2021. augusztus 2.

Vasútépítők Kft.

Lentiből Kistolmácsig viszi az utasokat a kisvasút

A Zalaerdő Zrt. által 2020 januárjában meghirdetett „Csömödéri Állami Erdei Vasút­üzemének (CSÁEV) üzemeltetésében lévő 760 mm nyomközű vasúti pályán fenntartási és építési munkák elvégzése” című pályázati felhívásra az S24 Konzorcium adta a leg­kedvezőbb ajánlatot 2020 márciusában. A felek 2020 májusában kötötték meg a kivitelezési munkákról szóló szerződést. Az S24 Konzorciumot két győri kötődésű cég alkotja, a Vasútépítők Kft. mint konzorciumvezető, valamint a Pálya-Vasút Kft.


A szerződésben foglalt kivitele­zési munkák a CSÁEV üzemel­te­tésében lévő több mint 100 ki­lométer hosszú kisvasúti háló­zatból két szakaszt érintettek. A Lenti–Csömödér–Kistolmács fővonal kis­tolmá­csi végét hosszabbítottuk meg egy új végponti vágány­kapcsolat kialakításával.

A CSAEV kistolmácsi szakasz­hosszabbí­tás új nyomvonala

Nagyságrendileg 1 kilométeren épült új vasút a 7540-es jelű országos közutat keresztezve. Két csoport új vasbeton aljas kitérőt építettünk be a szakasz végén egy kiemelt peronnal, melyről egy 125 méter hosszú burkolt járda vezet be a településig. A kisvasúti hálózat másik érintett szakasza a Törösznek–Pördefölde–Szentpéterfölde szárnyvonal 0+00 és 18+00 szelvények közötti szakasza. Itt a vasúti pálya teljes egészét átépítettük, alépítmény-javí­tási munkákkal együtt. Az átépítés három csoport kitérőt és több kisvasúti átjárót is magába foglalt. Mindkét szakaszról elmondható, hogy az alépítményi és vízépítési munkákat követően az új vasúti felépítmény zúzottkő ágyazatba került, 24,4 kg/fm rendszerű sínek­kel, vas­beton keresztaljakra, nyíltlemezes le­erő­sí­téssel. A tervezett pályasebesség 30 km/h, 60 kN tengelyterhelés mellett.

A bevágásban a fejtést követően termett talaj stabilizálása

A Vasútépítők Kft. érdekkörébe tartozott a kistolmácsi szakasz pályahosszabbítási munkáinak kivitelezése. Az új nyomvonal nagyobb részét egy meglévő erdő helyén jelölték ki, így az alépítményi munkák a fák kitermelése után kezdődhettek meg tavaly november­­ben. A csapadékos őszi időjárás nem tette le­hetővé, hogy az agyagos talajon a több mint 12 000 köbméter bevágásfejtést követően az alépítményi munkák maradék­­talanul elvégezhetőek legyenek a tél beállta előtt.

Vasbeton aljas, S24 rendszerű kisvasúti kitérő

A tervezett vasút pályaszintje egyes helyeken 4-5 méterrel került a terepszint alá. A védőréteg terítése előtt – a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében – el kellett végezni a termett talaj stabilizálását. Nem várt beavatkozást kellett eszközölni a Kozár-forrással szembeni bevágásban. A földmű nem száradt ki a tavasz beköszöntével, folyamatos, nagy vízhozamú, felszínre törő víz volt megfigyelhető, valamint a rézsűfelületeken éles, jól elkülönülő rétegként látszott a terület nyugalmi vízszintje. A vízszint süllyesztése végett a pálya két oldalán lévő talpárok alá szivárgórendszert építettünk be. Az alépítményi és vízépítési problémák kezelése után már nem volt akadálya a vasúti pálya fektetésének. A 12 méter hosszúságú sínek hevederes kapcsolattal illeszkednek egymáshoz, és vasbeton keresztaljak támasztják alá őket. A vasúti ágyazati anyagot a Zalaerdő Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében lévő oldalra, és vágánytengelybe ürítő vasúti kocsikkal építettük be. A vágányszabályozási munkát – a nagyvasúthoz hasonlóan – egy vágány­szabályozó géplánc végezte. A géplánc egy Plasser & Theurer KIAG alá­verő gépből, valamint egy SSP Junior ágyazat­rendezőből áll, melyeket közúton szállítottak a munka­területre; a vágányra történő bedaruzást követően végezte el több menetben a vasúti pálya végleges szintre emelését és irány­szabályozását. A kivitelezési munkák befejezése után az új vonalrész használatba vételi engedélyt kapott az érintett szakhatóságoktól.

Nagygépes vágány- és kitérőszabályozás

A turisták már az idei szezonban élvezhetik az új pályarész adta előnyöket. A Lentiből Csömödéren keresztül érkező járatok közvetlenül Kistolmácsig viszik az utasokat, ahol a tó festői szépsége és felfrissülést nyújtó vendéglátóhelyek várják a kikapcsolódni vágyókat. A beruházásnak köszönhetően még több élménnyel gazdagodhatnak a „kisvasutazók”.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka