Garantált a siker

Kiemelt célunk, hogy a nemzetközi szereplők egyre nagyobb számban és volumenben bízzanak meg minket megrendelésekkel – nyilatkozta Pál Kata, az alapításának 25. évfordulójára készülő Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. nemzetközi üzletfejlesztési menedzsere.


Mi indokolja a Bay Zoltán Kutatóköz­pont megjelenését a nemzetközi piaco­kon?

– A felhalmozott szakmai tapasztalat, tu­dás és kutatói infrastruktúra mára elegendő és megfelelő ahhoz, hogy saját termék- és szolgáltatási portfóliójával a Bay Kutatóközpont kilépjen a nemzetközi kutatói és szakmai térbe. A globális piacokon való megmérettetés jelentős kihívás, ám volumenükben és hozzáadott értékükben kiugró ipari megrendelések előtt nyithat utat számunkra.

Pál Kata
Melyek a nemzetközi célpiacok?

– A kutatás-fejlesztés, innováció nem ismer határokat, hiszen a legértékesebb nemzetközi valuta mára a tudás lett, ami bárhol, bármikor azonnal átváltható. Az elmúlt fél év során felmértük és beskáláztuk az ígéretes termékcsoportjainkat, a tudástransz­ferre alkalmas szolgáltatásainkat, és termé­szetesen a releváns külpiacokat is. Kiemelten kezeljük a V4 piacokat, nemcsak a magyar elnökség okán, hanem közelségük, ha­sonló üzleti kultúrájuk és fejlődési lehetőségeikre tekintettel. A Kárpát-medencei régió teljessége is számos üzleti és kutatási együttműködést kínál – gondolok itt például a marosvásárhelyi Sapientia Egyetemmel kötött stratégiai együttműködési megállapodás gyakorlati megvalósulására. Célpiacaink közt van Berlin, ahol az európai innováció minden tekintetben tetten érhető, illetve a teljes ausztriai kis- és középvállalkozói szegmens, mivel korábban volt már osztrák üzleti partnerkapcsolatunk. Cél, hogy még szorosabbra fűzzük szakmai partnerségünket a Fraunhofer Intézettel. Távlati terveink között szerepel a déli nyitás keretében egy afrikai régiós projekt megvalósítása is, kizárólag technológiatranszferre alapozva.

Milyen üzleti és tudományos együttműködések kialakítására törekszenek?

– Számos külföldi egyetemmel, kutatóintézettel kötöttünk már együttműködési megállapodást, első körben ezeket igyekszünk értékes tartalommal feltölteni. Kiemelt célunk, hogy a nemzetközi szereplők egyre nagyobb számban és volumenben bízzanak meg minket megrendelésekkel. Gondolok itt elsősorban infokommunikációs és smart technológiákra, gyártásoptimalizálásra, lo­gisztikai átvilágításra vagy épp környezeti deklarációra (LCA). Ám nem csupán megrendelésekhez kívánunk jutni, hanem befektetőt is keresünk a Virtual Reality Trai­ning platform elnevezésű projektünkhöz, amely egyedi megoldást nyújt például atomerő­művi munkatársak veszélyes munkakörnye­zetének szimulációjára. Inspiráló terveink vannak a szegedi biotechnológiai divíziónk laborszolgáltatásainak értékesíté­sére is, mely­nek fő profilja a környezet­­vé­delmi mikrobiológia és a talajkármentesítési folyamatok nyomon követése.

Hol tarthatnak e célok megvalósulása esetén 2022-ben?

– Ha három-öt éves ciklusban gondolkodunk, reális cél lehet 2022-re a hazai alkalmazott kutatás-fejlesztési szektor megke­rül­hetetlen magyarországi tényezőjévé válás. Mindemel­lett jelentős nemzetközi meg­ren­de­lések bevonzásával egyre növekvő exportárbevétel is elérhető, hiszen a magyar innovatív gondolkodás a globális piacon versenyképes. Egy hosszú út elején állunk, ám a siker garantált, csak tenni kell érte.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka