Korszerűsítés és megújuló alapú piacfejlesztés

Pécsett 31 400 lakás és 460 közületi felhasználó kapcsolódik a távhőrendszerre. A PÉTÁV Kft. 132 kilométer hosszú vezetékrendszeren keresztül, 600 saját hőközpont üzemeltetésével és 115 felhasználótulajdonú hőközpont ellátásá­val szolgálja ki ügyfeleit, évente több mint 1300 terajoule hőmennyiséget ér­tékesít. A társaság idén ünnepli ötvenéves jubileumát, ebből az alkalomból készítettünk interjút Vida János ügyvezető igazgatóval.


Vida János
A vidéki városok közül elsőként Pécsett alakult meg önálló távhőszolgáltató társaság. Melyek voltak az elmúlt ötven év mérföldkövei?

– 1967-ben alakult meg a PÉTÁV Kft. jogelődje, a távfűtés azonban öt évvel korábban, 1962-ben indult a városban. 1967-ben két településen, Pécsett és Komlón összesen ötezer lakást fűtött a társaság. Az ezt követő gyors ütemű város- és iparfejlesztés dinamikus fejlődést eredményezett. Sorra épültek az elosztó- és gerincvezetékek, az újonnan épülő lakóépületek távhőellátását már a távhőre alapozták. Az 1970-es évek elejétől Baranya megye más városaiban is létrejöttek távhőellátó rendszerek, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Szentlőrincen, ezekkel a városokkal to­­vább bővült a cég működési területe. Az 1980-as évek végére folyamatosan lelassultak az állami és a városi beruhá­zások. Ezután már nem a szolgáltatási volumen növekedésével járó problémák megoldása jelentette a feladatot, hanem a berendezések korszerűsítése, a hő­­köz­pontok automatikus, változó tömeg­áramú szabályozása, korszerű hőcserélők beépítése, korszerű vezetékszigetelések, új üzemviteli módszerek ki­dolgozása.

Az 1989 után bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások hatással voltak a távhőszolgáltatásra is. Hogyan élte meg a cég ezeket a változásokat?

– 1991-ben megszűnt az addigi állami dotáció, 1993-ban a vidéki városok különváltak Pécstől, az ezredfordulón került sor a PÉTÁV részleges privatizációjára, 2003-ban megszűnt az átalánydíj, előtérbe került a fogyasztók energiatudatossága, korszerűsíteni kellett a rendszereket, ezzel egyidejűleg a társa­ság komoly piacfejlesztési tevékenységbe is kezdett. Számos intézmény és újonnan épülő társasház csatlakozott a távhőre. A 2010-es Pécs Európa Kulturális Fővárosa új létesítményeinél is a távhőt választották.

Milyen komolyabb fejlesztések valósultak meg, illetve zajlanak jelenleg is a PÉTÁV égisze alatt?

– 2013 óta a pécsi távfűtött lakások és intézmények ellátásához szükséges hő­­energiát megújuló energiaforrásból biztosítják. A PÉTÁV Kft. egyik fontos célkitűzése, hogy folyamatosan növekvő fogyasztói kört tudjon bevonni a zöld távhőszolgáltatásba. Az elmúlt öt évben összesen 15 600 kilowatt teljesítményű új fogyasztó csatlakozott a távhőrendszerre.

Európai uniós támogatással több mint másfél milliárd forint értékű korszerűsítés valósult meg a pécsi távhőrendszeren az elmúlt időszakban. A korszerűsítések három legfontosabb területe a tömbhőközpontok helyett épületenkénti hőközpontok kialakítása, az elhasználódott vezetékszakaszok cseréje és új fogyasztók távhőre kapcsolása.
2015-ben kezdődött meg a TERMIS üzemviteli programrendszer bevezetése a cégnél. A szimulációs eszközöket használó új program hatékonyan képes támogatni a távhőhálózatok tervezési és üzemeltetési feladatait.
Előkészítés alatt van egy nagyszabású, közel 2,5 milliárd forint beruházási költségű távhős fejlesztés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében. 22 tömbhőközpontot szüntetünk meg és 139 új felhasználói hőközpontot építünk ki; a Zsolnay úti lakótelepet ellátó vezeték meghosszabbításával, a jelenleg üzemelő földgáz­tüzelésű kazánház kiváltásával pedig öt épület tér át a biztonságos és környezetbarát távhőre. A meghosszabbított vezeték környezetében és a város egyéb területein 23 új felhasználót kívánunk a távhőrendszerre csatlakoztatni. A program során összesen 163 új, korszerű hőközpont és több mint nyolcezer méter nyomvonal-hosszúságú, előre szigetelt ve­zetéket építünk ki.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka