Online elérhető Széchenyi István levelezése

A készülő nyomtatott kiadás mellett online elérhető adatbázisban is közzéteszi gróf Széchenyi István levelezését az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (BTK TTI).


Széchenyi István hatalmas irathagyatékának jelentős részét a levelezése teszi ki. A gróf által írott mintegy 4800–5000 (jelenleg ismert) levél nagy része főként az 1830–1840-es években, alkotótevékenysége legaktívabb időszakában, közéleti tevékenységével összefüggésben keletkezett.

A Széchenyi-levelezés kiadásának különleges nehézségét jelenti a nyelvi tarkaság: a levelek németül, magyarul, franciául és angolul íródtak, sőt olykor akár egy levélen belül is keveredik a nyelvhasználat. A korabeli írásmódot és az adott nyelvet kitűnően ismerő szakembereket is nehezen megoldható feladat elé állítja Széchenyi kézírása, illetve sajátos nyelvhasználata, amelyben felfedezhetők a délnémet nyelvjárás sajátosságai, továbbá néhány, az irodalmi német nyelvre kevésbé jellemző köznyelvi szó és kifejezés is. A gyakori félreolvasások, a jegyzetek szórványos volta vagy hiánya miatt is el kell végezni a kritikai kiadások összes szokásos feladatát. A levelek átírásánál szöveghűségre törekszenek a kutatók.

A szechenyilevelezes.abtk.hu honlapon online olvasható 549 levél közül Széchenyi a legtöbbet szüleinek, majd 1814-től nevelőjének, Liebenberg Jánosnak írta, a címzettek között ugyanakkor Wesselényi Miklós, Felsőbüki Nagy Pál, József főherceg vagy Metternich birodalmi kancellár is megtalálható.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka