhelytípust vizsgálták. Harminc-harminc erdőssztyepp-foltot és kunhalmot választottak ki, és felmérték, hogy milyen növények és ízeltlábúak – pókok, poloskák, méhek és darazsak – élnek ott.

KunhalomKunhalom

A kutatók általános tapasztalata szerint mindkét vizsgált élőhelytípusban nagy a fajgazdagság, a kis méretű erdőssztyepp-foltokban például akár 150 pókfaj is él. Az egyik foltban olyan fajt is azonosítottak, amelyet több mint száz évvel ezelőtt fedeztek fel, és azóta sem mutatták ki sehol, most viszont húsz egyedet is gyűjtöttek belőle. A kutatók olyan fajt is találtak, amelyet eddig senki sem írt le.

A rangos Basic and Applied Ecology szakfolyóiratban megjelent eredmények bizonyították, hogy e kis méretű és meglehetősen elszigetelt elhelyezkedésű élőhelyfoltok is jelentős biodiverzitást képesek megőrizni, ezért kiemelt természetvédelmi értékekként kell őket kezelni. Hatékony védelmüket azonban hátráltatja, hogy ezek a foltok nagyon kicsik és szétszórtan találhatók, miközben ezekben a térségekben folyamatosan intenzív emberi hatás éri őket.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka