Konzorciális együttműködésben a Suzuki

Az Európai Unió károsanyag-kibocsátási szabályozásainak megfelelő, kör­nyezetbarát, biztonságos és versenyképes gépjárműprototípusok ké­szültek a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában. A 2016 óta futó projekt a GINOP-2.2.1-15-2016-00015 kód­számú, az Európai Unió által támogatott Széchenyi 2020 program keretében, konzorciumi együtt­működésben, 2,583 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósult meg.


A Magyar Suzuki a prototípusok előállítása mellett – a vállalat és a beszállítók innovatív hálózati együttműködésével – több száz egyedi fejlesztésű alkatrész gyártására és tesz­te­lé­sére is koncentrált. Jelentősen javultak az új gépjárművek hatékony és korszerű sorozat­gyártásához szükséges technológiai elemek. Emellett sikerült optimalizálni a proto­típus­fejlesztési folyamatot. Az EU által támogatott program egyebek közt kiterjedt a ter­me­lés­ben alkalmazott több száz hegesztő­­robotra: ezeket hálózatba kapcsolták, így optimalizálható a hegesztési pontsorrend. A belső anyagellátási folyamatok digitalizációjával lehetővé vált a gyáron belüli logisztikai folyamatok javítása is. A kutatómunkának köszön­hetően Eszter­gom­ban bevezethető a lézer­hegesztési technológia, illetve fej­lesz­tették az alkatrész­gyártás­ban alkal­mazott polimerek összetételét.

A gyártásfejlesztés eredmé­nye­kép­­pen még biztonságosabb, a legfejlettebb tech­nológiai, piaci és környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő autók gördülnek ki az esztergomi Suzuki-gyárból.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka