2022. április 4.

Szerzők:
Dr. Lévai Gábor fejlesztési igazgató
Dr. Bartus Tamás ügyvezető

Innováció és tradíció a korrózióvédelemben

A tűzihorganyzás kimondottan tradicionális korrózió­védelmi módszer, hiszen a technológia közel 300 éves múltra tekint vissza, és azóta is töretlenül alkalmazzuk. Hazánk első tűzi­­hor­gany­­zó­ját 1881-ben, a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Részvény­társaság nyitotta meg Borsod­nádasdon, az eljárás terjedése és használata napjainkban is folyamatos. A NAGÉV Csoport két horganyzót is üzemeltet: az észak­kelet-magyar­országi Tisza­csegén, valamint a Pest megyei Ócsán. Ez utóbbi üzem nemcsak azért emelkedik ki a többi közül, mert az ország leg­nagyobb, hanem azért is, mert a leg­innovatí­vabb technológiával működő tűzihorganyzója.


Miért tűzihorganyozzunk?

Ha egy szót kell kiemelnünk, ami meghatározó az acél alapanyagokat felhasználó iparágakban, akkor az a tartósság. A korrózió­mentes hosszú élet­tartam minden, minket körülvevő acél­szerkezetnél lényeges tulajdonság. Legyen az egy üzem­csarnok, egy villanyvezetéket tartó oszlop vagy csak egy egyszerű kerékpár­tároló az utcán, a fel­használók számára lényeges, hogy a megfelelő korrózió­védelem segítségével időt­állóak legyenek.

A NAGÉV CINK Kft. ócsai tűzihorganyzó üzeme – tradíció és innováció együtt.

A tűzihorganyzás során, a 450 °C-os horgany­fürdőbe mártott acél­termékeken lejátszódó termo­diffúziós folyamat eredménye­ként olyan tartós bevonat képződik a kezelendő felületen, amely nem adhéziós, hanem kohéziós kötéssel kapcsolódik az alap­fémhez. Ennek köszönhetően a horgany­bevonat, hacsak nem éri jelentős mechanikai sérülés, a korróziós környezeti terheléstől függően akár 30–100 évig is képes megőrizni az acél­termékek korrózió­mentessé­gét. Teszi mindezt környezet­kímélően, hiszen a horgany­bevonat természetes: a horgany (cink) a természetben is elő­­forduló anyag, a bevonat ezért nem tartalmaz vegyi anyagokat, mint például a festékek esetében. Ebből adódóan a horganyzott acél­hulladékok újra­hasznosítása sem jelent veszélyt a környezetre.

Innováció a tűzihorganyzásban

De hogyan lehet ez a tradicionális felület­védelmi eljárást alkalmazó üzem mégis innovatív? A NAGÉV Csoport kiemelt figyelmet fordít a környezet­védelemre. Ennek jegyében ócsai üzemünk amellett, hogy a legnagyobb térfogatú horganyzó­káddal rendelkezik Magyar­országon, úgynevezett zéró hulladék és zéró környezet­szennyezés technológiával működik. A legfontosabb, hogy a vegyi előkezelés folyamata nem nyitott, hanem zárt rendszerű, így a vegyi anyagok kipárolgása nem terheli sem az ott dolgozók szervezetét, sem a környe­ze­tet. Több­lépcsős elszívó-szűrő rendszerének köszönhetően még a horganyzás során keletkező füstgázok sem jutnak ki a környezetbe. Mindezek mellett elmondhatjuk, hogy üzemünk javarészt automatizált: a technológiai folyamatokon belül a horganyzásra kerülő termékek mozgatása – kiemelten a vegyi előkezelő térben – automatizált daru­rendszerrel történik, ami szintén egyedül­álló az országban. Ezenkívül szinte nincs olyan keletkező hulladék az üzemünkben, amelyet ne tudnánk újra­hasznosítás céljából értékesíteni, legyen az akár kemény­horgany, horgany­salak, cinktartalmú szállópor vagy a horganyzási technológiában alkalmazott dróthulladék.

Acél tartóoszlopok tűzihorganyzása a NAGÉV CINK Kft. ócsai üzemében.

A fentiekből is látható, hogy miként valósítjuk meg a NAGÉV Csoportnál, hogy egy tradicionális eljárást az innovációk révén 21. századi technológiai szintre emeljünk. Célunk a működésünk és technológiánk folyamatos fejlesztése, hogy minél több esetben döntsenek az acélból készült termékeket felhasználók a tűzi­­horganyzás és a NAGÉV Csoport mellett.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka