Szerkezeti integritás

Az anyagok gyártása, feldolgozása és üzemeltetése során azok szerkezetében nem kívánt változások jöhetnek létre. Ez a mérnöki alkalmazások fémes szerkezeti anyagait, a polimereket, kompozitokat, az elektronikai technológia, továbbá az orvostechnikai alkalmazások anyagait egyaránt érinti.


Az üzemi igénybevételek és környezeti hatások következ­tében kialakuló szerkezeti változások, azaz károsodási folyamatok sokrétűek lehetnek; az ötvözetek esetében három fő csoportba sorolhatók. Beszélhetünk az anyag kristályszerkezetében bekövetkező változásokról, amelyek a ponthibák, diszlokációk és felületszerű hibák számában és eloszlásában nyilvánulhatnak meg; szövetszerkezeti változásokról, azaz az anyag metallográfiai szerkezetében bekövetkező átalakulásokról; továbbá makroszkopikus, háromdimenziós folytonossági hiányok létrejöttéről, mint az üregek, üregsorok, repedések kialakulása.

Az elmúlt évtizedben kialakult egy új diszciplína, a szerkezeti integritás (vagy szerkezetintegritás) elemzés, és létrejött az intéz­mény­rendszere is világszerte. E döntően mérnöki ismereteket integráló tudományterület azzal foglalkozik, hogy egy adott berendezés, szerkezet, létesítmény milyen feltételek mellett üzemeltethető biztonságosan, mennyi a műszakilag lehetséges üzemideje (maradék élettartama), és ez miként érhető el (élettartam-gazdálkodás).

Korrózióálló acél kisciklusú fáradása; a töretfelület pásztázó elektronmikroszkópos felvétele

Egy szerkezet integritásának megítéléséhez szükséges ismernünk a beépített szerkezeti anyagok kiinduló állapotát, károsodásuk folyamatát és mértékét; ehhez szükséges az üzemeltetés során kialakuló terhelések számítása, illetve modellezése, és a szerkezet állapotának vizsgálata roncsolásmentes eljárásokkal. Tehát a szerkezeti integritás vizsgálata három fő területnek: a mechanikának, az anyagszerkezettannak és a roncsolásmentes anyagvizsgálatnak az együttműködését igényli. Ezek közül bármelyik terület elhanyagolása, relatív súlyának csökkentése hibás döntéshez vezethet.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka