Félidőben a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

A 2015 és 2018 között zajló Nemzeti Nukleáris Kutatási Program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott, széles körű szakmai együttműködésben megvalósuló K+F projekt. A program az atomenergia hosszú távú és biztonságos alkalmazásához szükséges technológia kutatására, valamint a hazai nukleáris szaktudás fenntartására és bővítésére irányul.


A programban kiemelten fontos a meglévő paksi blokkok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges műszaki-tudományos háttér biztosítása, illetve az új blokkok létesítésére való felkészülés. A projektben egyebek között helyet kapnak a kiégett fűtőelemek biztonságos elhelyezését célzó erőfeszítések, a negyedik generációs reaktorokhoz kapcsolódó kutatások és a hazai nukleáris kutatási infrastruktúra középtávú fejlesztési terveinek kidolgozása is.

A Budapesti Kutatóreaktor reaktorcsarnoka

E tervek közül a projekt első két évében már elkészült a csillebérci Budapesti Kutatóreaktor és a BME Oktatóreaktorának jövőjét vizsgáló tanulmány, mely amellett, hogy bemutatja a hazai nukleá­ris képzésekben megkerülhetetlen szerepet játszó reaktorokat, javaslatot tesz a fenntartásukhoz szükséges kormányzati szintű döntések megszületésére.
Az első időszak kiemelkedő eredményei közé tartoznak az ALLEGRO nevű negyedik generációs gázhűtésű demonstrációs reaktor biztonsági elemzésében, tervezési folyamatában és modellezésében történt előrelépések.
E kutatások a Magyar Tudományos Akadémia Energia­tudományi Kutatóközpont (MTA EK), a Budapesti Mű­szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. szoros együttműködésében folynak.

A projekt adatai
A projekt azonosító száma: VKSZ_14-1-2015-0021
A projekt időtartama: 2014. november – 2018. december
Konzorciumvezető: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Az NKFI Alapból nyújtott támogatás összege: 1,92 Mrd Ft
A konzorciumban részt vevő intézmények: Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont – konzorciumvezető (MTA EK), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet (MTA ATOMKI), Országos Közegészségügyi Központ (OKK), NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (NUBIKI)
A projekt honlapja: http://vksz14.kfki.hu

Az eredmények iránt a nemzetközi érdeklődés is nagy, ugyanis az e kutatások középpontjában álló kulcs­kérdések összhangban vannak a visegrádi országok nuk­leáris kutatóintézetei által létrehozott V4G4 kiválósági központ célkitűzéseivel.

A Budapesti Kutatóreaktor belseje

Ugyancsak értékes eredmények születtek az atomerőművi környezeti kibocsátás mérése és modellezése terén. Az MTA Atommagkutató Intézet (ATOMKI) projektben részt vevő kutatói a Paksi Atomerőmű körüli szárazföldek és vizek radioaktivitásának vizsgálatával összefüggésben beszereztek egy, a fukusimai reaktorbalesetből származó fát, melyen a balesetet követő radioaktív elemek környezeti terjedését tanulmányozták.
Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) kutatási tevékenységei közül kiemelkedik a sugárzások hatására az élő szervezet sejtjein belül létrejövő elváltozások vizsgálata, valamint a sugárzás dózisának biológiai eljárásokkal történő mérése (biodozimetria), amely te­rületeken a konzorciumi partner rangos nemzetközi publikációkat jelentetett meg a projekt kezdete óta. A tudo­mányos közösség a publikációkon kívül a projektnapokon, valamint hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon értesül a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program fejleményeiről, a projektben elért eredményekről. Hang­súlyos törekvés az is, hogy a projekt eredményeiről a széles nyilvánosság is értesüljön, és ezáltal az atomenergia egyre inkább elfogadott legyen.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka