Jóból is megárt a sok – a kalcium és az idegi degeneráció

Mai ismereteink szerint túlzónak tűnhet a Nobel-díjas Otto Loewi 1959-ben tett kijelentése, miszerint „Ja, Kalzium, das ist alles…” (Igen, a kalcium az minden…), mégis, ez az ion az egyik legsokoldalúbban használt „közös valuta” a sejtszintű szabályozások során, és alapvető az idegrendszer elemi alkalmazkodási és tanulási folyamataiban. Hazai és nemzetközi együttműködések keretében, a Siklós László tudományos tanácsadó által vezetett, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban (SZBK) működő Neuronális Plaszticitás Kutatócsoportban azt vizsgálják, hogy a kalciumion túlzott mennyisége hogyan függ össze idegrendszeri degeneratív kórképek kialakulásával.


A közelmúltban lezajlott jeges vödör kihívás kampány nagy publicitást adott egy ritka, de borzal­mas lefolyású gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség­nek, az amiotrófiás laterálszklerózisnak (ALS-nek), ami két fő ok miatt az orvos-biológiai kutatások fókuszában áll. Egyrészt a különböző neurodegeneratív betegségekben (Alzheimer-, Parkinson-kórban stb.) lezajló patológiás folyamatok számos átfedést mutatnak, így bármelyik mechanizmusának tanulmányozása a többi kórfolyamat jobb megértéséhez vezethet. Másrészt az emberi idegrendszeri betegségek sejtszintű tanulmányozása etikailag megkérdőjelezhető agyi minták kimetszését igényelné, ami alól kivételt képez az ALS, mert a beteg idegsejtek nyúlványai izombiopsziás mintákban tanulmányozhatók. Erre alapozva a szegedi kutató­csoport houstoni orvos kollégákkal együttműködve a világon első ízben mu­tatta ki, hogy egy emberi neurodegeneratív betegségben a degenerálódó idegsejtek kalciumszintje megnő. Az észlelés az intracelluláris kalcium felhalmozódása okának és módjának megismerésére irányuló kísérleteket indított el, melyekben áttörést jelentett az ALS transzgenikus egérmodelljének létre­hozása. Az állatok izommintáiban található ideg­végződések emberi mintákhoz hasonló magas kalciumszintje adott lehetőséget arra, hogy az egerek agyi és gerincvelői mozgató idegsejtjeiben kimutatható emelkedett kalciumszintet emberi mintákban is feltételezhessék.

Az eredményekre alapozva a milánói Mario Negri Gyógyszerkutató Intézet munkatársaival terápiás beavatkozásokat terveztek a transzgenikus állatok idegsejtjeibe történő kal­cium­beáramlás csökkentésére. A kísérletek során igazolták, hogy az idegsejtek megmentésére irányuló stratégia helyes, mert a kalciumszint növekedését sikerült meggátolni, ez azonban csak akkor volt hatásos, ha a kezelést a betegség­tünetek kialakulása előtt kezdték meg. Ezzel egy párhuzamosan folytatott klinikai gyógyszerteszt negatív eredményére is magyarázatot tudtak adni.

A degenerálódó idegsejtekbe történő kalciumbeáramlás okának kutatása során sikerült kimutatniuk, hogy ezért – részben – a betegek megváltozott immunrendszere a fele­lős, mert vérükben olyan antitestek is vannak, melyek a kalciumbeáramlást fokozzák. Ezeknek a neuroimmunológiai vizsgálatoknak a hoza­déka az Engelhardt József professzorral (SZTE Neurológiai Klinika) és a Bochumi Egyetem munkatársaival elért eredmény: ALS betegek szérumában húsz olyan antitestet azonosítottak, melyek együttesen korai diagnosztikai markerként szolgálhatnak, lehetővé téve a gyógyszeres kezelés tünetek megjelenése előtti megkezdését.

Nógrádi Bernát és Meszlényi Valéria Szent-Györgyi-ösztöndíjas diákok a laboratóriumban

A csoport kutatásait több GINOP pályázat támogatja, de legalább ennyire fontos a leendő orvosok részvétele a kutatómunkában, melyet a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szent-Györgyi-ösztöndíj adományozásával támogat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka